Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted"— Præsentationens transcript:

1 Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted
3. april 2017 Afdrift Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted

2 Afdrift i forhold til dråbestørrelse
Vind 3 m/s 20 micron 50 micron 100 micron 150 micron 400 micron 50 cm 0,3 2, Afdrift i meter

3 Afdrift afsat på jorden (landbrugsafgrøder)
(Kilde: Ganzelmeier et al. 2000) Afstand fra behandlet areal, m Afdrift i % af tildeling

4 INJET-03 309 micron MD-03 222 micron LD-03 F-03 162 micron 105 micron

5 Forstøvningsgrad og dyseydelse for HARDI ISO 110º dyser

6 App: HARDI Dyseberegner

7 App: Lechler Düsen Kalkulator

8 F 02 Fotos: Hardi International

9 INJET 03 Fotos: Hardi International

10 Fotos: Hardi International

11 3. april 2017 Fotos: Hardi International Fotos: Hardi International

12 Almindelig luftinjektionsdyse

13 HGCA

14 Kompakte luftinjektionsdyser

15 TurboDrop Hi-speed dysen
3. april 2017 TurboDrop Hi-speed dysen Luftinjektionsdyse vinklet 10⁰ frem og 50⁰ tilbage. Video af sprøjtning ved 5-7 m/s Foto: Niels Enggaard, AgroTech

16 Effekt af dysetype (dråbestørrelse)
3. april 2017 Effekt af dysetype (dråbestørrelse) Fladsprededyse XR 02 Luftinjektionsdyse AI 02 Afdrift i % af tildeling Reduktion = 71% 18 m trailersprøjte Kørehastighed 6 km/t Tryk 3 bar Bomhøjde 80 cm Vindhastighed 3-5 m/s Tests DEIAFA, Univ. Torino

17

18 Bomhøjde og afdrift Afdrift i % af tildeling
3. april 2017 Bomhøjde og afdrift 18 m trailersprøjte Fladsprededyse XR11003 Tryk 3 bar Kørehastighed 6 km/t Vindhastighed 3-5 m/s Afdrift i % af tildeling Afstand fra behandlet areal, m Tests DEIAFA, Univ. Torino

19 Afdrift ved markkant ved forskellig bomhøjde
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 60 80 100 Bomhøjde, cm Afdrift i % af tildeling Afdrift ved markkant ved forskellig bomhøjde

20 Afdrift ved 80cm bomhøjde
Tom Robinson

21 Afdrift ved 50 cm bomhøjde
+ 5 hkg/ha merudbytte ved bekæmpelse af flyvehavre Tom Robinson

22 Kørehastighed og afdrift
3. april 2017 Kørehastighed og afdrift Afstand fra behandlet areal, m Afdrift i % af tildeling 18 m trailersprøjte Fladsprededyse XR11003 Tryk 3 bar Bomhøjde 100 cm Vindhastighed 3-5 m/s

23 Fladsprededyse contra grov forstøvning ved 14 km/t
+ 0,3 hkg/ha Tom Robinson

24 Afsætning af sprøjtevæske under bomsektioner på konventionel sprøjte med ISO 01 fladsprededyser. Cooper & Taylor, 2000

25

26 Faktorer for valg af dråbestørrelse
Midlets virkemåde Sprøjtemålets karakteristik Formulering af midlet Klima og vejrforhold Nødvendige antal dråber pr. cm2

27 Mindre udsatte for afdrift
Bedre nedtrængning Større afdrift Mindre energi til nedtrængning Additiver og formulering af plantebeskyttelsesmidler betyder, at der sikres god effekt uden små dråber

28 Dråbediameter og antal
Dækket overflade Dråbediameter og antal 1000 µm 1910 dråber 15 cm2 500 µm 15279 dråber 30 cm2 1 ml 200 µm dråber 75 cm2 100 µm dråber 150 cm2 1000 µm = 1 mm

29 Dåbestørrelse og antal dråber

30 Forskellige luftinjektionsdyser ved bekæmpelse af agerrævehale
Relativt små dråber Medium dråber Relativt store dråber Konventionel fladsprededyse HGCA Report No.317

31 Initial størrelse (µm) Levetid (s) Faldlængde (m) Levetid (s)
Levetid og faldlængde for vanddråber ved forskellig temperatur og luftfugtighed Matthews, 1992 20 °C og RH 80% 30 °C og RH 50% Initial størrelse (µm) Levetid (s) Faldlængde (m) Levetid (s) Faldlængde (m) 50 100 200 14 57 227 0.5 8.5 136.4 4 16 65 0.15 2.4 39

32 Relativ luftfugtighed, RF Hillerød
3. april 2017 Relativ luftfugtighed, RF Hillerød

33 Kompakte luftinjektionsdyser
Dråbestørrelse mellem lavdriftdyser og alm. luftinjektionsdyser. Ny generation af luftinjektionsdyser. Fordel, at de opererer ved samme tryk, så der ved dyseskift kan drejes direkte til dyse af samme størrelse. Få forsøg med kompakte luftinjektionsdyser, men man kan i et vist omfang “gætte sig” til effekt og vinddrift.

34 Injektionsdyser velegnet til:
I yderste omgang ved sprøjtning med et ukrudtsmiddel, som nabomarken ikke kan tåle (f.eks. Express i vårbyg langs en vinterrapsmark). I yderste omgang ved sprøjtning langs andre følsomme områder som f.eks. en have Det blæser op, men man vil gerne have tømt tanken. Man opnår rettidighed under vanskelige vejrforhold Man er kommet bagefter i sprøjtearbejdet.

35 Bedst Dårligst Luftinjektionsdyser
Eksempel: Sene svampesprøjtninger i korn, kartoffelskimmel, ukrudtsbekæmpelse med jordmiddel. Dårligst Eksempel: Sprøjtning på ukrudt med kimblade.

36 Forslag til dyser i triplet dyseholder
Lavdriftdyse 025 (lilla) eller 030 (blå) Vandmængde l pr. ha. Kan bruges til de fleste opgaver. Hvis man vil køre hurtigere end 6-7 km/t ved lidt højere vandmængder vælges 030. Lavdriftdyse 015 (grøn) Min.100 l pr. ha. Hvor sprøjteforholdene er gode, og der ikke er krav om dækning af stor bladmasse eller nedtrængning i stor bladmasse. Til f.eks. tidlige ukrudtssprøjtninger og kvik før høst. Kompakt luftinjektionsdyse 025 (lilla) el. 030 (blå) Vandmængde l pr. ha. Kun til visse opgaver. Vælg samme størrelse som den valgte lavdriftdyse. Har man alm. Injektordyser, kan disse også anvendes (husk at vælge en mindre dyse og hæve trykket).

37 Forslag til dyser i triplet dyseholder- kartofler
Lavdriftdyse 030 (blå) Vandmængde l. Kan bruges til de fleste opgaver. 030 refleksdyse kan også vælges. Lavdriftdyse 030 ( vinklet i dysemunding) (Evt. 2 x 015 lavdriftdyser vinklet i dyseholder) Til bekæmpelse af kartoffelskimmel. 030 refleksdyse kan også vælges. Lavdriftdyse 015 (grøn) Min.100 l. Gode sprøjteforhold og ingen krav om dækning af stor bladmasse eller nedtrængning. Til f.eks. tidlige ukrudtssprøjtninger og kvik før høst. Kompakt luftinjektionsdyse 030 (blå) Vandmængde l. Til mindre gunstige forhold, ikke til ukrudt. Alm. injektordyser kan også anvendes (husk at vælge en mindre dyse og hæve trykket).

38 Nedtrængning markeret med blå farve.
3. april 2017 Nedtrængning, cm Kørehastighed, km/t Nedtrængning markeret med blå farve.

39 Vandmængder ved svampesprøjtning i hvede
3. april 2017 Vandmængder ved svampesprøjtning i hvede Vandmængde, l/ha Tidspunkt

40 DLG-Mitteilungen 3/2013

41 Gns. antal sprøjtetimer pr. uge ved 4, 6 og 8 m/s i uge 16-20
Silstrup Bygholm Kl. 4 6 8 4-10 2.2 6.6 9.7 2.6 5.5 7.1 20-0 3.7 7.0 8.0 5.6 7.9 0-4 3.4 6.5 7.8 5.1 7.4 I alt 9.3 20.1 25.5 13.4 19.6 22.4 Kun hver 3. uge er der 6 sammenhængende timer Jyndevad Flakkebjerg Kl. 4 6 8 4-10 4.1 9.8 10.9 3.4 8.9 12.1 20-0 8.2 10.4 11.3 6.9 11.0 13.0 0-4 6.6 9.9 7.2 11.5 13.2 I alt 18.9 30.2 32.1 17.4 31.4 38.4 6 eller 4 sammenhængende sprøjtetimer

42 Gns. antal sprøjtetimer pr. uge ved 4, 6 og 8 m/s uge 42-46
Silstrup Bygholm Kl. 4 6 8 4-10 1.2 2.7 4.0 1.7 2.2 3.8 20-0 0.4 1.1 2.5 0.6 1.3 0-4 0.8 2.1 3.4 0.7 1.4 2.0 I alt 4.8 7.3 2.4 3.5 5.8 Jyndevad Flakkebjerg Kl. 4 6 8 4-10 1.9 3.8 4.2 1.1 3.2 5.8 20-0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.1 0-4 2.7 1.0 2.8 3.9 I alt 6.6 7.3 2.1 6.0 9.7 6 eller 4 sammenhængende sprøjtetimer

43 Kapacitet ved 100, 150 og 200 l vand pr. ha
Teknik Kapacitet, ha/t 3600 l, 24 m, 100 l 8,82 ha/t 3600 l, 24 m, 150 l 8,05 ha/t 3600 l, 24 m, 200 l 7,39 ha/t 1000 l, 15 m, 100 l 6,13 ha/t 1000 l, 15 m, 150 l 5,56 ha/t 1000 l, 15 m, 200 l 5,09 ha/t 7km/t, 500 m til vand, 15 km/t på vej, fylder 100 l/min.

44 Luftledsagelse med Hardi Twin. Muligt at vinkle +/- 30°
Køreretning

45

46 EUROFOIL forstøveren Kilde: Danfoil 1

47 Sammenhæng mellem dråbestørrelse, væskeflow og lufttryk
160 Lufttryk (mm H2O) 500 Væske 140 575 625 750 120 870 VMD (µm) 100 80 60 40 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Væskeflow (l/min)

48 Dyser med luftstyret dråbestørrelse
3. april 2017 Dyser med luftstyret dråbestørrelse

49 Forsøgsresultater med Hardi Twin og Danfoil
Forsøgsresultater med Hardi Twin og Danfoil. 0 = samme effekt, 0/+ = svagt forbedret effekt, ++ = markant forbedret i forhold til konventionel teknik Hardi Twin Danfoil Ukrudt Bladsvampe i korn 0/+ Bladlus i korn Kartoffelskimmel 0/- Nedvisning af kartofler (++) ++

50 Hvor kan du tage fat? Mål faktiske bomhøjde
Få oplysning om de dyser landmand har i triplet eller multi-dyseholder Sæt fokus på om forstøvning er fin, medium, grov eller meget grov til forskellige opgaver Ta’ fat i myte om, at kun fine dråber giver god effekt – hvis den er live Hvor mange sprøjtetimer har landmanden brug for? Hvor i landet ligger bedriften? For højt dæktryk?

51


Download ppt "Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google