Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornys, såfremt indehaveren:  i de sidste 3 år jævnligt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornys, såfremt indehaveren:  i de sidste 3 år jævnligt."— Præsentationens transcript:

1

2 Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornys, såfremt indehaveren:  i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel,  ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens § 78, stk. 2. Den, der er dømt for strafbart forhold, kan dog udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet. og godtgør i den forløbne periode 1) jævnligt at have drevet teoretisk og praktisk undervisning som kørelærer og indstillet elever til prøve eller 2) jævnligt at have drevet teoretisk og praktisk undervisning af kørelæreraspiranter og indstillet aspiranter til prøve eller 3) jævnligt at have virket som ledende køredommer i forsvaret.

3  Hvis kørelæreren er kendt og kommer ofte - ingen problemer  Hvis ikke: 1.Fornyelsen gives rutinemæssigt 2.Der stilles (meget) varierende krav, fx  mindst 10 til prøver pr år  alle kategorier skal udnyttes  dokumentation!?

4 Hvis kørelæreren ikke er kendt på prøvestedet, skal politikredsen tage udgangspunkt i Rigspolitiets kommende vejledning, her vil der blive opstillet rammer for fornyelsen fx i form af:  Undervisningsdage og eller lektioner pr. år  Fordeling mellem teori og praktisk undervisning  Fornyelse af flere kategorier  Rammer for pause  Indstilling af elever til teori- eller praktisk prøve

5  Lektionsplaner evt. som kopi eller pdf  Ansættelseskontrakt  Fakturaer  Regnskaber  Andet relevant  ______________________ Det kørelærerens opgave at dokumentere undervisning og indstilling af elever til prøve.


Download ppt "Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornys, såfremt indehaveren:  i de sidste 3 år jævnligt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google