Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vingsted den 4. november 2011 Peter Westmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vingsted den 4. november 2011 Peter Westmark"— Præsentationens transcript:

1 Vingsted den 4. november 2011 Peter Westmark (pew@ucn.dk)
Relationskompetence - de voksne har ansvaret for kvaliteten af relationen Vingsted den 4. november 2011 Peter Westmark

2 Helst man ønsker at være elsket
I mangel derpå beundret I mangel derpå frygtet Idet mindste at være afskyet og foragtet Sjælen gyser tilbage for det tomme rum og ønsker kontakt for enhver pris Hjalmar Söderberg

3 Trivsel Social baggrund Socialgruppe Familietype Social integration
Social integration Forældrekontakter Kammeratkontakter Selvopfattelse Selvtillid Skoleforventninger Oplevelse af lærernes vurdering

4 Lærerkompetencer og elevlæring
I perioden 1998 – 2007 er der publiceret 70 undersøgelser om sammenhængen mellem lærerkompetencer og elevlæring. En god lærer skal være dygtig til: Relationskompetence - lærerens evne til etablere sociale relationer til eleverne. Regelledelseskompetence – lærerens evne til at ”regellede”, dvs. evner til klart og eksplicit at udtrykke hvilke regler, der gælder for klassens arbejde og derigennem bevirke , at eleverne lidt efter lidt overtager disse regler. Didaktikkompetence – læreren skal i relation til undervisningens indhold besidde evne på det didaktiske område i almindelighed og i de specifikke undervisningsfag. ”.. uddanne lærere til at etablere sociale relationer til eleverne.” ”.. relationskompetence indgår som en del af læreruddannelsen.” ”.. trænes i at reflektere over hvordan man skaber den gode relation.” (

5 Relation og samarbejde
Forældre Vejledere Barn Nære professionelle Kammerater

6 ICDP – Samspilstemaer En vejledende ramme
Følelsesmæssig kommunikation: Vis positive følelser – vis at du er glad for barnet/den unge. Justér dig i forhold til barnet/unge og følg dets udspil/initiativ. Tal til barnet/ung om de ting, det er optaget af og prøv at få en samtale i gang Giv ros for det, som barnet/den unge klarer at gøre og vis anerkendelse. Formidling og berigelse: 5. Hjælp barnet/den unge med at samle sin opmærksomhed, sådan at I har fælles oplevelse af ting i omgivelserne. 6. Giv mening til barnets/den unges oplevelse af omverdenen ved at beskrive det, I oplever sammen og ved at vise følelser og entusiasme 7. Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med barnet/den unge. 8. Hjælp barnet/den unge med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde – ved at lede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.

7 Øvelse: Samspilsprofil
Reflekter over dit samspil med de børn, du har ansvaret for til dagligt i dit professionelle arbejde. Udfyld ”profilskemaet” ud fra en vurdering af din egen praksis generelt. Fremlæg dine vurderinger for din gruppe - giv gerne konkrete eksempler, der illustrerer din selvvurdering.

8 Selv-observation – ”profil”
Det er jeg god til Det er jeg sommetider god til Det er jeg hverken god/dårlig til Det er jeg lidt dårlig til Det er jeg meget dårlig til Selv-observation – ”profil” Institution Navn Dato Nr. Tema 1 2 3 4 5 Vis positive følelser – vis at du er glad for barnet/den unge Justér dig i forhold til barnet/ung og følg dets udspil/initiativ Tal til barnet/den unge om de ting, barnet er optaget af og prøve at få en samtale i gang Giv ros for det som barnet/den unge klarer at gøre og vis anerkendelse Hjælp barnet/den unge med at samle sin opmærksomhed, sådan at I har fælles oplevelse af ting i omgivelserne 6 Giv mening til barnets/den unges oplevelse af omverdenen ved at beskrive det I oplever sammen og ved at vise følelser og entusiasme 7 Uddyb og giv forklaringer når du oplever sammen med barnet/unge 8 Hjælp barnet/den unge med at kontrollere sig selv ved at sætte positive grænser – ved at lede, ved at vise positive alternativer og ved fælles planlægning Bemærkninger og eksempler

9 ”Sløjfemodel” (Peter Westmark)
Erkendelsesprocessen

10 Et uddannelsesperspektiv
Certificeret Uddannelse i Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik: Niveau 1: Udvikle egen relationskompetence. Niveau 2: Udvikle andres relationskompetence.

11 Optimistisk livssyn Pessimisterne er dog de reneste tåber
de tror på det modsatte af hvad de håber Nej optimister som livet beror på er dem som tør håbe på noget de tror på (Piet Hein)


Download ppt "Vingsted den 4. november 2011 Peter Westmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google