Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsesarbejdet. Hvor En skolebestyrelse er en bestyrelse på en uddannelsesinstitution, hvor både forældre, elever og lærere samt skolens ledelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsesarbejdet. Hvor En skolebestyrelse er en bestyrelse på en uddannelsesinstitution, hvor både forældre, elever og lærere samt skolens ledelse."— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsesarbejdet

2 Hvor En skolebestyrelse er en bestyrelse på en uddannelsesinstitution, hvor både forældre, elever og lærere samt skolens ledelse er repræsenteret. Skolebestyrelser findes både i folkeskolen og gymnasiet.

3 Hvem En skolebestyrelse består af: 7 forældrerepræsentanter 2 repræsentanter fra skolens personale 2 elevrepræsentanter (valgt af elevrådet) Skolens ledelse Med reformen også mulighed for 2 repræsentanter fra foreninger og erhvervslivet Hvervet som skolebestyrelsesmedlem er borgerligt ombud. Forældrerepræsentanter er valgt for 4 år, alle andre for 1 år. HVIDOVRE KOMMUNE

4 Hvad Skolebestyrelsens opgave er: At fastlægge de overordnede principper for skolens virksomhed, f.eks omkring: - undervisningens organisering - samarbejde mellem skole og hjem - arbejdets fordeling mellem lærerne Fastsættelse af værdiregelsæt Godkendelse af budgetter HVIDOVRE KOMMUNE

5 Praktiske oplysninger Skolebestyrelsesmøderne finder sted ca. en gang om måneden Møderne er lukkede Der skal udarbejdes et offentligt tilgængeligt referat fra hvert møde Hvert år udarbejdes en beretning HVIDOVRE KOMMUNE

6 Valgproceduren Nye regler fra Undervisningsministeriet har medført en regelforenkling, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen og godkendt af alle skolebestyrelser Nyt er, at: –Der ikke længere er mulighed for fredsvalg –Valget er elektronisk –Det er alene antal stemmer, der afgør, om man kommer ind i bestyrelsen eller ej –Hver forældremyndighedsindehaver har 2 stemmer HVIDOVRE KOMMUNE

7 Tidsplan for valget Valgmøde – i dag 10.-24. april - Gennemsynsperiode 24. april - Frist for kandidatopstilling 2. maj – Frist for kandidater til at aflevere materialer 19.-22. maj – Afstemningsperioden 23. maj – Stemmerne tælles op HVIDOVRE KOMMUNE


Download ppt "Skolebestyrelsesarbejdet. Hvor En skolebestyrelse er en bestyrelse på en uddannelsesinstitution, hvor både forældre, elever og lærere samt skolens ledelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google