Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SSQ 5.6 side 1 De følgende spørgsmål drejer sig om din evne til – og oplevelse i forbindelse med – at høre og lytte i forskellige situationer. For hvert.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SSQ 5.6 side 1 De følgende spørgsmål drejer sig om din evne til – og oplevelse i forbindelse med – at høre og lytte i forskellige situationer. For hvert."— Præsentationens transcript:

1 SSQ 5.6 side 1 De følgende spørgsmål drejer sig om din evne til – og oplevelse i forbindelse med – at høre og lytte i forskellige situationer. For hvert spørgsmål skal du angive dit svar ved at sætte en streg på tværs af svarskalaen, som går fra 0 til 10. En streg ved 10 betyder, at du klarer eller oplever det, der spørges om, helt perfekt. En streg ved 0 betyder, at du slet ikke klarer eller oplever det, der spørges om. Eksempel: Spørgsmål 1 drejer sig om at følge med i en samtale, samtidig med at fjernsynet er tændt. Hvis du let er i stand til dette, skal du sætte en streg på den højre ende af skalaen. Hvis du i stand til at følge med i ca. halvdelen af samtalen i denne situation, skal du sætte en streg på midten af skalaen, o.s.v. Vi forventer, at du kan genkende alle situationerne fra din dagligdag, men hvis et spørgsmål beskriver en situation, som du slet ikke kan relatere dig til, bedes du sætte et kryds i “ved ikke”. I et sådant tilfælde må du gerne (ved siden af spørgsmålet) skrive en kort bemærkning om, hvorfor du ikke kan svare på spørgsmålet. Navn : Dato : Jeg bruger ét høreapparat (venstre øre) Jeg bruger ét høreapparat (højre øre) Jeg bruger to høreapparater (begge ører) Hvis du bruger høreapparat(er), hvor længe har du gjort det? ______ år ______ måneder eller ______ uger Jeg har ingen høreapparater Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse Sæt kryds ved én af følgende muligheder: SSQ version 5.6 Gode råd om besvarelsen Alder : Hvis du bruger to høreapparater og ikke har brugt dem lige længe, bedes du angive, hvor længe du har brugt hvert apparat.

2 1.Du taler med én anden person, og et fjernsyn er tændt i samme rum. Kan du uden at skrue ned for fjernsynet følge med i, hvad den anden person siger? 2.Du taler med én anden person i en stille dagligstue med tæpper på gulvet. Kan du følge med i, hvad den anden person siger? 3.Du er i en gruppe på ca. fem personer, der sidder omkring et bord. I sidder et roligt sted. Du kan se alle de andre i gruppen. Kan du følge med i samtalen? 4.Du er i en gruppe på ca. fem personer, der sidder på en travl restaurant. Du kan se alle de andre i gruppen. Kan du følge med i samtalen? 5.Du taler med én anden person. Der er en vedvarende baggrundsstøj, f.eks. en ventilator eller en rindende vandhane. Kan du følge med i, hvad den anden person siger? Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt SSQ 5.6 side 2 SSQ (Part 1: Taleforståelighed)

3 6.Du er i en gruppe på ca. fem personer, der sidder på en travl restaurant. Du kan IKKE se alle de andre i gruppen. Kan du følge med i samtalen? 7.Du taler med en person et sted, hvor der er meget rumklang, f.eks. i en kirke eller i en banegårdshal. Kan du følge med i, hvad personen siger? 8.Kan du føre en samtale med én person, samtidig med at en anden person med samme toneleje taler i nærheden? 9.Kan du føre en samtale med én person, samtidig med at en anden person med et andet toneleje taler i nærheden? 10.Du lytter til en person, der taler til dig, samtidig med at du forsøger at følge med i nyhederne i fjernsynet. Kan du følge med i, hvad begge personer siger? Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt SSQ 5.6 side 3 SSQ (Part 1: Taleforståelighed, fortsat)

4 11.Du taler med én person i et rum, hvor der er mange andre, der taler. Kan du følge med i, hvad personen, du taler med, siger? 12.Du er i en gruppe, hvor forskellige personer skiftes til at tale. Kan du let følge med i samtalen uden at miste begyndelsen af, hvad hver ny taler siger? 13.Kan du uden problemer føre en samtale i telefonen? 14.Du lytter til en person i telefonen, og en anden person, der står ved siden af dig, begynder at tale. Kan du følge med i, hvad begge personer siger? Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt SSQ 5.6 side 4 SSQ (Part 1: Taleforståelighed, fortsat)

5 1.Du befinder dig udendørs et sted, du ikke kender så godt. Du hører nogen bruge en plæneklipper (eller lignende). Du kan ikke se, hvor vedkommende er. Kan du med det samme afgøre, hvor lyden kommer fra? 2.Du sidder ved et bord eller til et møde med flere personer. Du kan ikke se dem alle. Kan du afgøre, hvor en person er, så snart vedkommende begynder at tale? 3.Du sidder mellem to personer. En af dem begynder at tale. Kan du med det samme afgøre, om det er personen til venstre eller til højre for dig, uden at du behøver at kigge? 4.Du er i et hus, du ikke kender så godt. Der er stille. Du hører en dør smække. Kan du med det samme afgøre, hvor lyden kom fra? 5.Du står i en trappeopgang i en bygning, og der er etager både over og under dig. Du hører lyde fra en anden etage. Kan du uden besvær afgøre, hvor lydene kommer fra? Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt SSQ 5.6 side 5 SSQ (Part 2: Rum og retning)

6 6.Du er udendørs. En hund gør kraftigt. Kan du med det samme afgøre, hvor den er, uden at du behøver at kigge? 7.Du står på fortovet på en trafikeret gade. Kan du med det samme høre, hvilken retning en bus eller lastbil kommer fra, før du ser den? 8.Kan du ud fra lyden af stemmen eller fodtrinnene bedømme, hvor langt en person er fra dig, når du går på gaden? 9.Kan du ud fra lyden af en bus eller lastbil bedømme, hvor langt væk den er? 10.Kan du ud fra lyden afgøre, i hvilken retning en bus eller lastbil bevæger sig, f.eks. fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre? Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt SSQ 5.6 side 6 SSQ (Part 2: Rum og retning, fortsat)

7 11.Kan du ud fra lyden af stemmen eller fodtrinnene afgøre, i hvilken retning en person bevæger sig, f.eks. fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre? 12.Kan du ud fra lyden af stemmen eller fodtrinnene afgøre, om en person kommer imod dig eller bevæger sig væk fra dig? 13.Kan du ud fra lyden af en bus eller lastbil afgøre, om den kommer imod dig eller bevæger sig væk fra dig? 14.Oplever du, at de lyde, du hører, snarere er inde i dit hoved end ude i omgivelserne? 15.Er personer eller ting, som du hører, men som du ikke kan se til at begynde med, tættere på end forventet, når du ser dem? Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Inde i mit hovedUde i omgivelserne Ved ikke Meget tættere påIkke tættere på SSQ 5.6 side 7 SSQ (Part 2: Rum og retning, fortsat)

8 16.Er personer eller ting, som du hører, men som du ikke kan se til at begynde med, længere væk end forventet, når du ser dem? 17.Oplever du, at lyde er præcis dér, hvor du forventer, de er? Ved ikke Meget længere vækIkke længere væk Ved ikke Slet ikkePerfekt SSQ 5.6 side 8 SSQ (Part 2: Rum og retning, fortsat)

9 1.Tænk på en situation, hvor du hører to ting samtidig, f.eks. en rindende vandhane og på samme tid en tændt radio. Oplever du de to lyde som adskilte fra hinanden? 2.Når du hører mere end én lyd ad gangen, oplever du da, at det bliver til én sammenblandet lyd? 3.Du er i et rum, og der er musik i radioen. En anden person i rummet taler. Kan du høre stemmen som adskilt fra musikken? 4.Er det let for dig at genkende forskellige personer, du kender, ved lyden af deres stemmer? 5.Er det let for dig at skelne mellem forskellige musikstykker, som du i forvejen kender? Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke SammenblandetIkke sammenblandet Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt SSQ 5.6 side 9 SSQ (Part 3: Høreegenskaber)

10 6.Kan du høre forskel på forskellige lyde, som minder om hinanden, f.eks. en bil kontra en bus eller kogende vand i en kedel kontra mad, som steges på en pande? 7.Kan du afgøre, hvilke instrumenter der spilles på, når du lytter til musik? 8.Lyder det klart og naturligt, når du lytter til musik? 9.Virker de dagligdagslyde, du let kan høre, klare (ikke slørede)? 10.Lyder andre personers stemmer klare og naturlige? Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt SSQ 5.6 side 10 SSQ (Part 3: Høreegenskaber, fortsat)

11 11.Lyder almindelige dagligdagslyde, som du hører, kunstige eller unaturlige? 12.Lyder din egen stemme naturlig for dig? 13.Kan du let bedømme en anden persons humør ud fra lyden af vedkommendes stemme? 14.Er du nødt til at koncentrere dig meget, når du lytter til nogen eller noget? 15.Er du nødt til at anstrenge dig meget for at høre, hvad der bliver sagt i en samtale med andre personer? Ved ikke UnaturligeNaturlige Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Stort behov for koncentrationIntet behov for koncentration Ved ikke Megen anstrengelseIngen anstrengelse SSQ 5.6 side 11 SSQ (Part 3: Høreegenskaber, fortsat)

12 16.Kan du let høre, hvad passageren ved siden af dig siger, når du er fører af en bil? 17.Kan du let høre, hvad føreren af en bil siger, når du sidder ved siden af på passagersædet? 18.Har du let ved at ignorere andre lyde, når du forsøger at lytte til noget bestemt? Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Slet ikkePerfekt Ved ikke Ikke let at ignorereLet at ignorere SSQ 5.6 side 12 SSQ (Part 3: Høreegenskaber, fortsat)


Download ppt "SSQ 5.6 side 1 De følgende spørgsmål drejer sig om din evne til – og oplevelse i forbindelse med – at høre og lytte i forskellige situationer. For hvert."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google