Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til andet møde i den Nationale Inspirationsgruppe for

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til andet møde i den Nationale Inspirationsgruppe for"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til andet møde i den Nationale Inspirationsgruppe for

2 Dagsorden: Velkomst & dagsorden Status på projekt Grøn Generation
Arbejdsfrokost Workshop: Effekter af en kommunal strategi til fremme af UBU - hvilke? Kaffe undervejs. Korte meddelelser fra Inspirationsgruppens medlemmer Eventuelt Afrunding med aftale om næste møde

3 National Inspirationsgruppe:
1 RCE Denmark 2 NTS-centeret 3 Danmarks Læringsportal (UNI-C) 4 Naturvidenskabernes Hus 5 Friluftsrådet 6 INDEX: Design to Improve Life 7 Miljøstyrelsen (MM) 8 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 9 CONCITO 10 IDA (Miljø) 11 92-Gruppen 12 Global Platform DK (MS) 13 Danmarks Lærerforening 14 Naturvejlederforeningen 15 Gate 21 16 Københavns Kommune (Kontoret for BU) 17 Danish Science Factory

4 Projektorganisation National Inspirations- gruppe Projektgruppe
Evaluator Øst-klynge 5 kommuner, 5 teams af koordinatorer, 5 lokale følgegrupper Vest-klynge 5 kommuner, 5 teams af koordinatorer, 5 lokale følgegrupper

5 Inspirationsgruppen formål
at bidrage til, at projekt Grøn Generation og de 10 deltagende kommuner kan drage nytte af nationale ressourcer og tiltag til fremme af bæredygtig udvikling (BU) og uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) at bidrage til koordination mellem og udvikling af nationale ressourcer og tiltag med relevans for uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU)

6 Uddannelse for Bæredygtig Udvikling ?
UBU er undervisning, der udvikler handlekompetence, viden og engagement hos børn og unge, der gør dem i stand til at skabe et bæredygtigt samfund – socialt, miljømæssigt og økonomisk Et bud på definition

7 Grøn Generation fakta Anledning: Evidens fra Science-kommuner og FN’s UBU-10år Finansiering: 5 mill. fra Villumfonden Varighed: 3 (4) år (2014 – 2016) Projektmål: 10 kommuner udvikler strategier til fremme af UBU Deltagere: 2x10 koordinatorer (Tek&Miljø og Børn&Unge) Processer: netværk, aktionslæring, co-creation, debat, synliggørelse, evaluering

8 Grøn Generation’s drøm!
Bæredygtig Udvikling efterspørges Ingen Bæredygtig Udvikling uden Uddannelse Kommuner udnytter ikke samspil U BU Børn&Unge og Teknik&Miljø forvaltninger kan fremme Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Grøn Generation skaber kommunale strategier for UBU - en smutvej mod et bæredygtigt samfund

9 Status? UBU prioriteret i nye Fælles Mål – pyha!
UVM oplæg om progression og nordiske lande Dansk rapport til FN om UBU-10-år til november?

10 10 Kommuner i 2 klynger – næsten!
Vest: Kolding Randers Horsens Fredericia Sønderborg Øst: Næstved Hvidovre Lejre Høje Taastrup Nr.10?

11 Teams og netværk af GG-koordinatorer etableret
Fælles-, klynge- og ad hoc møder nyhedsbrev

12 Kick-off -> Midtvejsseminar m. politikere og koordinatorer
14-15 15-16 1) Initiering ) Implementering 3) Institutionalisering 2. kvt. 2015

13 UBU-fremme-strategi? Vigtigheden af fælles billeddannelse…
Projektlederen har en meget vigtig opgave i at skabe et fælles billede (der jo så også kan blive mere nuanceret end det billede, den enkelte kan komme op med)

14 Konkret eksempel på kommunal strategi?
”- et vellykket samarbejde mellem alle involverede parter er fundamentet, når indholdet (af strategien) skal gøres levende med betydning for hele kommunen”

15 Strategi til fremme af UBU
Hvad laver I? Grøn Generation- kommune Bæredygtig Udvikling Uddannelse Strategi til fremme af UBU

16 Kommunal arena – accept af prototype
Arena for Bæredygtig Udvikling Lokal følge- gruppe Naturfagskoordinator Formand for Børne- og ungeudvalget 2 x koordinatorer Skolechef Leder af Plan- og Udviklingsafdelingen /forvaltningen Skoleledere Uddannelse for Bæredygtig Udvikling for børn og unge i alderen 0-20 år Formand for Teknik- og Miljøudvalget Ledere for daginstitutioner Leder af Teknik- og Miljøforvaltningen Ledere af ungdomsuddannelser Tværgående Grønne eller Bæredygtighedsråd Borgmester Formand for Erhvervsrådet Lokale virksomheder UU-vejleder Lokal Agenda 21-koordinator Lokale NGOér

17 Metode: samskabelse og brugercentrering
Grøn Generation

18 Synliggørelse i GG-kommuner indledt
Hjemmesider m. logo og koordinatorer Følgegrupper og kommissorier DK2050?

19 Evaluator’s interview med koordinatorer
- baseline etableret

20 Kommunal UBU-fremme-strategi
Effekt af kommunal UBU-fremme-strategi? FN National UVM m.fl. Kommunal strategi Lokal UBU-arena Kommunal UBU-fremme-strategi Projekt fokus Grøn Generation

21 Workshop: Effekter af en kommunal strategi til fremme af UBU?
Ud fra jeres erfaring med fremme af BU og UBU, - hvilke konkrete effekter kan en kommunal UBU-fremme-strategi skabe? Forslag til proces med to grupper: Individuelt: skriv effekt-forslag på post-its (3 min.) Gruppe: præsentér og sortér forslag i temaer på flip-over (10) Gruppe: formulér post-its med effekt-temaerne (10) Fælles: præsentere og supplere flip-overs (15) Forslag: ….

22 Effekt: UBU et nyt valgfag i Randers?

23 Effekt: Støtter ProjectZero i Sønderborg?

24 Effekt: Borgere med holdninger og ændret adfærd?

25 Effekt: Elever scorer bedre i tests?

26 Effekt: Undervisning i naturfag udviklet?
SCIENCE VOL MAY 2014

27 Effekt: Kommunale politikker støtter synergi mellem processer relateret til BU og til UBU ?

28 Effekt: Kommunale forvaltninger mestrer BU?

29 Kommunal UBU-fremme-strategi
Effekt af kommunal UBU-fremme-strategi? FN National UVM m.fl. Kommunal arena Lokal UBU-arena Kommunal UBU-fremme-strategi Projekt fokus Grøn Generation


Download ppt "Velkommen til andet møde i den Nationale Inspirationsgruppe for"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google