Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Loge nr. 88 ”Ole Rømer” I.O.O.F.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Loge nr. 88 ”Ole Rømer” I.O.O.F."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Loge nr. 88 ”Ole Rømer” I.O.O.F.
En præsentation Af Ordenen og logearbejdet Page up og down for at bladre.

2 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” Odd Fellow Palæet i Bredgade København huser ordenskontoret for alle landets loger. Odd Fellow Ordenens hovedmål har et etisk og humanitært sigte. Gennem sin lære tilstræber Ordenen at hjælpe sine medlemmer gennem livet og give dem en livsholdning, som de kan tage med sig ud i dagligdagen. ter dig selv

3 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” Ordenens målsætning findes udtrykt i dens formål: At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene. Og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling. dig selv

4 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” Ordenen har lige fra starten formuleret følgende påbud til sine medlemmer: At besøge de syge, hjælpe de nødlidende, begrave de døde og opdrage de forældreløse. Skønt disse påbud havde deres store betydning under de sociale utrygge vilkår, der herskede ved Ordenens start i 1819, og i dag i en vis grad løses af samfundet, så er der i dag stadig lige store behov for omsorg for medmennesket. dig selv

5 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” Lidt historie: Gamle overleveringer fortæller at navnet ”Odd Fellow” stammer helt tilbage fra romertiden. I den tidlige middelalder rejstes i Europa en række imponerende kirker, klostre og slotte. Opførelsen blev for en stor del udført af ufaglærte arbejdere, der rejste fra byggeri til byggeri. Tiderne var dengang usikre og underkastet skiftende politiske og religiøse magthaveres vilkår. Som et værn herimod sluttede arbejderne sig sammen i hemmelige samfund, der påtog sig den opgave at hjælpe hvor nøden trængte sig på. For at sikre sig mod fremmed indtrængen, gav man sig tilkende overfor hinanden ved anvendelse af særligt vedtagne pasord og tegn. Da disse samfund i 1600 tallet overførtes til England, blev de kaldt ”lodges” og kom efterhånden til at forme de principper, som senere blev grundlaget for Odd Fellow tankens opståen.

6 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” Lidt mere historie: Den gren af Odd Fellow Ordenen, som ”Den uafhængige danske Odd Fellow Orden” er tilknyttet, blev stiftet i USA. Initiativtageren var Thomas Wildey, som var emigreret fra England. Han og fire andre brødre grundlagde den første loge ”Nr. 1 Washington” i værtshuset ”The Seven Stars” i Baltimore i USA i 1819. En fremsynet broder, Schuyler Colfax, senere vicepræsident i USA, tog i 1851 initiativet til oprettelsen af Rebekkainstitutionen – den kvindelige del af Odd Fellow Ordenen. Fra den spæde begyndelse voksede Ordenen stærkt, ikke blot i USA, men den spredte sig til mange lande. I dag tæller Ordenen ca søstre og brødre. Betegnelsen ”Odd Fellow” kan umiddelbart oversættes ved ”mærkelig fyr”, men sproghistorien giver denne forklaring: ”Odd” betyder noget enestående eller særligt, men det kan også stå for ”oath”, der oversættes ved ”edsvoren”. ”Fellow” svarer til det gamle danske ord ”fælle” eller ”ven”. Odd Fellow er derfor synonymt med ”en edsvoren, særlig ven”.

7 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” Odd Fellow Ordenen i Danmark: Den første Odd Fellow loge blev dannet den 30. Juni 1878 i København med navnet ”Loge nr. 1 Danmark”. Ordenen fandt hurtigt fodfæste og bredte sig snart til det øvrige land. Ordenen er opdelt i en mandlig og, som tidligere nævnt, en kvindelig gren. Mænd optages i Broderloger og kvinder i Søsterloger. Den første Søsterloge ”Nr. 1 Caroline Amalie” blev stiftet i København den 3. Juli 1881. Vor loge nr. 88 ”Ole Rømer” blev stiftet den 12. Oktober 1968 i Århus. Der er i dag ca medlemmer, hvoraf de ca er søstre. Medlemmerne er fordelt på 110 Broderloger og 89 Søsterloger – incl. 1 Broderloge på Færøerne og 1 i Tjekiet samt 1 Søsterloge i Andalusien. Der findes en eller flere loger i næsten alle danske byer.

8 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” Ordenens humanitære aktiviteter: Etikken er det primære i Ordenens arbejde, men virket omfatter også en del velgørenhedsarbejde. Alle loger har en enkefond, der kan yde støtte, når der er behov for hjælp. I flere byer er der oprettet humanitære fonde, der yder donationer til mange formål: Sociale, kulturelle samt sygdomsbekæmpende. Hertil kommer de landsdækkende donationer fra Ordenen og dens fonde. Heriblandt fra Hospicefonden som har en grundkapital på 5 mio. kr.

9 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” Logens møder: Møderne afvikles efter en fast dagsorden, der er fælles for landets søster- og broderloger. Indholdet beskæftiger sig med daglige ordensmæssige forhold, og er endvidere reserveret til det såkaldte gradearbejde. Gradearbejde er et forum for etisk belæring. Derudover holdes der foredrag med dagsaktuelle, informative eller kulturelle emner af egne eller fremmede foredragsholdere.

10 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” Logens møder: Af andre arrangementer bør nævnes sammenkomster og udflugter for brødrene og deres nærmeste. Sommerudflugt, stiftelsesfest samt julestemning og juletræsfest hvor nærmeste kan deltage. Blandt andet afholdes der nytårsloge, forårsmøde,

11 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” Socialt samvær: Efter logemøderne nyder vi i selskabslokalerne en lettere anretning til en rimelig pris. Her lægges der vægt på, at alle kan få tid til at sludre sammen på tværs af dagligdagens problemer. Her er i tidens løb knyttet mange varige venskaber. Møderne vil normalt være afsluttet kl

12 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” Påklædning : Odd Fellow Ordenen lægger vægt på et lighedsprincip, hvorfor søstrene og brødrene bærer en ensartet påklædning. Til logemøderne bærer søstrene kjole og brødrene mørkt tøj og hvid skjorte. Til gradearbejde eller særlige festlige lejligheder bærer brødrene kjole og hvidt og søstrene lang sort kjole.

13 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” Hvad koster det ? Udover udgiften til kontingent, påklædning og optagelse betales et gebyr for hver grad, hvoraf der er tre. Desuden nå der påregnes en mindre udgift til deltagelse i det sociale samvær.

14 Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Loge nr. 88 ”Ole Rømer” For yderligere information: Kontakt én af logens embedsmænd.


Download ppt "Velkommen til Loge nr. 88 ”Ole Rømer” I.O.O.F."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google