Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UU-Vestegnen Vognporten Albertslund Tlf

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UU-Vestegnen Vognporten Albertslund Tlf"— Præsentationens transcript:

1 UU-Vestegnen Vognporten 2 2620 Albertslund Tlf. 43 32 10 00
Ungdommens Uddannelsesvejledning Vognporten 2 2620 Albertslund Tlf Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre

2 Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre
Formålet Fokus i uddannelsesvejledningen Uddannelsesparathedsvurdering Uddannelsespligt Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre

3 Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre
Fokus i vejledningen jf. lov om vejledning Uddannelsesvejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre

4 Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre
Fokus i vejledningen jf. lov om vejledning Denne særlige vejledningsindsats iværksættes efter en vurdering af den unges forhold og forudsætninger, eks: fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, utilstrækkelige skolekundskaber, uregelmæssigt fremmøde, misbrug af rusmidler, isolation eller anden adfærd, der kan skyldes faglige, personlige og/eller sociale forhold. Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre

5 Uddannelsesvejledning
Bemærk at alle elever i klasse skal have vejledning og tilbud om: Praktik Introduktionskurser i 8. kl. Brobygningskurser i kl. Uddannelsesplan i kl. Ansøgning til ungdomsuddannelse Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre

6 Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre
Uddannelsesparathedsvurdering Ny bekendtgørelse En elev er uddannelsesparat, hvis de har de *faglige, *personlige og *sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vurderingen foretages, når eleven forlader 9. eller 10. klasse, samtidig med udarbejdelse af uddannelsesplanen. Vurderingen foretages i forhold til én af flg. grupper af ungdomsuddannelser: Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser (EUD) Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre

7 Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre
Uddannelsesparathedsvurdering Faglige forudsætninger Et basalt læringspotentiale & basale læringsfærdigheder Karakterer & standpunkter (dansk og matematik) Opgaveforståelse Aflagte prøver i grundskolen Fritagelse fra prøver Specialundervisning og specialpæd. støtte Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre

8 Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre
Uddannelsesparathedsvurdering Personlige forudsætninger Handlekompetence / Evne til at vælge og træffe beslutninger Stabilitet / mødestabilitet og vedholdenhed Ansvarlighed / selvansvarlighed Mobilitet / fleksibilitet Selvindsigt og bevidsthed om egen formåen og evner Motivation Selvtillid / selvstændighed Personligt engagement Fremtoning og hygiejne Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre

9 Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre
Uddannelsesparathedsvurdering Sociale forudsætninger Samarbejdsevner Evne til at indgå i forpligtende fællesskaber Familiemæssig opbakning Sprogkode og verbale attituder Konflikthåndtering Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre

10 Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre
Uddannelsesparathedsvurdering Motivation Motivation Generel viden om deltagelse i uddannelseslivet Viden om ”indgange” til uddannelser og brancher” Lyst til læring og uddannelse Karriereplaner Konkrete personlige forudsætninger (familie/økonomi/bolig) Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre

11 Uddannelsesparathedsvurderingen
UU-Vestegnen forpligter sig til at: Foretage uddannelsesparathedsvurderingen som en proces i vejledningsforløbet, der bygger på anerkendelse af elevens muligheder. Vurderingen foretages i tæt samarbejde med elev, forældre og skole. Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre

12 Uddannelsesparathedsvurdering Generelle kriterier / opsummering
At ville deltage og have lyst til læring og uddannelse. At have kendskab til uddannelsen og have deltaget i introkurser, brobygningskurser, åbent hus, praktik, visitationssamtale m.v. At have et relevant fagligt fundament og basale lærings-færdigheder. At kunne møde op og have lyst til at bidrage til fællesskabet på uddannelsesstedet. Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre

13 Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre
Uddannelsespligt Ny bekendtgørelse 15-17-årige har pligt til uddannelse og skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre


Download ppt "UU-Vestegnen Vognporten Albertslund Tlf"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google