Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samtidskunstens udvidede rum

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samtidskunstens udvidede rum"— Præsentationens transcript:

1 Samtidskunstens udvidede rum
Socialt/politisk rum – og installationsrum LEKTION 10

2 Udviklingen– i grove træk
Traditionen: form og teknisk udførelse over idé Nybrud 20 årh: mod idé over form/udførelse/teknisk kunnen – mod abstraktion Kunsthist. Eksempler (skulptur – installation – performance – social intervention – (relationel kunst og social plastik)

3 1960ernes revolutionerende rumkunst
Installation: kunstnerisk indgriben i et rum Happening/ Performance/ aktioner kunstnerisk kommentar i socialt rum Begge eksempler: Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen: Hesteofringen 1970 (nederst videodokumenteret performance Øverst: installation på ARoS af parteret hest)

4 Problemstillinger om samtidskunstens rumlige revolutioner
Er der nogle historiske ’forgængere’ for samtidskunstens udvidede ’rum’? (form, betydning) Hvilken tradition ser samtidskunstnerne sig selv som en del af? (kunstner-rolle/socialanalyse) Hvilken rolle kan samtidskunst spille i samfundet i forhold til ældre kunstformer? (kunst-rolle/socialanalyse) Hvad er meningen /kunstbegrebet/ideen bag? (socialanalytisk)

5 Nogle Strategier i samtidskunst
Intervention: kunstnerisk ’indgriben’ uventede steder, Stiller spørgsmål som: Hvad kunst er, hvordan vises den?, hvilken rolle den kan den spille i samfundet? Relationel kunst og social plastik (fra 90’erne og frem) kunst som proces, mødet mellem mennesker er mere i centrum end fx en kunstgenstand. Sampling og remix: erkender historien, opgør med originalitetskrav, er inter-tekstuel. Interaktion: fokus på samspil (fx mellem msk, msk/teknologi, kunst/ beskuer) i centrum for værket. Dokumentarisme: fokus på aktuelle samfundsaktuelle problemstillinger kunsten som undersøgelse af virkelige forhold og grænsen mellem fiktion og nonfiktion. INTERVENTION – kunst der intervenerer i det sociale rum , fx Christo – Lene Adler Petersen i Børsen eller RELATIONEL KUNST & SOCIAL PLASTIK (skaber relationer + fokus på process frem for at skabe værker/genstande) – ex superflex SAMPLING OG REMIX (brug af tidl. Kunstneriske former og udtryk) – fx superflex /supercolpo Biogas PH5 lamp INTERAKTION – Mariko Mori – Oneness – alien skulpturer : krammes de lyser øjne/hjerter banker DOKUMENTARISME: (Colonel – Emergency Room)

6 Lene Adler Petersen & Bjørn Nørgaard 1969 Hvilken strategi?
EX på INTERVENTION (Kunsten trænger ind på det mandsdominerede kapitalistiske territorium) 1969 Lene Adler Petersen nøgen kors børsen (kunst i kapitalismens højborg) provokatorisk og symbolsk (kønsroller, frigjorthed/tilknappethed, økonomi, religion) Kunst i kapitalisemens højborg Ideen: provokatorisk og symbolsk Hesteofringen: bygger i øvrigt også på Vietnamkrigens rædsler – kommentar til de mange nedslagtninger (død og ulykke) -

7 Superflex -Guarana Power (2003) hvilken strategi?
Beskrivelse: kalder alle værker for ’redskaber’ – til at at skabe mere demokratiske levevilkår. Guarana en sydamerikansk frugt – superflex hjælper bønder med at bryde et markedskartel i Suda,erola EX PÅ INTERVENTION (kunsten trænger ind på den kommercielle , konkurrenceprægede markedsøkonomiske territorium) OG SOCIAL PLASTIK (mere process/produkt) Berørt sociál problematik: skæv økonomisk verdensmarkeed Reel intervention frem for blot at visualisere problematikker 2006 Superflex – guarana-sodavand (kunstnerisk samarbejde med lokale bønder) pragmatisk, resultatorienteret, kommerciel, ulandsbistand. INTERVENTION: i samarberjde med guarana bønder i sydamerika har de skabt en guarana sodavand som alternativ til sodavand produceret af store internationale virksomheder. Hermed sætter de fokus på den generelle økonomiske uligevægt i vores globaliserede verden – og rykker lidt ved den. Vil du vide mere om superflex:

8 The Yes Men – Cop15 hvilken strategi?
Fake udmeldinger når store politiske ting sker – de foregiver fx at være talsmænd for Canada under cop15 forhandlingerne – og siger ja til diverse miljøtiltag i nyhedsmedierne – FAKER , tvinger Canada til så at stille op og dementere – og udstiller dermed indirekte (samf.kritisk kommentar) Canada for ikke at ville bakke op om miljøtiltag EX på INTERVENTION (uventet sted) + DOKUMENTARISME focus på aktuelle samfundsaktuelle problemstillinger - kunsten som undersøgelse af virkelige forhold og grænsen mellem fiktion og nonfiktion.

9 Eduardo Kac og Alba – den fluorescerende kanin -Hvilken Strategi?
Vi kan manipulere med genetisk materiale og skabe nye dyrearter. Kac fremavlet en selvlysende grøn kanin – dramatiserer vores evne til at manipulere men samtidig stille skarpt på etisk ansvarlighed v. manipulation m. naturen (Kac tager selv ansvar for kaninen – holder den som kæledyr) STRATEGI INTERAKTION – fokus på samspil msk/teknologi

10 Bjørn Nørgaard’s Recycling Art Hvilken strategi?
INSTALLATION – her SAMPLING (brug af fragmenter fra kunsthistorien)

11 Colonel’s Emergency Room Hvilken strategi?
Principielt sammenfatning af alle ovenstående strategier. Intervention: kunstnerisk ’indgriben’ uventede steder, Stiller spørgsmål som: Hvad kunst er, hvordan vises den?, hvilken rolle den kan den spille i samfundet? Relationel kunst og social plastik (fra 90’erne og frem) kunst som proces, mødet mellem mennesker er mere i centrum end fx en kunstgenstand. Sampling og remix: erkender historien, opgør med originalitetskrav, er inter-tekstuel. Interaktion: fokus på samspil (fx mellem msk, msk/teknologi, kunst/ beskuer) i centrum for værket. Dokumentarisme: fokus på aktuelle samfundsaktuelle problemstillinger kunsten som undersøgelse af virkelige forhold og grænsen mellem fiktion og nonfiktion.

12 Colonel ’s Emergency Room
Med hvilke analytiske problemstillinger kan man ifølge jer bedst analysere Colonel’s Emergency Room – og hvorfor? Hvad er Colonel’s bærende idé i Emergency Room? Hvad er Colonel’s kunstsyn? Herunder hvad indebærer begrebet art-retard. Hvad er Colonel’s syn på kunstnerens rolle? Analytisk synsvinkel: betydning (ikonografisk) Socialanalytisk: hvad kunst skal, hvad kunstneren skal (dagsaktuel, samf-engageret, ’dogmekunst’ Bærende ide i Emergency Room: behandle dagsaktuelle nyheder prompte i kunstnerisk form og dermed selve kunstinstitutionen under debat. Udstilling skifter hvert døgn og nye værker skal være aktuelle inden for margin på 24 timer DOGMEREGLER: udstillingen skifter hver dag kl (kalder colonel ’passage’) Udstillingen forholder sig til dagsaktuel politik Udstillingen er uforudsigelig Udstillingen er levende (ophængning = hængning = død) Kunstsyn: Mere indhold end form: respekt for kunsten og kunstneren Kunst skal være mere samfundsrelevant og engageret i nuet – påvirke samf-debatten Kunst bliver dermed mere ansvarlig (engageret i omgivende samfund), være mindre elitær og verdensfjern – men mere øjeblikkelig og nødvendig (et emergency) Kunstnersyn: kunstneren er en ’visuel politibetjent’ – bør ideelt set være en slags helt i samfundet kritiske iagttagere/kommentatorer

13 Eksempler fra Emergency Room
Henrik Vibskov (på tromme) og Mike Estabrook (trombone) Performance: Tema: på 4-års dagen for USA’s invasion i Irak Form: – alternativ militærmusik bygget i en march-agtig (ironisk) udgave af Happy Birthday Dokumentaristisk performance - INTERVENTION RELATIONEL KUNST - SOCIAL PLASTIK Henrik Vibskov & Mike Estabrook , 18. marts Performance MoMA /PS1 Gallery

14 Eksempler fra Emergency Room
Silketryk – udvalgte nyhedshistorier (her fra avis) manipuleres vha. silketryk – med tilføjede billeder/kommentarer/ eller perspektiverende illustrationer, der giver historien et tvist Her kommenteres på boligbyggeri-problemer i det indre New York /Manhattan. Dokumentarisme/sampling som strategi. Steven Day: Værk fra Emergency Room , 15. febr. 2007

15 Eksempler fra Emergency Room
Ironiseren over Hilary Clintons påstande om fredsskabende politik i dec. 2008 Et eksploderende, fragmenteret – næsten blødende Amerikansk Flag. Mediet – egtl. Traditionelt (maleri) – dog kunstnerisk bearbejdning af avisoverskrift fra nyhedsmedier Dec. 2008: maleri ”hilary will bring peace”

16 Intro til praktisk opgave/Installationsprojekt
Overordnet ARBEJDS-PF: Hvordan fremstilles et praktisk produkt med udgangspunkt i aktuelt nyhedsstof, så dets udtryksform/gengivelsesstrategi har typiske karakteristika fra samtidskunsten?


Download ppt "Samtidskunstens udvidede rum"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google