Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation 16. juni 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation 16. juni 2011."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation 16. juni 2011

2 Afdeling og faggruppe for offentlig virksomhed og udbud
Michael Alstrøm Advokat, Partner Tlf.: Michael Gorm Madsen Advokat, Partner Tlf.: Signe Renée West Advokat Tlf.: Søren Hilbert Advokat Tlf.: Signe Sundbøll Madsen Advokat Tlf.: Anne-Kathrine Hansen Advokatfuldmægtig Tlf.: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup Telefon: Fax: Præsentation 16. juni 2011

3 OPI kræver overblik Præsentation 16. juni 2011

4 Europa-Kommissionens Grønbog af 27
Europa-Kommissionens Grønbog af 27. januar2011 om modernisering af EU´s politik for offentlige indkøb Afsnit 4.3. ”Europa har et kæmpestort og uudnyttet potentiale med hensyn til at fremme innovation gennem offentlige indkøb…” Præsentation 16. juni 2011

5 Innovationshøjde Hvornår udbud og overgang fra inno-
vation til udførelse ? Resultat af udvikling Opnået værdi Innovationsproces Innovation Udbud Udførelse Præsentation Præsentation 16. juni 2011 Side 5

6 ”Standardproces/-tænkning”
Innovationshøjde Hvornår udbud og overgang fra inno- vation til udførelse ? Innovationsproces ”Standardproces/-tænkning” Mål: Opført byggeri Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Udførelse af prøvebyggeri Projektmateriale tilrettes undervejs Referenceprojekt færdigt Idé-generering Projektgrundlag etableres Arkitekt/ingeniør udarbejder projekt Projektmateriale færdiggøres Endeligt projekt udarbejdes Entreprisekontrakt Udførelse Prøvebyggeri er reference Præsentation 16. juni 2011

7 ”Standardproces/-tænkning”
Innovationshøjde Hvornår udbud og overgang fra inno- vation til udførelse ? Resultat af udvikling Opnået værdi Udbud Udbud/habilitet Udbud/habilitet Innovationsproces ”Standardproces/-tænkning” Mål: Opført byggeri Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Udførelse af prøvebyggeri Projektmateriale tilrettes undervejs Referenceprojekt færdigt Idé-generering Projektgrundlag etableres Idé-generering Projektgrundlag etableres Arkitekt/ingeniør udarbejder projekt Projektmateriale færdiggøres Arkitekt/ingeniør udarbejder projekt Projektmateriale færdiggøres Endeligt projekt udarbejdes Endeligt projekt udarbejdes Entreprisekontrakt Udførelse Prøvebyggeri er reference Præsentation 16. juni 2011

8 OPI-tænkning Innovation/Udvikling Test / Forsøgsbyggeri Byggeri Mål:
Fase U1 Fase U2 Byggeri Ide-generering Resultat af innovations- proces foreligger Fase F1 Udførelse af prøveprojekt Forsøgsbyggeri Reference foreligger Fase B1 Fase B2 Udbudsprojekt udarbejdes klar Offentligt udbud Projektmatr. udsendes Vinder udfører projektet Forsøgsbygningen er reference Mål: Viden om bedste løsning Rettigheder Mål: Test af løsnings- model Mål: Opført byggeri Præsentation 16. juni 2011

9 OPI-tænkning Innovation/Udvikling Test / Forsøgsbyggeri Byggeri Mål:
Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Byggeri Fase F1 Fase F1 Fase F1 Fase F1 Fase F1 Ide-generering Resultat af innovations- proces foreligger Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Udførelse af prøveprojekt Forsøgsbyggeri Reference foreligger Fase U1 Fase U2 Fase B1 Fase B2 Udbudsprojekt udarbejdes klar Offentligt udbud Projektmatr. udsendes Vinder udfører projektet Forsøgsbygningen er reference Mål: Viden om bedste løsning Rettigheder Mål: Test af løsnings- model Mål: Opført byggeri Præsentation 16. juni 2011

10 - Off./ordregivende myndighed Virksomhed/Leve-randør
PARTER Parter: Ordregivende myndighed Leverandør Parter: Offentlig myndighed Virksomhed Videninstitution Parter: - Off./ordregivende myndighed Virksomhed/Leve-randør Evt. viden-institution Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase F1 Fase F1 Fase F1 Fase F1 Innovation/Udvikling Fase F1 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase B1 Fase B2 Test/Forsøgsbyggeri Byggeri Mål: Viden om bedste løsning Rettigheder Mål: Test af løsnings- model Mål: Opført byggeri Præsentation 16. juni 2011

11 Innovation/Udvikling
Resultat af udvikling Opnået værdi Innovationshøjde Hvornår udbud og overgang fra inno- vation til udførelse ? Udbud Innovationsproces Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase F1 Fase F1 Fase F1 Fase F1 Innovation/Udvikling Fase F1 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase U1 Fase U2 Fase B1 Fase B2 Test/Forsøgsbyggeri ”OPI-tænkning” Byggeri Præsentation 16. juni 2011

12 Udviklings- projekt Bygge projekt
Offentlig part Offentlig part Bidrag Udbytte Bidrag Privat part Privat part Udbytte Udbytte Bidrag Bidrag Udbytte Udviklings- projekt Bygge projekt Bidrag Udbytte Videninstitution, f.eks. Teknologisk Institut Mål: Viden om bedste løsning Rettigheder Mål: Opført byggeri Præsentation 16. juni 2011

13 Udbud og Udviklingsprojekter
Er en aftale om et udviklingsprojekt en offentlige kontrakt ? Er det et indkøb ? Udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, a) ”Offentlige kontrakter” = ”gensidigt bebyrdende aftaler” Præsentation 16. juni 2011

14 Udbud og Udviklingsprojekter
Udbudsdirektivets artikel 16 (Undtagelse til udbudsdirektiv!) ”Særlige undtagelser Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige tjenesteydelseskontrakter: (…) f) om tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte udelukkende tilhører den ordregivende myndighed til brug for egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed.” Præsentation 16. juni 2011

15 med delte rettigheder *) Indkøbt udviklingsprojekt
Ikke udbud og ikke annoncering Ikke udbud men annoncering **) udbud Omkostningsdækket udviklingsprojekt med delte rettigheder Indkøbt udviklingsprojekt med delte rettigheder *) Indkøbt udviklingsprojekt eller byggeprojekt Art. 16 f Udviklingsprojekt med delte rettigheder *) Prækommercielle indkøb, jfr. Kommissionens meddelelse KOM (2007) 799 og arbejdsdokument SEC (2007) 1668 om prækommercielle indkøb **) Annoncering anbefales af kommissionen under hensyntagen til traktatens regler og principper om ulovlig statsstøtte samt om ligebehandling, gennemsigtighed og ikke-diskrimination. Præsentation 16. juni 2011

16 Prækommercielle indkøb
Kommissionens meddelelse KOM (2007) 799 og arbejdsdokument SEC (2007) 1668 om prækommercielle indkøb Et forslag til, hvordan artikel 16, f) anvendes. Lægger stor vægt på betydning af viden og rettighedsdeling. Indeholder en vidtgående definition af forsknings- og udviklingsaktiviteter Omfatter også indkøb, altså offentlig betaling af ydelser fra den private part Præsentation 16. juni 2011

17 Forsøgsbyggeri Udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse. Udbudsdirektivet artikel 30, d): ”…bygge- og anlægskontrakter, der udelukkende uføres med henblik på forsøg, forskning eller videreudvikling…” Præsentation 16. juni 2011

18 Forsøgsbyggeri Enten del af udviklingsprojekt – ingen annoncering
Eller et selvstændigt forsøgsbyggeri på grund af omfang og betaling – Annoncering efter artikel 30, d) Præsentation 16. juni 2011

19 Udviklingsprojekt m/u indkøb og forsøgsbyggeri
Et udviklingsprojekt uden indkøb er ikke en offentlig kontrakt, og skal derfor ikke udbydes. Et korrekt tilrettelagt udviklingsprojekt indebærer ikke, at der ydes ulovligt statsstøtte Hvis der skal indgå et indkøb, skal der gennemføres en annoncering. Hvis der skal udføres forsøgsbyggeri, skal der gennemføres annoncering af denne del af udviklingsprojektet Præsentation 16. juni 2011

20 Byggeopgaver Udbudspligt ! Habilitet ? Præsentation 16. juni 2011

21 Habilitet OK ! Det sikres ved:
Udviklingsprojekter har generelle formål Resultaterne er som udgangspunkt generel viden. Rettighederne hertil fordeles mellem parterne. De private parter forpligtes til at give licens til andre tilbudsgivere på markedsvilkår i nødvendigt omfang Eventuelle konkrete løsningsmetoder, som forudsættes at indgå i et udbud gøres tilgængelige for de øvrige tilbudsgivere Den offentlige part forpligter sig til at sikre, at private projektdeltagere på denne måde ikke udelukkes på grund af inhabilitet Præsentation 16. juni 2011

22 Sådan struktureres OPI i byggeriet
Sørg for at etablere rigtige udviklingsprojekter, ikke forklædte projekteringsaftaler og entreprisekontrakter Sørg for at fokusere udviklingsprojekterne på generelle vidensbehov Fordel rettigheder efter interesse under hensyntagen til ønsker om efterfølgende brug af rettighederne Vurdér om der indgår indkøb og forsøgsbyggeri Sørg for, at der ikke opstår inhabilitet for projektdeltagere Præsentation 16. juni 2011

23 Præsentation 16. juni 2011


Download ppt "Præsentation 16. juni 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google