Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inklusion Fællesskab Faglige mål Rumlighed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inklusion Fællesskab Faglige mål Rumlighed."— Præsentationens transcript:

1 Inklusion Fællesskab Faglige mål Rumlighed

2 Der for giver fleksibel skole mening
Ønske om: Fleksibel organisering af hverdagen Forbedre mulighed for inklusion Større samspil mellem lærer- og pædagogkompetencer Nøgleordet er, at drivkraften er, at være med i et fællesskab

3 Inklusion ….er det modsatte af eksklusion
Et ligeværdigt samspil imellem mennesker Alle mennesker har særlige behov, derfor et almenpædagogisk ansvar Inklusion betyder fokus på fællesskabet og læringsmiljøet Inklusion skaber støttende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov

4 SFO og undervisningen… et godt makkerpar
Et tværfagligt samarbejde og ansvar, på tværs af alle fag- grupper Sikre nuværende og fremtidens elever et professionelt læringsmiljø, hvor der er fokus på læring, sundhed, trivsel og udvikling To personaler i hjemmeklassen En kontaktperson til hver elev

5 Læring (dannelse, udvikling og forandring)
Det handler om livs lang tilegnelse – omformulering – og udvikling, hvor viden, forståelse, motivation, holdninger, følelser, kommunikation og socialitet indgår i en helhed.

6 Rullende skolestart Børnene starter den første hverdag i måneden efter, de er fyldt 6 år Møder ind i en aldersintegreret hjemklasse Hjemmeklassen er base for tiltag der støtter op om personlighedsudvikling og sociale kompetencer Alle børn får en makker, der medvirker til at skabe bro imellem de nye og ældre børn.

7 Brobygning Børn der er fra Januar til august
Forældrebesøg med børn torsdag d. 14.juni 2012. Børn der er fra September, oktober, november og december: Børnehusene besøger skolen onsdag den 5. september 2012. Forældrebesøg med børn onsdag den 19. september. Ekstra forældremøde til spørgsmål: 13. juni kl Overlevering fra børnehusene: Forældrene giver informationerne om deres barn, børnehusene ”klæder” forældrene på til samtalen med skolen.

8 Kriterier for fordeling af børn
7 hjemme klasser Børnehusenes anbefalinger (Hjemmet) Personalet fra indskolingen sammensætter hjemmeklasserne

9 Hjemmeklasser og udegrupper
35 børn Fødselsdage Fokus på dansk og matematik Undervisnings differentiering Udviklingsniveau Udegrupper Fokus på de ”bløde fag” Årgangs opdelt Køn Interesser Faglige, personlige/ sociale kompetencer

10 Tre gange om ugen er der børnemøder
Der er fokus på børnenes læring, aktiviteten, omsorg, dannelse, og trivsel. Godmorgen SFO SFO har opsyn med børnene og der tilbydes morgenmad og ”lette” aktiviteter.

11 Oasetid Plads til den fri leg krop og bevægelse Samvær, mentalsundhed
Der bliver lukke op for div. værksted/ væresteder Forskellige aktiviteterne ske udenfor, i hallen, gymnastik, sang og musiklokalet og fritidsrummet

12 Ekstra energi til resten af dagen.
Frugt og grønt i SFO Ekstra energi til resten af dagen. Hjemmet medbringer frugt og grønt til tre dage. SFO medarbejder og børn tilbereder frugt fade. Modtagelse i hjemmeklassen, spisning SFO personalet har sammen med børnene en spise stund., hvor der er fokus på dannelse.

13 Stjernestund Vi sætter tempoet ned.
Der tilbydes ”lette” aktiviteter og der er fokus på trivsel og omsorg. Væresteder/aktiviteter hvor der er fokus på fordybelse

14 Grundstenene i det pædagogiske arbejde
Personlighedsudvikling og sociale kompetencer Børn skal have mulighed for at indgå i fællesskaber og skabe relationer Æstetiske, sproglig og kropslig udtryksformer Fokus på at forfølge og udføre egne ideer, dialog og kropslige signaler og stimulere børnenes nysgerrighed Mødet med natur og kultur Erfare naturen med alle sanser og benyt den til leg, fantasi og bevægelse, tid til fordybelse Musisk kreativ værksted Sikre at de musiske tiltag er en integreret del i indskolingen

15 Det gode forældresamarbejde
Sikre at alle er med i et fællesskab At men ikke oplever ensomheden Opbakning af de sociale fællesskaber Alle har en mening om opdragelse. Kommunikation og loyalitet og tolerante medspiller Medansvar og medbestemmelse Plads til spørgsmål Forældre ser andre end deres eget barn At man involver sig Er rollemodeller over for børnene, ikke kun sine egne Accepterer og anerkende at det er tilladt at være anderledes. Skabe tid og rum til netværksdannelse

16 Legen er ikke bare for sjov
Børn bruger legen til at bearbejde konflikter Legen bruges til at afprøve/vende hverdagens oplevelser Børn magter at omsætte virkelighed til leg, og benytte den til at knytte venskaber Børn lærer sociale hensyn og regler, lærer at kende deres plads i et hierarki Børn bruger legen til at udvikle identitet og afprøve forskellige roller Børn bruger legen til at udvikle motoriske færdigheder, så de bliver automatiske Legen er et univers, hvor børnene har mulighed for at skabe rammerne og indholdet for samværet med hinanden

17 Klassekassen Alle betaler årligt 100,- som går til en fælles kasse i indskolingen. Der skal være en fast forældre og en fast lærer som er ansvarlige for kassen. Pengene skal bruges til fx rundstykker til jul, bolde o. lign.


Download ppt "Inklusion Fællesskab Faglige mål Rumlighed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google