Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Internationalt møde - Højskolernes Hus 1. apr. 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Internationalt møde - Højskolernes Hus 1. apr. 2014"— Præsentationens transcript:

1 Internationalt møde - Højskolernes Hus 1. apr. 2014
 Dagens program 10.00 Intro: Velkomst v/Niels Glahn, Generalsekretær FFD Højskolernes Internationale arbejde so far og orientering om den nye Internationale pulje, v/Rasmus Kolby Rahbek, tidligere International konsulent FFD 10.30 Idégenerering: Hvad ønsker vi os på det internationale område? Formulering af fælles behov og ønsker. Frokost To inspirationsoplæg: At invitere verden ind i klasseværelset – global dannelse i det 21. århundrede, v/Sara Skovborg Mortensen, International konsulent FFD 10 gode ideer til internationalt arbejde på frie skoler, v/Jakob Clausager Jensen, International Konsulent i efterskoleforeningen. Konkretisering: Hvordan ser vores ideer ud? Formulering af konkrete ideer som højskolerne og den internationale konsulent skal arbejde videre med. Opsamling på dagen Hvad er vi blevet enige om? Aftaler og tidsplan.

2 v/ Sara Skovborg Mortensen
At invitere verden ind i klasseværelset – global dannelse i det 21. århundrede v/ Sara Skovborg Mortensen

3 Udgangspunkt: en udvidelse af medborgerskabsbegrebet.
Hvor du som borger ikke bare har rettigheder og pligter ift. din nationalstat, men også ift. Europa i kraft af at være unionsborger og verdenssamfundet i kraft af at være menneske. (Ove Korsgaard mfl.)

4 Speciale om global dannelse
Stillede spørgsmålet: Hvad er det for viden, værdier og kompetencer vi som borgere bør besidde for at imødekomme de muligheder og udfordringer en global verden stiller os overfor? Fulgte gymnasieudviklingsprojektet Globale Gymnasier. Interviews med elever og lærere.

5 Regeringens globaliseringsråd
Undervisningen i engelsk styrkes. Flere skal studere i udlandet. Ny karakterskala. Markedsføring af DK som uddannelsesland. Mindst et internationalt projekt i løbet af ungdomsuddannelsen. (Globaliseringsrådet 2006)

6 Peter Kemp, dansk filosof
”Man lærer således, hvordan man kan klare sig i verden, men ikke hvordan man kan bidrage til, at verden kan klare sig” (Kemp 2005:34)

7 Europakommissionens fælleserklæring
”At give alle borgere i Europa mulighed for livet igennem, at holde sig underrettet om og forstå globale udviklingsspørgsmål og den lokale og personlige relevans af disse spørgsmål, samt at udøve deres rettigheder, og leve op til deres ansvar som indbyggere i en kompleks og foranderlig verden ved at arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden.” (Europakommissionen i Cowi og Danicom 2008:60).

8 Flydende betegner: Global Dannelse Diskurs: Økonomisk diskurs/konkurrencediskurs Tekst: Globaliseringsrådet (2006): ”Fremgang, fornyelse og tryghed”, Regeringen Kernepunkt: global dannelse = at øge unges markedsværdi

9 Flydende betegner: Global Dannelse Diskurs: bæredygtigheds diskurs/Verdensborgerdiskurs Tekst: Peter Kemp: Verdensborgeren som pædagogisk ideal, 2005 (s.27-36). Kernepunkt: global dannelse = unges evne til at løse verdens udfordringer

10 Udfordringer i det etablerede uddannelsessystem
Der eksisterer to overordnede diskurser for formålet med den globale dannelse. Manglende didaktiske og fagfaglige anvisninger/erfaringer.

11 Højskolernes særlige muligheder
Ikke bundet af pensum og karakterkrav – mulighed for at blive retningsgivende i udviklingen af et område. Mulighed for at udfordre samfundsdiskursen om ‘Studenter i verdensklasse’.

12 Oplagte indsatsområder
Arbejdet med internationale elever. Det internationale aspekt i undervisningen. Studierejsen som særligt læringsrum. Styrke højskolernes stemme om global dannelse i den offentlige debat.

13 Muligt tema: Deltagende medborgerskab: Om fællesskabets betydning for dannelsen af engagerede medborgere i en global verden Hvorfor: Læner sig op af igangværende aktiviteter i foreningen. Tilpas bredt til at de fleste vil kunne finde en relevant vinkel.

14 Ideer til fælles aktiviteter
Rejsekursus for lærere. Inspirationsmateriale. Efteruddannelse Sociale medier. En fælles platform på nettet til medieproduktioner. Fælles kulmination på Folkemødet 15 Erfaringsdelingsseminar udenlandske elever.

15 Mulig proces: Efterår 14: Efteruddannelsestilbud for lærere.
Produktion af inspirations-/undervisningsmaterialer. Forår 15: Internationale aktiviteter med forårshold på skolerne. Folkemødet 15: Vi mødes til Folkemødet 2015 til fælles dialog, debat og events.

16 Nu og her: #MyEurope14 Oplæg med Elena og Peter på højskolerne i efteråret, se mere på voreseuropa.dk september 2014 seminar om Deltagende Medborgerskab – også i et internationalt perspektiv.

17 slut


Download ppt "Internationalt møde - Højskolernes Hus 1. apr. 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google