Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formål at videreudvikle Silkeborg som en attraktiv uddannelsesby med fremtrædende uddannelsesinstitutioner, der sikrer erhvervsliv og offentlige institutioner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formål at videreudvikle Silkeborg som en attraktiv uddannelsesby med fremtrædende uddannelsesinstitutioner, der sikrer erhvervsliv og offentlige institutioner."— Præsentationens transcript:

1

2 Formål at videreudvikle Silkeborg som en attraktiv uddannelsesby med fremtrædende uddannelsesinstitutioner, der sikrer erhvervsliv og offentlige institutioner adgang til kvalificeret arbejdskraft, samt bidrager til et aktivt og varieret kultur-, fritids- og byliv at sikre en platform for videreudvikling af Silkeborgs uddannelsesmæssige styrkepositioner at styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutioner i Silkeborg

3 Et unikt uddannelsessamarbejde – Stærk udviklingsplatform

4 Vision tæt udviklingsorienteret samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, de studerende, Silkeborg Kommune samt andre nationale og internationale partnere en synlig Silkeborg uddannelsesprofil med markante uddannelsesfyrtårne og rum for eksperimenterende læring et varieret uddannelsesudbud af høj kvalitet inden for alle uddannelsesniveauer samt efter- og videreuddannelse

5 Samarbejde med erhvervslivet Internationalisering
Indsatsområder Uddannelse til flere Attraktivt studiemiljø Ungdoms-uddannelse Videregående uddannelse Efter-/ videre-uddannelse Fagligt Socialt Samarbejde med erhvervslivet Internationalisering

6 Handleplan 2010 – 2011 ”Uddannelse til flere”
Tætte relationer mellem uddannelse og erhvervsliv om praktikophold og elevers virksomhedskontakt Styrke elevernes kendskab og relationer til arbejdsmarkedet gennem praktikophold, virksomhedsbesøg, opgaver m.v. UU, erhvervsskoler, erhvervSilkeborg, relevante virksomheder

7 Handleplan 2010 – 2011 ”Uddannelse til flere”
Længere startbane til ungdomsuddannelser Give ikke-udannelsesparate afgangselever bedre rammer for afklaring og blød start på ungdomsuddannelse UU, EGU, TH Langs HF & VUC, Social- og Sundhedsskolen, Samarbejde med relevante aktører

8 Handleplan 2010 – 2011 ”Uddannelse til flere”
Videreudvikling af Garantiskolen Med afsæt i den allerede veludviklede platform igangsættes nye initiativer Garantiskolens nuværende deltagere, evt. udvidet med flere deltagere

9 Handleplan 2010 – 2011 ”Uddannelse til flere”
Rusmiddelpolitik Med udgangspunkt i problemer med rusmidler og undervisning, laves et forsøg, som sætter fokus på, hvordan det kan takles Garantiskole deltagere

10 Handleplan 2010 – 2011 ”Uddannelse til flere”
Forbedret fremmøde på uddannelsesinstitutionerne At etablere fælles forståelse for begrebet mødepligt gennem involvering af unge, forældre og folkeskolen. Inspiration til udarbejdelse af individuelle handleplaner for forbedret fremmøde på de enkelte skoler Garantiskole deltagere

11 Handleplan 2010 – 2011 ”Uddannelse til flere”
Psykologbetjeningen på ungdomsuddannelserne via PPR Sikre, at de elever der har behov for støtte i deres videre uddannelsesforløb, så vidt muligt får den med det samme Garantiskolens medlemmer og PPR

12 Handleplan 2010 – 2011 ”Uddannelse til flere”
Oplevelsesforankret pædagogik At styrke elevernes engagement og indlæring, så frafald reduceres. Et styrket udviklingssamarbejde mellem områdets ungdomsuddannelser og læreruddannelsen. Ungdomsuddannelser, Læreruddannelsen, Sygeplejeskolen, Produktionshøjskolen

13 Handleplan 2010 – 2011 ”Attraktiv uddannelsesby”
Velkomstpakke og Studiekort Silkeborg til studerende Studerede modtager en velkomstpakke, der bl.a. består af et studiekort med særlige privilegier. Derudover kan velkomstpakken bestå af invitationer til interessante arrangementer, merchandise, relevant information mv. Videregående uddannelser, Silkeborg Kommune, Handel Silkeborg, erhvervSilkeborg

14 Handleplan 2010 – 2011 ”Attraktiv uddannelsesby”
”Studenterhus” Afklaring af perspektiver og muligheder omkring etablering af et attraktivt og relevant mødested for studerende i tilknytning til kulturtorvet og medborgerhuset. Hele Silkeborg Uddannelsesforening

15 Handleplan 2010 – 2011 ”Attraktiv uddannelsesby”
Kendskabsudbredelse omkring Uddannelsesby Silkeborg Øget kendskab til Silkeborgs kvaliteter og muligheder som uddanelsesby Hele Silkeborg Uddannelsesforening,

16 Handleplan 2010 – 2011 ”Attraktiv uddannelsesby”
Innovation og iværksætteri Samarbejde om innovation og iværksætteri på tværs af uddannelsesinstitutioner Silkeborg Tekniske Skole og Handelsskolen Silkeborg


Download ppt "Formål at videreudvikle Silkeborg som en attraktiv uddannelsesby med fremtrædende uddannelsesinstitutioner, der sikrer erhvervsliv og offentlige institutioner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google