Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Budget 2007 - Skoler.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Budget 2007 - Skoler."— Præsentationens transcript:

1 Budget Skoler

2 Budget 2007 for Silkeborg Kommune: 2.870 mio. kr.
Budget 2007 = 95% af 2006 budgetterne fra Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them kommuner De 5% anvendes til politisk råderum Budget 2007 for skoleområdet: 777,5 mio. kr.

3 Budgettet for skoleområdet er opdelt i 7/12 og 5/12
Mulighed for at fastholde den årsplanlægning som bliver fastlagt i forbindelse med opstarten af skoleåret 06/07. I de resterende 5/12 sker der en harmonisering af ressourcer, tildelingsmodellerne m. m.

4 Det betyder, at der i 2007 skal spares: 17,5 mio. kr.
Helårsvirkning: ,9 mio. kr.

5 For alle andre udgifter end løn, er der tilstræbt en fuld harmonisering pr. 1. januar 2007.
Det vil sige, at 5% reduktionen er som udgangspunkt sket med helårsvirkning.

6 I budget 2007 er der ca. 160 mio. kr., der ikke kan reduceres:
Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Befordring Rengøring El, vand og varme De tidligere amtsområder

7 Store områder hvor der ikke kan reduceres betyder, at der skal reduceres yderligere på andre områder, når der skal reduceres med 5 % i alt Over 80% af udgifterne er løn Derfor bliver normeringerne ramt Derfor er der betydelige reduktioner på de nye tildelingsmodel til skolerne og SFO’erne

8 Børne- og Ungeudvalget har herudover besluttet følgende:
Tilført skoleområdet 5,0 mio. kr. Yderligere reduktioner: Skolepsykologer ,3 mio. kr. Ungdomsskolen, fritidsundervisning 0,3 mio. kr. Bygningsvedligeholdelse 0,4 mio. kr. Normering SFO ,2 mio. kr. I alt ,2 mio. kr.

9 Børne- og Ungeudvalget har herudover besluttet følgende:
Yderligere afsatte beløb Skævvridning ,2 mio. kr. Indskolingsmodel ,8 mio. kr. Eliteidrætsklasser på Nordre Skole 0,2 mio. kr. I alt ,2 mio. kr.

10 Konsekvenser: Konsekvenser for de enkelte skole er vist på de efterfølgende plancher: HUSK: Der er afsat 5,8 mio. kr. til indskoling, som ikke indgår i beregningerne, herunder ressourcer til sikring af det fornødne undervisningstimetal.

11 Kjellerup Kommune Ans skole Kjellerup skole Sjørslev skole Thorning skole Vinderslev skole Antal stillinger – nuværende modeller 29,71 57,13 10,55 28,68 12,08 Antal stillinger – ny model 27,85 53,57 10,63 27,61 11,72 Ændring i stillinger -1,86 -3,56 +0,08 -1,07 -0,36 Ændring i procent -6,27 -6,23 0,72 -3,73 -3,01

12 Gjern Kommune Fårvang skole Gjern skole Grauballe skole Sorring skole Voel skole Antal stillinger – nuværende modeller 38,12 11,56 11,11 11,65 12,26 Antal stillinger – ny model 28,27 10,87 10,92 11,03 12,54 Ændring i stillinger -9,85 -0,69 -0,19 -0,62 +0,28 Ændring i procent -25,84 -5,94 -1,70 -5,33 2,32

13 Them Kommune Bryrup Frisholm Gjessø Antal stillinger – nuværende modeller 26,80 36,30 13,19 Antal stillinger – ny model 23,66 31,14 11,11 Ændring i stillinger -3,14 -5,16 -2,08 Ændring i procent -11,72 -14,21 -15,77

14 Silkeborg Kommune Balle-skolen Buske-lundskolen Dybkær-skolen Funder skole Antal stillinger – nuværende modeller 52,51 27,00 27,07 27,89 Antal stillinger – ny model 48,38 24,89 24,01 25,18 Ændring i stillinger -4,13 -2,11 -3,06 -2,71 Ændring i procent -7,87 -7,81 -11,29 -9,72

15 Silkeborg Kommune Gødvad-skolen Hvinning-dalskolen Kragelund Skole Langsø-skolen Antal stillinger – nuværende modeller 22,62 46,20 9,08 27,71 Antal stillinger – ny model 19,76 42,47 8,32 24,49 Ændring i stillinger -2,86 -3,73 -0,76 -3,22 Ændring i procent -12,65 -8,08 -8,40 -11,62

16 Silkeborg Kommune Linå Skole Nordre Skole Nørrevang-skolen Resenbro Skole Antal stillinger – nuværende modeller 9,14 20,03 38,06 11,11 Antal stillinger – ny model 8,31 16,94 30,47 9,66 Ændring i stillinger -0,83 -3,09 -7,59 -1,45 Ændring i procent -9,11 -15,42 -19,94 -13,01

17 Silkeborg Kommune Sejs Skole Skægkær-skolen Vestre Skole Virklund Skole Ungdoms-skolen Antal stillinger – nuværende modeller 46,62 34,89 42,68 38,34 17,63 Antal stillinger – ny model 42,63 32,20 38,47 34,83 15,88 Ændring i stillinger -3,99 -2,69 -4,21 -3,51 -1,75 Ændring i procent -8,56 -7,72 -9,87 -9,16 -9,93

18 Kjellerup Kommune  * Integreret Institution Ans SFO Kjellerup SFO * Krath- gården Thorning SFO * Trolde-høj Vinder-slev SFO Nuværende normering, pasning 7,750 15,050 4,130 5,460 3,490 4,320 Ny normering 6,549 12,192 4,214 5,868 3,265 4,895 Forskel i stillinger -1,201 -2,858 +0,084 +0,408 -0,225 +0,575 Procent -15,5% -19,0% +2,0% +7,5% -6,5% +13,3%

19 Gjern Kommune    * Integreret Institution Fårvang SFO Gjern SFO *Graubal-le SFO *Sorring SFO Voel SFO Nuværende normering, pasning 6,867 5,113 6,224 6,137 6,794 Ny normering 6,354 4,554 5,868 5,478 6,792 Forskel i stillinger -0,513 -0,559 -0,356 -0,659 -0,002 Procent -7,5% -10,9% -5,7% -10,7% 0,0%

20 Them Kommune Bryrup SFO Frisholm SFO Gjessø SFO Nuværende normering, pasning 7,107 8,616 6,350 Ny normering 7,181 8,932 7,230 Forskel i stillinger +0,074 +0,316 +0,880 Procent +1,0% +3,7% +13,9%

21 Silkeborg Kommune Balleskolens SFO Buskelund-skolens SFO Dybkær-skolens SFO Funder skoles SFO Nuværende normering, pasning 18,935 11,892 5,392 8,479 Ny normering 13,992 9,905 6,549 7,765 Forskel i stillinger -4,943 -1,986 1,156 -0,714 Procent -26,1% -16,7% +21,4% -8,4%

22 Silkeborg Kommune Gødvadsko-lens SFO Hvinningdal-skolens SFO KragelundSkoles SFO Langsøsko-lens SFO Nuværende normering, pasning 11,674 16,756 3,967 9,133 Ny normering 9,711 14,819 3,970 6,646 Forskel i stillinger -1,963 -1,937 +0,003 -2,487 Procent -16,8% -11,6% +0,1% -27,2%

23 Silkeborg Kommune Linå Skoles SFO Nordre skoles SFO Nørrevangskolens SFO Resenbro Skoles SFO Nuværende normering, pasning 4,034 6,760 11,822 5,785 Ny normering 4,311 5,624 8,057 4,068 Forskel i stillinger +0,277 -1,136 -3,765 -1,718 Procent +6,9% -16,8% -31,8% -29,7%

24 Silkeborg Kommune Sejs Skoles SFO Skægkær-skolens SFO Vestre Skoles SFO Virklund Skoles SFO Nuværende normering, pasning 15,521 9,641 13,416 12,835 Ny normering 11,122 8,786 9,954 9,370 Forskel i stillinger -4,399 -0,855 -3,462 -3,465 Procent -28,3% -8,9% -25,8% -27,0%

25 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. Budget 2007 Budget-overslag 2008 Budget-overslag 2009 Budget-overslag 2010 Senere Folkeskoler, allerede igangsatte og godkendte anlæg: Buskelundskolen, 3. etape incl. etabl.udgifter 1.000 Kjellerup Skole, udbygning og modernisering 4.407 11.600 12.600 Sjørslev Skole, udbygning og modernisering 1.032 Hvinningdalskolen, udbygning og modernisering 8.910 Sum 15.349 Nødvendige anlæg: Naturvidenskabelige faglokaler 2.105 Nyanlæg, renovering og modernisering: Pulje til bygningsvurderinger og mindre vedligeholdelsesarbejder 2.400 Flytning af GFU 650 Ekstra spor Hvinningdal/Balle 500 10.000 Gødvadskolen 3.600 5.197 Gjessø Skole 1.500 I alt besluttede og prioriterede anlæg 26.104

26 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. Budget 2007 Budget-overslag 2008 Budget-overslag 2009 Budget-overslag 2010 Senere Folkeskoler, anlæg: Skægkærskolen, modernisering, 1. etape 4.800 5.513 Renovering af svømmehal i Kjellerup ??? Thorning Skole 9.568 Ans Skole 1.052 Vinderslev Skole 387 Renovering af skolegårde i Silkeborg 500 750 Skægkærskolen, udskiftning af halgulv 800 Pulje til bygningsrenovering (klimaskærm), Them 1.000 1.500 2.500 Trafikale forhold ved Bryrup Skole og SFO 700 Ombygning tandklinik i Them 400 Voel Skole 4.000 Resenbro Skole, modernisering, 1. etape 8.235 Funder Skole, modernisering, 1. etape 7.536 2.400 Ombygning og renovering af skoler i Them 3.000

27 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. Budget 2007 Budget-overslag 2008 Budget-overslag 2009 Budget-overslag 2010 Senere Folkeskoler, anlæg: Vestre Skole, modernisering, 2. etape 10.320 Nordre Skole, modernisering, 1. etape 8.023 Skægkærskolen, modernisering, 2. etape 8.250 Tandklinikker i Gjern 960 Linå Skole, modernisering 780 Nordre Skole, modernisering, 2. etape 7.852 Vestre Skole, modernisering, 3. etape 9.840 Skægkærskolen, modernisering, 3. etape 6.233 Nordre Skole, modernisering, 3. etape 5.055 Resenbro Skole, modernisering, 2. etape 4.176 Virklund Skole, modernisering 3.804 Sejs Skole, modernisering 10.494 Funder Skole, modernisering, 2. etape 2.272 Nørrevangskolen, modernisering 10.010

28 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. Budget 2007 Budget-overslag 2008 Budget-overslag 2009 Budget-overslag 2010 Senere Folkeskoler, anlæg: Kragelund Skole, modernisering 2.286 Balleskolen, modernisering, 1. etape 3.426 Dybkærskolen, modernisering 9.852 Balleskolen, modernisering, 2. etape 5.070 Funder Skole, modernisering, 3. etape 15.096 Ungdomsskolen, modernisering 5.846 Højmarksskolen, modernisering 325 Renovering og udbygning af tandklinikken på Nordre Skole 180

29 Tidsplan Onsdag d. 30. august
Børne- og Ungeudvalget præsenterer budgetforslag for skolebestyrelserne Onsdag d. 30. august til onsdag d. 6. september kl Der foretages høring af skitse til budgetforslag hos skolebestyrelser Mandag d. 4. september Økonomiudvalget under Sammenlægningsudvalget drøfter formandens forslag til budget Torsdag d 7. september kl til Fredag d. 8. september kl Budgetseminar for Sammenlægningsudvalget Mandag d. 18.september kl 1. behandling af budgetforslag i Sammenlægningsudvalget Mandag d. 9. oktober kl 2. behandling af budgetforslag i Sammenlægningsudvalget


Download ppt "Budget 2007 - Skoler."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google