Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

(Rullende) Indskoling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "(Rullende) Indskoling"— Præsentationens transcript:

1 (Rullende) Indskoling
Stubbekøbing Skoles model

2 Skolestart - parat Vurderes af daginstitution
Op til 3 x årligt afhængigt af børnetal Dette sker i februar, maj og september

3 Gruppe 0. – 2. årgang Festlig modtagelse i gruppen
”Hjælpeven” en ældre elev fra gruppen i

4 Eks. Skema for en skoledag
1. 8.00 – 8.20 Morgensamling Gruppe 2. Fagundervisning Da/ Mat Hold 3. Frikvarter 4. Projekt / Emne 5. Frokost 6. 7. Motorik, IT eller Trin for T

5 Fagholdsundervisning
Dansk Niveauer Læringsstile CL Matematik Niveauer Læringsstile CL

6 Faghold Faghold i dansk og matematik (eng) Inddelt efter niveau
Eleven kan være på forskellige niveauer i dansk og matematik Eleven flytter niveau, når eleven er fagligt klar På holdene tages der højde for niveau / læringsstile Eks. Fra dagligdagen

7 Gruppeundervisning Undervisningen kan have form af projekter og emner med udgangspunkt i fag: Idræt – motorik – natur & teknik – kristendom – billedkunst - musik Eller ”timeløse” fag: Alsidig udvikling (sociale kompetencer)– sundhed & seksualundervisning – færdsel – UEA Eks. Fra dagligdagen

8 Gruppen Aldersintegreret 0. årg. – 2. årg.
Størrelsen svarer til en alm. klassestørrelse Gruppen kan optage skolestartere 3 x årligt Gruppen afgiver elever 1 x årligt i aug. til 3.årg. Grupperne kan justeres elevmæssigt under hele forløbet Gruppen er barnets sociale enhed Gruppen har tilknyttet faste voksne Gruppen har et fast lokale Eks. Fra dagligdagen

9 Personale / Arbejdsopgaver

10 Fordele Ulemper Man må selv vurdere
Stort samarbejde omkring overlevering fra daginstitution Barnet starter i skole, når det er klar Social enhed / gruppe Barnet kender strukturen fra daginstitutionen Regler og omgangsformer er fastlagt Hjælpeven i opstarten Undervisningen følger eleven Eleven kan følge forskellige niveauer i dansk og matematik Eleven lærer at lære/ lære fra sig De store elever lærer af at være forbilleder Gruppen er en tryg ramme i projektarbejde Medansvar for mindre elevers læring Tværfagligt samarbejde i ”undervisergruppen” Mere samarbejde omkring undervisningen Forældregruppen ændrer sig , når nye kommer til og 2.kl. elever forlader gruppen til 3. årgang Mere samarbejde med kolleger Flere og forskellige samarbejdspartnere Sene mødetidspunkter Meget struktur – flere Standarder Flere elever i slutningen af skoleåret

11 Værdibeskrivelse Værdi Kultur
Mere tryghed - Mere Indlæring – færre konflikter Kultur Regler – Normer – Etik læres videre fra elev til elev

12 Opstart – Rullende Indskoling
Aug – 0.årg – 19 elever (NT) Jan – 0.årg – 3 elever (FNT) maj 2013 – 0.årg – 21 elever (FNT) ingen Aprilbørn i SFO Aug – Ny 0.årg – 9 elever (NT) Disse elever er det sociale grundlag for Den Rullende Indskoling – dvs. de er Kulturbærende og danner de første grupper, der så består af 0. – 1. årg. de er delt i rød, blå og gul gruppe. Pt er der 51 elever i Indskolingen 0.-1.årgang

13 Opstart - fortsat Februar ? 2014 – (0.- 1.årg)- x antal elever
Maj ? 2014 – (0.- 1.årg) – x antal elever September? – (0.- 2.årg) – x antal elever Eleverne ruller ind i grupperne, og i august 2014 er alle 3 årgange repræsenteret, så her er modellen helt færdig. August 2015 sendes de første elever ud af RI og op til 3. årg.

14


Download ppt "(Rullende) Indskoling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google