Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PROJEKTLEDERKURSUS Januar 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PROJEKTLEDERKURSUS Januar 2010"— Præsentationens transcript:

1 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
PROJEKTETS AFSLUTNING OG LÆRING - KRONEN PÅ VÆRKET ELLER …

2 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AGENDA Vigtigheden af en god projektafslutning Projektafslutningens typiske faser Projektmodellens faser Projektafslutningens typiske opgaver Projektafslutning på Hamworthy Svanehøj A/S Projektafslutningens interessenter Projektlederens rolle I projektafslutningen Læring ifm. Projekter Læringsredskaber Læringens 8 elementære spørgsmål Projektafslutningen I Jeres virksomhed Projektrelateret læring I Jeres virksomhed

3 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AFSLUTNING OG LÆRING Vigtigheden af en god projektafslutning. Projektets investering skal kapitaliseres I salg/anvendelse Projektet skal forankres I organisationen Projektets interessenter skal være tilfredse, interne såvel som eksterne Et vellykket projekt avler nye projekter, interne såvel som eksterne God projektafslutning afgørende for fælles følelse af succes og sammenhold Projektet skal/kan indgå I andre projekter helt eller delvis Afslutning af projekter afgørende for generering af ny viden Afslutning af projekter er afgørende for at kunne holde fokus i nye projekter Kravene til styring, kontrol, gennemsigtighed og dokumentation er stigende Finanskrisen har givet øget fokus på nødvendigheden af udvikling Ledelsens fokus er på bundlinjen. Fokus skal være på projektets økonomi (salgs kostpris)

4 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AFSLUTNING OG LÆRING Projektafslutningens typiske faser – en Stage-Gate betragtning.

5 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AFSLUTNING OG LÆRING Projektafslutningens typiske faser – en Stage-Gate betragtning. Stage-Gate meget anvendt I industrien Sikrer gennemsigtighed I proces Sikrer at beslutninger tages sagligt Sikrer at ansvar placeres Sikrer ensartethed En anelse rigid I sin struktur Kan være bureaukratisk for små projekter

6 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AFSLUTNING OG LÆRING Projektafslutningens opgaver. Økonomisk opfølgning Konstruktionsmæssig opfølgning Designmæssig opfølgning Kompetencemæssig opfølgning Ressourcemæssig opfølgning Organisatorisk opfølgning Ledelsesmæssig opfølgning Markedsmæssig opfølgning Vurdering af belastningsprofil Læringsmæssig opfølgning Procesmæssig opfølgning Produktionsmæssig opfølgning Immaterielle rettigheder vurdering Service/aftermarket Sourcingmæssig opfølgning Relation til andre projekter Interessentanalyse Opgavernes mangfoldighed kræver mange hænder til styring. Storm P.

7 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AFSLUTNING OG LÆRING Projektafslutningens kerneopgaver på Hamworthy Svanehøj A/S. Udarbejdelse af gældende konstruktions- og snittegninger.  ERP system. Oprettelse af varer og standardstyklister. Priser lægges i ERP system. Ruter laves/tilrettes.  Udarbejdelse af dokumentation. Procedure (opsamling etc.) Instruktionsmanual. Konstruktionsmappe. Pumpe kurver, NPSH kurve ect.  Udarbejdelse af en evalueringsrapport. Projektforløbet og udviklingsplanen gennemgås og vurderes. Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Økonomisk oversigt (fremstillingsomkostninger, Salgspris ) Marketingsvurdering Projekterfaringer.   Projektet afsluttes med rapportering til Styrekomite..

8 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AFSLUTNING OG LÆRING HOS JER? Projektafslutningens interessenter. Modstridende fokus. Teknologisk PTA Research afd. R&D Ledelsen Konstruktivt Subjektivt Direktionen Marketing Bussiness Development Salg Kommercielt

9 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AFSLUTNING OG LÆRING Projektlederens rolle i projektafslutningen. Brænde igennem Være autoritets utro Provokere for projektets skyld Udfordre organisationen Være kollega Beslutsom Lade ting tage tid Sammensætte gruppen Detaljefokuseret Droppe tekniker rollen Afslutter Økonomisk overblik Producent Tovholder Konfliktløser Leder Helhedsfokuseret Egoistisk for projekt Bibliotekar/arkivar Politiker Formidler Indpisker Fokusere på dead-lines Have højt energiniveau Brænde for projektet Forretningsfokuseret Have fokus på ledelsen

10 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AFSLUTNING OG LÆRING Projektets videre forløb. Hvorfor er vidensopsamling vigtig REFLEKSIV LÆRING ANVENDT LÆRING

11 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AFSLUTNING OG LÆRING Hands-on metoder til vidensopsamling og læring Test(field) og evaluering Mødereferater Tell Your Wife Granskningsmøder Kreativ platform Projektdagbog Fokusgrupper TQM Systemer Studiegrupper ERP/MRP Systemer End of Life learning Tavs viden

12 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AFSLUTNING OG LÆRING Projektets læring – 8 spørgsmål der altid skal stilles. Lever produktet op til kravspecifikationen Lever kravspecifikationen op til markedets krav Var de rigtige kompetencer til stede hos projektleder og projektgruppe Var de rigtige organisatoriske rammer for projektet på plads Var de rigtige økonomiske rammer for projektet på plads Var ledelsens engagement og opbakning den rette gennem projektet Var de rette værktøjer til projektledelse/styring til stede Blev projektet og produktet formidlet optimalt internt såvel som eksternt

13 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AFSLUTNING OG LÆRING Hvordan afsluttes projekter i Jeres virksomhed. ?

14 PROJEKTLEDERKURSUS 12.13. Januar 2010
AFSLUTNING OG LÆRING Hvordan opsamles projektrelateret læring I Jeres virksomhed. ? Læring på Hamworthy Svanehøj A/S: Projektets logbog Rapporter fra granskningsmøder Afslutningsrapporter Referater fra møder mellem udvikling og produktion Projektdagbog over vigtige beslutninger Tidsplan realiseret vs. planlagt


Download ppt "PROJEKTLEDERKURSUS Januar 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google