Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oversigt over forsøg med husdyrgødning og separeringsprodukter Konsulent Torkild Birkmose Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oversigt over forsøg med husdyrgødning og separeringsprodukter Konsulent Torkild Birkmose Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl."— Præsentationens transcript:

1 Oversigt over forsøg med husdyrgødning og separeringsprodukter Konsulent Torkild Birkmose Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 Afprøvning af separeringsprodukter Fiber fra dekanter: 30% TS; 10 kg N; 10 kg P Væske fra dekanter: 1,5% TS; 4 kg N; 0,2 kg P N-koncentrat fra GFE: 165 kg N; 0 kg P, pH 11 N-koncentrat fra Sc.A: 55 kg N; 0 kg P; pH 6

3 Hvad er konklusionerne? Høj N-virkning fra væskefraktionen Rimelig N-virkning af fiber i vårbyg Dårligere N-virkning af fiber i hvede God N-virkning af N-konc. i vårbyg Dårlig N-virkning af N-konc. i hvede Nedfældning af gylle i hvede forbedrer ikke N-effekten, men gør i græs og majs Udvaskning efter svinegylle er ikke større end efter handelsgødning

4 3 forsøg med N i fiber og væskefraktion til vinterhvede, 2004 LedBehandlingVærdital 6100 N + 100 total-N i fiber, efterår14 5100 N + 100 total-N i fiber, forår24 750 N + 100 NH 4 -N i væske, slanger86 850 N + 100 NH 4 -N i væske, nedfældet97 Oversigten, tabel 31, side 193

5 5 forsøg med N i fiber, fiberpiller og væskefraktion til vårbyg, 2004 LedBehandlingVærdital 6120 total-N i fiber52 740 N + 120 total-N i fiber47 840 N + 120 total-N i fiberpiller2 980 NH 4 -N i væskefraktion, slangeudlagt82 1080 NH 4 -N i væskefraktion, nedfældet84 Oversigten, tabel 32, side 194

6 4 forsøg med N-koncentrat til vårbyg, 2004 pHUdb. og merudb. Værdi- tal 680 N i N-konc., uddriplet11,310,883 780 N i DanGødning, uddriplet11,3 880 N i N-konc., placeret11,311,996 980 N i DanGødning, placeret12,6 Oversigten, tabel 34, side 196

7 Dyse til nedspuling af N-koncentrat Foto: Niels Bech Jensen, LandboNord

8

9 6 forsøg med N-koncentrat til vinterhvede, 2004 pHUdb. og merudb. Værdi- tal 6100 N i NH 3 -vand, nedspulet1214,055 8100 N i NH 3 -vand, uddriplet126,324 10100 N i NH 3 -vand, stjernehjul1216,461 9100 N, Scan Aircl. uddriplet5,818,647 Oversigten, tabel 33, side 195

10 Sammenligning af 3 metoder i vinterhvede

11 Svinegylle til vinterhvede, 4 landsforsøg 2004 Oversigten, tabel 37, side 199 50 N + 100 kg NH 4 -N/ha Udbytte, hkg kerne pr. ha Køre- skade, hkg pr. ha Uden køre- skade Med køre- skade Slangeudlægning74,971,43,5 Skiveskærsnedfældning77,970,47,5 DGI-nedfældning74,868,95,9

12 Nedfældning i slætgræs

13 Kvæggylle til slætgræs, 4 landsforsøg 2004 80 kg NH 4 -N pr. ha efter 1. slæt Udbytte, 2. og 3. slæt, a.e. pr. ha Værdi- tal Uden køre- skade Med køre- skade Slangeudlægning35,635,327 Skiveskærsnedfældning37,438,040 DGI-nedfældning39,039,442 Oversigten, tabel 38, side 200

14 Merudbytte for placeret gødning afhængig af udbringningsmetode Merudbytte, a.e. pr. ha 100 NH 4 -N nedfældet 100 NH 4 -N slangeudlagt Oversigten, tabel 12, side 354 0 N placeret 30 N + 11 P placeret 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

15 Nedfældet gylle i majs i juni er godt! Oversigten, tabel 12, side 354 0 5 10 15 20 25 30 100 N før såning 100 N før såning 50 N før såning + 50 N juni 100 N juni Udbytte, a.e. pr. ha SlangeudlagtNedfældet

16 Udvaskning efter forskellige typer gødning fra svin 1998-2004 Kg N tilført I.f.t norm Udb., hkg/ha Udvask. kg N/ha N-25 Gylle + N-25 Staldg. + ajle + N-25 Dybstrøelse + N-25 155 200 201 185 0 ÷14 ÷47 62,5 60,2 61,8 54,9 44 46 62 60 Oversigten, tabel 39-40, side 204

17


Download ppt "Oversigt over forsøg med husdyrgødning og separeringsprodukter Konsulent Torkild Birkmose Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google