Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UJJU Uddannelse til job – job til Uddannelse EU socialfondsprojekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UJJU Uddannelse til job – job til Uddannelse EU socialfondsprojekt"— Præsentationens transcript:

1 UJJU Uddannelse til job – job til Uddannelse EU socialfondsprojekt
Formål: At udvikle nye samarbejdsmodeller, metoder og værktøjer mellem de 14 partnere for at øge antallet af unge der gennemfører en uddannelse At få et nyt og grundigere kendskab til målgruppen via en kvalitativ og kvantitativ analyse At udvikle og afprøve et eller flere nye typer ungeforløb med afsæt i det nyerhvervede kendskab til målgruppen. Metodeudviklingsarbejde på to niveauer Ungeniveau: Ungeforløb hvor den metodiske tilgang til målgruppen er baseret på Appreciative Inquiery (AI), som på dansk oversættes til ”den anerkendende tilgang” Samarbejdsniveau: Det forpligtende samarbejde mellem konsortiepartneren – at skabe en sammenhæng og koordineret indsats på tværs af de deltagende institutioner

2 Faktuelle data: www.UJJU.nu Tidshorisont: Til dec. 2012
Målgruppe: 180 unge ml. 18 og 30 år uden kompetencegivende uddannelse 10-12 ungeforløb a 10 ugers varighed på 3 forskellige lokaliteter Geografi: Thisted, Jammerbugt og Morsø kommuner Projektholder Thisted Kommune Projektorganisering: Styregruppe, projektleder, koordinatorer Kompetenceudvikling på tværs af de 14 forskellige projektpartnere for 84 medarbejdere Projektpartnere: EUC Nordvest, SOSU Thisted, Thy Mors HF og VUC,VUC Nordjylland, Sprogcenter Thisted, Thy Produktionsskole, Rolstruphus Morsø Produktionsskole, Produktionsskolerne Midtvensyssel, Jobcenter Jammerbugt, Jobcenter Mors, Jobcenter Thisted, UU Thy, UU Mors, UU Vendsyssel Øst – Vest

3 Ungeniveauet – Parkourforløb

4 Ungeniveauet – eksempel på et parkourforløb

5 Samarbejdsniveau – en mental konstruktion
Prod. skole Skifte sporet EUC Koordinator UNG VUC UU Basen 24/7 Job-center 10 ugers forløb

6 Samarbejdsniveau/Den koordinerede indsats

7 Samarbejdsniveau/Den koordinerede indsats

8 Samarbejdsniveau: Samtaleark, supplering til grafisk fremstilling

9 Spørgsmål?


Download ppt "UJJU Uddannelse til job – job til Uddannelse EU socialfondsprojekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google