Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Proceskonsultation - facilitering af organisatorisk læring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Proceskonsultation - facilitering af organisatorisk læring"— Præsentationens transcript:

1 Proceskonsultation - facilitering af organisatorisk læring
Thorkil Molly-Søholm Studielektor Institut for læring, uddannelse og filosofi. Cand. Mag & cand. Psych. Forskningsområder: leder- og talentudvikling, coaching, konsultation i organisationer, offentlig ledelse. Tidligere: 10 år i konsulentbranchen. Direktør i ATTRACTOR og Rambøll Management

2 Program for dagen Storyline
Afdækning af systemiske grundbegreber: cirkularitet, hypoteser, 2 ordens perspektiv – afsæt for at ændre tilgang/sig selv, spørgeteknikker og processtyring mm Fælles redegørelse Systemisk coaching – øvelse - trivselsdag, hvad tænker du I skal arbejde med? Reflekterende team Frokost SWI- Randersdag Afdækning af narrative begreber - metoder, øvelser Næste gang: Den anerkendende og løsningsorienteret tilgang, Positiv psykologi, Actionlearning consulting Dahl & Granhof kap 7 Molly-Søholm (2006) Molly-Søholm (2010) udleveret working paper

3 Spørgeteknikker Inspireret af Karl Tomm

4 Procesorienteret tilgang/niveau
Spørgsmålstyper - Karl Tomm Ekspertniveau Drømmer Lærer Opdagelsesrejsende Detektiv Lineære Lineære cirkulære cirkulære Procesorienteret tilgang/niveau

5 Reflekterende team-metoden, Tom Andersen
Typisk forløb 1. Samtale imellem leder og medarbejder 2. Time out med reflekterende team 3. Samtale imellem leder og medarbejder 4. Time out med reflekterende team 5. Opsamling og konklusion, som noteres. Leder Fokusperson Imaginær væg Reflekterende team Taler sammen i pauserne om indholdet og teknikkerne: ideer, hypoteser og iagttagelser m.m. Konstruktiv tilgang. Ikke kritik!

6 Nøglebegivenhed mm, der har formet centrale værdier, opfattelser mm
Narrativ for personligt lederskab I -en narrativ inspireret teamudviklingsmodel Nøglebegivenhed/oplevelse/ relation, der har formet centrale værdier, opfattelser mm Nøgle-begiven-hed Nøgle-begiven-hed Nøgle-begiven-hed Arbejdsliv Konkluderende central kvalitet, præreference, værdi Det personlige liv Nøglebegivenhed mm, der har formet centrale værdier, opfattelser mm Nøgle-begiven-hed Nøgle-begiven-hed Nøgle-begiven-hed

7 Narrativ for personligt lederskab II -en narrativ inspireret teamudviklingsmodel
Hver deltager præsenterer og får feedback og feedforward Procestip: brug et visuelt stillads til præsentation og lav evt visuelt stillads med udviklingsstjerne eller lignende. Spotte negative mønstre – hvor er det at vi går galt af hinanden? hvordan vendes de situationer/undgås de? Procestip: kortlæg episoder og spørg cirkulært til de forskelliges intentioner og opfattelser. Spørg til hvordan de undgås eller vendes? Spotte/skabe positive mønstre Procestip: spørg og kortlæg- hvor får vi det bedste frem i hinanden. Hvordan skaber vi flere af den slags situationer? Procestip: Hvordanfår vi det bedste fem i hinanden?

8 Lederteamudviklingsmodel – inspireret af Gitte Haslebo
Grundidé: historier om og fremstilinger af hver lederteamdeltagers oplevelse af organisationens liv det seneste år er indgangsporten til bærende værdier, prioriteringer, hensyn, rolleforståelse af det at være ledelse mm. Kan procesmæssigt bruges til at ”teambuilde” – dvs opbygge social kapital, gensidig forståelse og sympati og dermed opløse koordinationsproblemer, konflikter. Metode: hver leder tegner en grafisk fremstilling af det organisatoriske livs op og nedture i det seneste år Hver deltager præsenterer og får spørgsmål og bevidning fra de andre deltagere Fælles refleksion og kortlægning: hvad fortæller dette os som gruppe/team? Hvilke temaer skal vi arbejde med? Fælles organisering af temaerne Udmøntning af de valgte temaer

9 Lederteamudviklingsmodel – inspireret af Gitte Haslebo
Meget godt Godt Jan Marts Juni Sept Skidt Meget skidt

10 Narrativ lederteamudvikling - Strøiers arvefølgen og tingmødet
En historiefortællingsmetode (hver generation fortæller om sejre, nederlag og ønsker for fremtiden, opfattelser af strategiers relevans, fællesskabets betydning, forholdet imellem gruppen og individet, udvikling m.m. Formål: identitetsdannelse, arbejde med emotioner og skabelse af gensidig forståelse i organisationer som udgangspunkt for afgørende beslutninger/forandringer, for at bygge social kapital eller optage et nyt medlem. Narrativer: definitoriske fortolkninger af begivenheder eller relationer Definitoriske ceremonier (forberede - fortælle - bevidne) Fra tynde historier til tykke historier (Michael White, 1997 og 2000).


Download ppt "Proceskonsultation - facilitering af organisatorisk læring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google