Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tre klare nationale mål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tre klare nationale mål"— Præsentationens transcript:

1 Tre klare nationale mål
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan (”Den bedste udgave af sig selv!”) – Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. – Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. (660 timer mere over 10 skoleår = et helt skoleår) 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater (”Den sociale arv”) Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Elevernes trivsel skal øges. Linjefag skal sikres. Faglighed skal måles. Læring

2 En længere og mere varieret skoledag
•30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse (1.200 t.) •33 timer for 4. til 6. klasse (1.320 t.) •35 timer for 7. til 9. klasse. (1.400 t.) Minimum! – dog maksimum på t.

3 Elevernes dag er sat sammen af:
Fagfaglig undervisning Understøttende undervisning Bevægelse Lektie-café

4 Fagfaglig undervisning
•Engelsk fra 1. klasse og tidligere andet fremmedsprog (5. kl.). •Flere timer i dansk og matematik i klasse •Styrkelse af idræt, musik, natur og teknik •Valgfag fra 7. klasse (Kan IKKE vælges fra)

5 Understøttende undervisning
Faglig fordybelse og træning Understøttende læringsaktiviteter (Pauser, bevægelse, lektiecafe m.m.)

6 Bevægelse Folkeskoleloven § 15. stk. 1:
 Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.” Bevægelse kan f.eks. indgå i alle fag, som forpligtes til at have bevægelseselementer indlagt i undervisningen. Bevægelse kan f.eks. indgå i bestemte fag, som forpligtes til at have bevægelseselementer indlagt i undervisningen. Bevægelse kan være forløb i den understøttende undervisning.

7 Lektiecafé ”Folkeskoleloven § 15 stk. 2. Der skal etableres tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden.” Lektiehjælp og faglig fordybelse skal lægges i ydertimer, med 2 lektioner til indskolingen og udskolingen, og 3 lektioner til mellemtrinnet. Timerne skal lægges yderligt i skemaet, da forældrene kan fravælge at lade deres barn deltage. (Tilsyn!)


Download ppt "Tre klare nationale mål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google