Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

S AMMEN KAN VI MERE – NY BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV Et metodeudviklingsprojekt i UU DANMARK UU Vestsjælland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "S AMMEN KAN VI MERE – NY BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV Et metodeudviklingsprojekt i UU DANMARK UU Vestsjælland."— Præsentationens transcript:

1 S AMMEN KAN VI MERE – NY BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV Et metodeudviklingsprojekt i UU DANMARK UU Vestsjælland

2 S AMMEN KAN VI MERE

3 Vi vil være tydelige og synlige.

4 S AMMEN KAN VI MERE Vi vil være tydelige og synlige. Vi vil møde alle unge, hvor de er og udfordre deres uddannelsesvalg.

5 S AMMEN KAN VI MERE Vi vil være tydelige og synlige. Vi vil møde alle unge, hvor de er og udfordre deres uddannelsesvalg. Vi vil kvalificere, udfordre og udvikle dine og vores kompetencer.

6 Vi vil være tydelige og synlige. Vi vil møde alle unge, hvor de er og udfordre deres uddannelsesvalg. Vi vil kvalificere, udfordre og udvikle dine og vores kompetencer. … Sammen kan vi mere!

7 S AMMEN KAN VI MERE – NY BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV … SÅ HVAD HANDLER DET OM ? En unik mulighed for innovation, udvikling, styrke samarbejdet på tværs Vi får tid og rum til at udvikle vores metoder Vi deltager i forskning og vores erfaringer bredes ud til mange

8 E T SATSPULJEPROJEKT I UU DANMARK Navn: Bedre overgang til og fastholdelse i EUD  Unge på tværs – et tværgående projekt med fokus på overgange Metodeudvikling:  Den rette, tætte og nærværende vejledning  Fokus på bedre og håndholdt overgang til EUD

9 E T SATSPULJEPROJEKT I UU DANMARK Navn: Bedre overgang til og fastholdelse i EUD  Unge på tværs – et tværgående projekt med fokus på overgange Metodeudvikling:  Den rette, tætte og nærværende vejledning  Fokus på bedre og håndholdt overgang til EUD Formål: Flere sårbare og udsatte unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse Målgruppe: Svage eller marginaliserede unge, herunder unge med anden etnisk baggrund end dansk, som er i fare for enten ikke at påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller er frafaldstruede fra en allerede påbegyndt EUD

10 E T SATSPULJEPROJEKT I UU DANMARK Rammeprojekt i 2 dele  Metodeudviklingsprojekt – udviklet og gennemført parallelt og parvis på 3x2 UU centre UEA (UU Center Syd og UU Horsens) Vejledningsmetoder (UU Aalborg og UU Vejle) Brobygning (UU Aarhus og UU Vestsjælland)

11 E T SATSPULJEPROJEKT I UU DANMARK Rammeprojekt i 2 dele  Metodeudviklingsprojekt – udviklet og gennemført parallelt og parvis på 3x2 UU centre UEA (UU Center Syd og UU Horsens) Vejledningsmetoder (UU Aalborg og UU Vejle) Brobygning (UU Aarhus og UU Vestsjælland)  Praksisprojekt – skal sikre bedre overgange til ungdomsuddannelse med 6 delprojekter i 3 temaer: Fokus på den unge efter grundskolen Odsherred Kommune, UU Nordvestsjælland, UU Gribskov, Viden Djurs, UU Aabenraa, Favrskov Produktionsskole

12 E T SATSPULJEPROJEKT I UU DANMARK Rammeprojekt i 2 dele  Metodeudviklingsprojekt – udviklet og gennemført parallelt og parvis på 3x2 UU centre UEA (UU Center Syd og UU Horsens) Vejledningsmetoder (UU Aalborg og UU Vejle) Brobygning (UU Aarhus og UU Vestsjælland)  Praksisprojekt – skal sikre bedre overgange til ungdomsuddannelse med 6 delprojekter i 3 temaer: Fokus på den unge efter grundskolen Odsherred Kommune, UU Nordvestsjælland, UU Gribskov, Viden Djurs, UU Aabenraa, Favrskov Produktionsskole Projektkoordinator i UU DANMARK og forsker Rie Thomsen

13 E T SATSPULJEPROJEKT I UU DANMARK Effektmåling UU Centrenes datagrundlag indgår som statistisk dokumentation Empirisk dokumentation og evaluering af:  Anvendte UEA-forløb og –materiale  Anvendte vejledningsmetoder  Kortlagte samarbejdsrelationer Dokumentationen skal være effektorienteret og evaluere både kvalitative og kvantitative effekter

14 S AMMEN KAN VI MERE – N Y BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV Formål: Fokus på vejledningsaktiviteter i udskolingen og for de 15 – 17 årige Sammenhæng mellem praktik-, brobygnings-, vejlednings- og undervisningsforløb I samarbejde med det lokale erhvervsliv, erhvervsuddannelsescentre, UU, grundskoler, ungdomsskoler og evt. andre Med henblik på at animere målgruppen til at påbegynde en erhvervsuddannelse

15 S AMMEN KAN VI MERE – N Y BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV Formål: Fokus på vejledningsaktiviteter i udskolingen og for de 15 – 17 årige Sammenhæng mellem praktik-, brobygnings-, vejlednings- og undervisningsforløb I samarbejde med det lokale erhvervsliv, erhvervsuddannelsescentre, UU, grundskoler, ungdomsskoler og evt. andre Med henblik på at animere målgruppen til at påbegynde en erhvervsuddannelse Derudover: Styrke de unges faglige, personlige og sociale kompetencer ift. at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse Skabe et forpligtende samarbejde mellem indsatsens interessenter (synergi), som sikrer gensidig involvering og videndeling på tværs af de forskellige områder og derved skabe større forståelse for nødvendigheden af en tværfaglig brobygningsindsats

16 S AMMEN KAN VI MERE – N Y BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV - M ETODEUDVIKLING - Mål: Flere unge påbegynder og fastholdes i erhvervsuddannelse i 2014 – i forhold til andre klasser på samme årgange Forpligtende samarbejde mellem erhvervsuddannelserne, grundskoler, UU, det private erhvervsliv og eventuelt ungdomsskoler og produktionsskoler er etableret. Nye brobygningsforløb for unge i 8. – 10. klasse er oprettet som temalinjer i grundskolen i samarbejde med UU og erhvervsuddannelserne. Nye brobygningsforløb er oprettet for unge 15 – 17 årige, som er gået ud af grundskolen og har brug for afklaring og støtte i valget ift. Erhvervsuddannelse. … Mere kan komme til …

17 S AMMEN KAN VI MERE - TIDSPLAN - Projektperiode: 1. september 2013 – 31. december 2014.

18 S AMMEN KAN VI MERE - TIDSPLAN - Projektperiode: 1. september 2013 – 31. december 2014. 31. August: Deadline for endelig projektplan Omkring 1. oktober: Fælles Kick Off med alle medvirkende 2. kvartal 2014: Midtvejsevaluering 4. kvartal 2014: Evaluering 1. kvartal 2015: Dokumentation og revision

19 S AMMEN KAN VI MERE - TIDSPLAN - Projektperiode: 1. september 2013 – 31. december 2014. 31. August: Deadline for endelig projektplan Omkring 1. oktober: Fælles Kick Off med alle medvirkende 2. kvartal 2014: Midtvejsevaluering 4. kvartal 2014: Evaluering 1. kvartal 2015: Dokumentation og revision Fase 1: September 2013 – december 2013: Forberedelse og opstart af projekt ”Sammen kan vi mere” i UU Vestsjælland Fase 2: Januar 2014 – marts 2014: Udvikling af metoder Fase 3: Marts 2014 – oktober 2014: Implementering Fase 4: Oktober 2014 – december 2014: Vidensopsamling, dokumentation og formidling af projektresultater

20 S AMMEN KAN VI MERE - VI ER PÅ VEJ – M ETODEUDVIKLING  Projektejer: Jacob Mortensen  Projektleder: Helle Jacobsen  Tovholdere: UU-vejledere på de involverede skoler  Samarbejdspartnere: Erhvervsskoler, private arbejdsgivere, folkeskoler, elever og unge

21 S AMMEN KAN VI MERE - VI ER PÅ VEJ – M ETODEUDVIKLING Projektejer: Jacob Mortensen Projektleder: Helle Jacobsen Slagelse Jan Kronborg Thomas N. Pedersen Sorø Marianne Hamborg Ringsted UU-vejleder på Campus Følgegruppe: Projektejer / Projektleder Skoleledere Finn Kanstrup, Selandia Ulrik Horup, ZBC DI/DA, erhvervsforening/LO

22 S AMMEN KAN VI MERE - M ETODEUDVIKLING - Slagelse:  Marievangsskolen, UU, UEA-forløb  4 ugers vejledningsforløb med praktik og brobygning Sorø:  Skole, UU – er under overvejelse Ringsted:  Campusskolen, linjeforløb (klasse med erhvervslinje) i samarbejde med ZBC og UU. Indeholder blandt andet praktisk-baseret undervisning på ZBC.

23 S AMMEN KAN VI MERE - M ETODEUDVIKLING - Innovation og metodeudvikling i samarbejde …

24 S AMMEN KAN VI MERE - M ETODEUDVIKLING - Innovation og metodeudvikling i samarbejde … Sammen kan vi mere!

25 S AMMEN KAN VI MERE - M ETODEUDVIKLING - Innovation og metodeudvikling i samarbejde … Sammen kan vi mere! Vi er på vej 


Download ppt "S AMMEN KAN VI MERE – NY BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV Et metodeudviklingsprojekt i UU DANMARK UU Vestsjælland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google