Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet” August 2010 – September 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet” August 2010 – September 2012."— Præsentationens transcript:

1 ”Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet” August 2010 – September 2012

2  Bevilling fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2010  Samlet budget kr. 12.084.720  Heraf egenfinansiering 18 %, svarende til kr. 2.194.140

3 Projektdeltagere Projektet omfatter følgende uddannelses- institutioner (tilfældig rækkefølge):  Social- og Sundhedsskolen Fyn  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg  VUC FYN & FYNs HF-kursus  EUC Vest  Social- og Sundhedsskolen Syd

4  Syddansk Erhvervsskole  University College Syddanmark  Emmerske Efterskole  EUC Lillebælt  Sønderskov-Skolen

5 Projektets formål  At understøtte sårbare unges mulighed for at blive en del af det sociale fællesskab i klassen  Højne trivsel og motivation – med henblik på at fastholde unge i fare for at droppe ud  At inspirere til at gå nye veje i en fælles indsats på tværs af skoleformer  At udvikle, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb, der styrker deltagernes personlige og sociale kompetencer

6 Projektets målgruppe  Sårbare, frafaldstruede unge, som – ud over at være fremmede for uddannelse – slås med sociale og personlige problemer  Elever og undervisere på ungdomsuddannelser (og enkelte grundskoler) i Region Syddanmark

7 Fokus på relationskompetance  Relationskompetence et nyt begreb i undervisning  Forskning viser, at såfremt undervisere og deltagere er i stand til at knytte relationer til hinanden indbyrdes, er der langt større sandsynlighed for læring  Og for fastholdelse af deltageren i den givne uddannelse  Underviser bevæger sig mod en stærkere rolle som mentor

8 Relationsskabelse  Projektet tager udgangspunkt i relationsskabelse i klasserummet  Som grundlag for inkluderende undervisning og  Som et ”værktøj” i forhold til at sikre fastholdelse og inkludering i det sociale fællesskab

9 Projektets leverancer  Projektets deltagere udvikler tilsammen 30 ”værktøjer”  Der sigtes på et gennemsnit med 3 værktøjer pr. skole  Værktøjerne skal være fremmende for trivsel, motivation, sociale relationer og for  Inkluderende undervisning  Værktøjerne udgives på CD-ROM  Og som download på Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside

10  Det er målet, at processer og resultater bliver afsæt for fortløbende, pædagogiske netværk i Region Syddanmark – på tværs af skoleformer

11 Projektets organisering Projektet ledes af en styregruppe, der består af følgende:  Karen Marie Madsen, EUD-forstander, International Business College, Fredericia  Jytte Hansen, Videncenterleder, University College Syddanmark, Haderslev  Lisbeth Simonsen, Forstander, VUC FYN & FYNs HF- kursus

12  Der tilknyttes et Advisory Board til projektet  Et ambassadørkorps etableres med henblik på udbredelse af projektet

13 Koordinering af de samlede aktiviteter i projektet – i tæt samarbejde med styregruppen:  Projektkoordinator, VUC FYN & FYNs HF-kursus, Odense  Regnskabsansvarlig for projektet, IBC Fredericia

14 Hver deltagende uddannelsesinstitution bidrager til projektgruppen med:  1 leder  1 tovholder til projektgruppen Rammen for skolerne er, at der nedsættes et team på 4 undervisere, som har ansvaret for at udvikle 3 undervisningsværktøjer

15 Projektets fire faser: Fase 1: Indledende fase (Efterår 2010) Fase 2: Udviklingsfasen (Januar – Juli 2011) Fase 3: Videreudvikling/nye værktøjer (August – December 2011) Fase 4: Udvælgelse og formidling af 30 værktøjer i værktøjskassen (Januar – August 2012)

16 Projektets afslutning  Undervisere fra de deltagende skoler vurderer egen kompetenceudvikling og værktøjskassens anvendelighed  Projektet inviterer til et afsluttende regionsseminar og  ”Værktøjskassen” præsenteres for en større kreds af uddannelsesinstitutioner  Værktøjerne kan downloades fra Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside  Projektet evalueres med fokus på effektmål


Download ppt "”Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet” August 2010 – September 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google