Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Verber/Sagnir Hvordan bøjes de?.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Verber/Sagnir Hvordan bøjes de?."— Præsentationens transcript:

1 Verber/Sagnir Hvordan bøjes de?

2 Nutid De fleste verber ender på –r Eks: spiser, sover, går, løber, tager. Undtagelser er bl.a: ved, kan, skal, må, vil. Han kører i sin grønne bil.

3 Nutid – pas på! Du må huske at man ikke kan sige:
”er at” på dansk. Når man skal beskrive hvad en person laver i nutid, kan man gøre det således: Han sidder og læser avisen. Han står og vasker op. Man kan ikke sige: Han er at vaske op.

4 Nutid – opgave Sæt verbet ind i sætningen i nutid:
Han (at løbe) ___ så hurtigt han kan. Jeg (at kunne) ___ ikke se dig! Hvor (at bo) ___ du? Han (at tage) ___ toget hjem fra skole. (at være) ___ det din nye kæreste? (at kende) ___ du ham den flotte fyr? Min mormor (at se) ___ ikke så godt længere. Han (at gå) ___ ude i haven og slår græs. Hun (at spille) ___ golf med sine venner.

5 Svar Han løber så hurtigt han kan. Jeg kan ikke se dig! Hvor bor du?
Han tager toget hjem fra skole. Er det din nye kæreste? Kender du ham den flotte fyr? Min mormor ser ikke så godt længere. Han går ude i haven og slår græs. Hun spiller golf med sine venner.

6 Datid I datid deles verberne op i 3 kategorier:
Regelmæssige, som ender på –ede Regelmæssige, som ender på –te Uregelmæssige. (se mere på s. 11 i ”Sådan siger man”. Eksempler: 1. Han ringede til mig (at ringe) 2. Han spiste sin mad (at spise) 3. Han gik en tur (at gå)

7 -ede Eksempler på verber der ender på –ede:
ringede, snakkede, fiskede, pakkede, snusede, lugtede, hoppede, vaskede, mumlede, passede, prøvede, lavede, dansede, troede, stoppede, hentede, ventede, cyklede, slukkede, regnede, spillede, spekulerede, lignede, lukkede…

8 -te Eksempler på verber der ender på –te:
kørte, hørte, spiste, talte, mødte, søgte, kendte, undersøgte, begyndte, tabte, betalte, købte, vendte, sendte, fødte, brændte, tændte, læste, lærte,

9 Uregelsmæssige verber
De uregelmæssige verber kan man slå op i sin ordbog eller finde i sin grammatiknøgle (málfræðilykill) Det er en god idé at lære de mest almindelige uden ad. Se s. 22 i Sådan siger man

10 Opgave Brug din ordbog! Sæt verbet ind i sætningen i datid.
Jeg (at pakke) __ min kuffert og (at gøre) __ mig klar til at tage på sommerferie. Jeg (at ville) __ tage til Danmark. Da jeg (at komme)__ til Danmark, (at skulle)__ jeg først besøge min søster. Vi (at gå)__ i Tivoli og det (at være) __ meget sjovt. Vi (at tage) __ rundt i hele København. Jeg (at ringe) __ hjem for at fortælle at jeg (at have) __ det godt. Fra min søster, (at køre)__ jeg videre hen til min bror. Jeg (at møde)__ ham ved banegården. Her (at vente) __ han på mig. Klik frem til næste side og se svarene.

11 Svar: Jeg pakkede min kuffert og gjorde mig klar til at tage på sommerferie. Jeg ville tage til Danmark. Da jeg kom til Danmark, skulle jeg først besøge min søster. Vi gik i Tivoli og det var meget sjovt. Vi tog rundt i hele København. Jeg ringede hjem for at fortælle at jeg havde det godt. Fra min søster, kørte jeg videre hen til min bror. Jeg mødte ham ved banegården. Her ventede han på mig.

12 Før nutid Når verbet står i før nutid, har det altid et hjælpeverbum med. Hjælpeverberne er oftest: er og har. Eksempler på sætninger i før nutid: Jeg har aldrig set hende før. (har set) Han er blevet far. (er blevet) Han har fortalt mig det. (har fortalt) Verberne i før nutid ender altid på –t Se s i Sådan siger man

13 Opgave Bøj disse verber i nutid, datid og før nutid At gøre At sove
At passe At bo At lave At tale At se At forstå At sende Klik frem til næste side og se svarene.

14 Svar At gøre, jeg gør, jeg gjorde, jeg har gjort
At sove, jeg sover, jeg sov, jeg har sovet. At passe, jeg passer, jeg passede, jeg har passet At bo, jeg bor, jeg boede, jeg har boet. At lave, jeg laver, jeg lavede, jeg har lavet. At tale, jeg taler, jeg talte, jeg har talt. At se, jeg ser, jeg så, jeg har set. At forstå, jeg forstår, jeg forstod, jeg har forstået At sende, jeg sender, jeg sendte, jeg har sendt.

15 HUSK Brug din ordbog til at finde ud af hvordan verberne bøjes.
I en ordbog kan man også se hvordan de regelmæssige verber bøjes. Prøv at lær verbernes bøjning uden ad. Især dem du bruger mest.


Download ppt "Verber/Sagnir Hvordan bøjes de?."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google