Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Nyt Landdistriktsprogram – nye muligheder Jan Kjær Madsen Dansk Landbrugsrådgivning,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Nyt Landdistriktsprogram – nye muligheder Jan Kjær Madsen Dansk Landbrugsrådgivning,"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Nyt Landdistriktsprogram – nye muligheder Jan Kjær Madsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Plantekongres 2006

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Tendenser i landdistrikterne •Der bor ca. 1mio. mennesker •Færre beskæftigede i industri og primær erhverv - flere i serviceerhvervene •Uddannelsesniveauet er lavere end i byerne - men stigende •Landbrugsreform med nye muligheder

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Markeds- ordninger Landdistrikts- programmet 20002005Fremover? Ændringer i landbrugspolitikken % Afkoblet støtte

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Det danske Landdistriktsprogram 2000-2006 1. Landbrugsordninger •Forbedringsstøtte, YJ-lån, kursiststøtte, strukturprojektordningen, Ø-støtte, jordfordeling 2. Miljøordninger •MVJ, læplantning, skovbrug 3. Landdistriktsordninger •Artikel 33

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Nye initiativer i Landdistriktsprogrammet i 2006 •Investeringer i ny teknologi på jordbrugsbedrifter •Udviklings- og demonstrationsprojekter på jordbrugsbedrifter (Lugt, NH3, biogas, gylle) •Bedriftsrådgivning, inkl. Naturplaner •Kompetenceudvikling i landdistrikterne •Kvalitetsmærkeordninger for fødevarer •Forarbejdning og afsætning - innovation i fødevarevirksomheder •Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (Artikel 33-ordningen) •Bevaring af plantegenetiske resurser •Skovrejsning og naturværdier •Turisme

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (Artikel 33-ordningen) Eksisterende initiativer: •Etablere servicefaciliteter, centre for tjenesteydelser og konsulenttjenester eller til at etablere netværk. •renovere og anvende tiloversblevne bygninger for at værne om lokalområdets særpræg. •forbedre og udvikle den infrastruktur der er forbundet med udviklingen af jordbruget, fx transport- og opbevaringsforhold. •markedsføre aktiviteter inden for turisme og håndværk, som er arts- og egnsspecifikke. •lave nye aktiviteter - der ikke er forbundet med egentlig jordbrug - på jordbrugsbedrifter. •afsætte kvalitetsprodukter fra jordbruget enten økologiske eller regionale produkter.

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Artikel 33 eksempler fra Fyn 2004 •Mejeriet Grambogaard (markedsføring af en række produkter)262.500 •Biosynergy A/S (gårdbutik)246.250 •Strynø Bær (produktion af lokale råvarer) 64.000 •Kursus og konferencefaciliteter på Tøystrup gods743.000 •Afsætning af Ø-lam 75.000

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (Artikel 33-ordningen) Nye initiativer er •Understøtte strategier og markedsføring af landsbyer og landdistrikter •Støtte initiativer indenfor attraktive kultur og fritidsaktiviteter •Støtte alternativ anvendelse af tomme landbrugsbygninger •Tilskud til landmænd, der anlægger og vedligeholder trampestier, og til landskabsplantninger i det åbne land samt til skiltning af fodstier

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Landdistriktsprogram 2007 - 2013 Tre akser danner støttegrundlaget 1.Forbedring af jordbrugets konkurrenceevne 2.Arealforvaltning, miljø og landskab 3.Diversificering/livskvalitet i landdistrikterne + LEADER+ aktiviteter

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice 4 mål for fremtidens indsats •Øget beskæftigelse for befolkningen i landdistrikterne •Job i rimelig afstand, iværksættere, hjemmarb.pladser •Bedre konkurrenceevne i jordbruget •Ny teknologi, kompetenceudvikling, jordbruget i nye roller, fokus på viden og innovation •Bæredygtige landskaber, varieret natur og sundt miljø •Rent miljø og rig natur, bidrage til nationale/internationale planers opfyldelse •Attraktive levevilkår •Servicefunktioner, natur og kultur, fællesskab, IT og lokal indflydelse

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Bæredygtige landskaber, varieret natur og sundt miljø Mål: Høj biologisk mangfoldighed + beskyttelse af økosystemer Delmål – bidrage til at: -Styrke landmandens rolle som naturplejer -Øge den markedsbaserede økologiske produktion -Standse tilbagegang af biodiversitet -Opfylde Natura 2000, VMPIII, VD -Sikre naturnær og bæredygtig skovdrift -Etablere nationalparker -Sikre lysåbne naturtyper

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Fra ”Oplæg til debat om Danmarks strategi for landdistrikterne 2007-2013” Lokal indflydelse og enkel administration -LEADER tilgang – lokale aktionsgrupper -Kommuner får nøglerolle -Landdistriktskoordinatorer -Sammenhæng mellem LDP og øvrige udviklingsaktiviteter

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Udvikling og Centerservice Nyt Landdistriktsprogram – nye muligheder Jan Kjær Madsen Dansk Landbrugsrådgivning,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google