Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inklusion Rumlighed Faglige mål Fællesskab. Der for giver fleksibel skole mening  Ønske om:  Fleksibel organisering af hverdagen  Forbedre mulighed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inklusion Rumlighed Faglige mål Fællesskab. Der for giver fleksibel skole mening  Ønske om:  Fleksibel organisering af hverdagen  Forbedre mulighed."— Præsentationens transcript:

1 Inklusion Rumlighed Faglige mål Fællesskab

2 Der for giver fleksibel skole mening  Ønske om:  Fleksibel organisering af hverdagen  Forbedre mulighed for inklusion  Større samspil mellem lærer- og pædagogkompetencer  Nøgleordet er, at drivkraften er, at være med i et fællesskab

3 Inklusion ….er det modsatte af eksklusion  Et ligeværdigt samspil imellem mennesker  Alle mennesker har særlige behov, derfor et almenpædagogisk ansvar  Inklusion betyder fokus på fællesskabet og læringsmiljøet  Inklusion skaber støttende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov

4 • Et tværfagligt samarbejde og ansvar, på tværs af alle fag- grupper • Sikre nuværende og fremtidens elever et professionelt læringsmiljø, hvor der er fokus på læring, sundhed, trivsel og udvikling • To personaler i hjemmeklassen • En kontaktperson til hver elev

5 Læring (dannelse, udvikling og forandring)  Det handler om livs lang tilegnelse – omformulering – og udvikling, hvor viden, forståelse, motivation, holdninger, følelser, kommunikation og socialitet indgår i en helhed.

6 Rullende skolestart  Børnene starter den første hverdag i måneden efter, de er fyldt 6 år  Møder ind i en aldersintegreret hjemklasse  Hjemmeklassen er base for tiltag der støtter op om p ersonlighedsudvikling og sociale kompetencer  Alle børn får en makker, der medvirker til at skabe bro imellem de nye og ældre børn.

7 Brobygning Børn der er fra Januar til august  Forældrebesøg med børn torsdag d. 14.juni 2012. Børn der er fra September, oktober, november og december:  Børnehusene besøger skolen onsdag den 5. september 2012.  Forældrebesøg med børn onsdag den 19. september.  Ekstra forældremøde til spørgsmål: 13. juni kl. 17-19 Overlevering fra børnehusene:  Forældrene giver informationerne om deres barn, børnehusene ”klæder” forældrene på til samtalen med skolen.

8 Kriterier for fordeling af børn  7 hjemme klasser  Børnehusenes anbefalinger (Hjemmet)  Personalet fra indskolingen sammensætter hjemmeklasserne

9 Hjemmeklasser og udegrupper Hjemmeklasser  35 børn  Fødselsdage  Fokus på dansk og matematik  Undervisnings differentiering  Udviklingsniveau Udegrupper  Fokus på de ”bløde fag”  Årgangs opdelt  Køn  Interesser  Faglige, personlige/ sociale kompetencer

10 Godmorgen SFO SFO har opsyn med børnene og der tilbydes morgenmad og ”lette” aktiviteter. Børnemøder Tre gange om ugen er der børnemøder Der er fokus på børnenes læring, aktiviteten, omsorg, dannelse, og trivsel.

11 Oasetid  Plads til den fri leg  krop og bevægelse  Samvær, mentalsundhed  Der bliver lukke op for div. værksted/ væresteder Forskellige aktiviteterne ske udenfor, i hallen, gymnastik, sang og musiklokalet og fritidsrummet

12 Frugt og grønt i SFO Ekstra energi til resten af dagen. Hjemmet medbringer frugt og grønt til tre dage. SFO medarbejder og børn tilbereder frugt fade. Modtagelse i hjemmeklassen, spisning SFO personalet har sammen med børnene en spise stund., hvor der er fokus på dannelse.

13 Stjernestund  Vi sætter tempoet ned.  Der tilbydes ”lette” aktiviteter og der er fokus på trivsel og omsorg.  Væresteder/aktiviteter hvor der er fokus på fordybelse

14 Grundstenene i det pædagogiske arbejde  Personlighedsudvikling og sociale kompetencer Børn skal have mulighed for at indgå i fællesskaber og skabe relationer  Æstetiske, sproglig og kropslig udtryksformer Fokus på at forfølge og udføre egne ideer, dialog og kropslige signaler og stimulere børnenes nysgerrighed  Mødet med natur og kultur Erfare naturen med alle sanser og benyt den til leg, fantasi og bevægelse, tid til fordybelse  Musisk kreativ værksted Sikre at de musiske tiltag er en integreret del i indskolingen

15 Det gode forældresamarbejde  Sikre at alle er med i et fællesskab  At men ikke oplever ensomheden  Opbakning af de sociale fællesskaber  Alle har en mening om opdragelse.  Kommunikation og loyalitet og tolerante medspiller  Medansvar og medbestemmelse  Plads til spørgsmål  Forældre ser andre end deres eget barn  At man involver sig  Er rollemodeller over for børnene, ikke kun sine egne  Accepterer og anerkende at det er tilladt at være anderledes.  Skabe tid og rum til netværksdannelse

16 Legen er ikke bare for sjov  Børn bruger legen til at bearbejde konflikter  Legen bruges til at afprøve/vende hverdagens oplevelser  Børn magter at omsætte virkelighed til leg, og benytte den til at knytte venskaber  Børn lærer sociale hensyn og regler, lærer at kende deres plads i et hierarki  Børn bruger legen til at udvikle identitet og afprøve forskellige roller  Børn bruger legen til at udvikle motoriske færdigheder, så de bliver automatiske  Legen er et univers, hvor børnene har mulighed for at skabe rammerne og indholdet for samværet med hinanden

17 Klassekassen  A lle betaler årligt 100,- som går til en fælles kasse i indskolingen. Der skal være en fast forældre og en fast lærer som er ansvarlige for kassen. Pengene skal bruges til fx rundstykker til jul,  bolde o. lign.


Download ppt "Inklusion Rumlighed Faglige mål Fællesskab. Der for giver fleksibel skole mening  Ønske om:  Fleksibel organisering af hverdagen  Forbedre mulighed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google