Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- et udviklingsprogram om forsøg med kompetencecentre Voksen- og efteruddannelse i centrum VEU-årsmøde 6. April 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- et udviklingsprogram om forsøg med kompetencecentre Voksen- og efteruddannelse i centrum VEU-årsmøde 6. April 2006."— Præsentationens transcript:

1 - et udviklingsprogram om forsøg med kompetencecentre Voksen- og efteruddannelse i centrum VEU-årsmøde 6. April 2006

2 Udviklingsprogram for kompetencecentre ­Baggrund for udviklingsprogrammet ­Kompetencecentre som centrum for det regionale samspil om VEU ­Kompetencecentrenes opgaver og aktiviteter ­Organisation

3 Udviklingsprogrammets formål ­Styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen ­Fokusere på de kortuddannede og de små og mellemstore virksomheder ­Styrke samarbejdet mellem VEU-institutioner, virksomheder og aktører inden for erhvervsliv og arbejdsmarked ­Udvikle og afprøve modeller for kompetence- centre

4 Baggrund ­Stor mobilitet på arbejdsmarkedet ­Højere krav til at virksomhederne kan omstille sig ­Større krav til de ansattes kompetencer ­Fortsat mange ufaglærte og medarbejdere med svage basale kompetencer ­Institutioners prioritet og samarbejde

5 Regeringsgrundlag 2005: ”Mod nye mål” ­Trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse til alle: Fælleserklæring om kompetenceløft og ansvarsdeling ­Globaliseringsrådet: Strategi med 350 forslag til styrket konkurrence- og sammenhængskraft ­Velfærdsudspil: Reformer og investeringer i fremtiden

6 VEU – en nøgle til beskæftigelse og regional erhvervsudvikling

7 Aktiviteter og resultatmål

8 Stærkere samspil – forsøg med kompetencecentre

9 Etablering af effektivt samspil – erfaringer fra REGLAB-analyser (1) ­Strategi: Samspil med erhvervslivet er en strategisk prioritering ­Fysiske rammer: De fysiske rammer lægger op til og kan håndtere nye lærings- og samarbejdsformer ­Kompetenceudvikling: Tilbud tilpasses de regionale styrkepositioner og virksomhedernes behov

10 Etablering af effektivt samspil – erfaringer fra REGLAB-analyser (2) ­Kompetencecenter: Uddannelsesinstitutioner rådgiver om, organiserer og gennemfører kompetenceudviklingsforløb ­Iværksætteri: Uddannelsesinstitutioner indgår i netværk, der involverer iværksætter- orienterede aktører ­Behovsafdækning og videnhjemtagning: Der arbejdes med behovsanalyser, branche- analyser, trendanalyser m.v.

11 Fem fælles indsatsområder 1.Samarbejde med virksomheder om kompetenceudvikling 2.Analyser af VEU-behov og udvikling af lokale/ regionale netværksaktiviteter 3.Afprøvning af nye metoder til vejledning og kompetenceafklaring 4.Udvikling af praksisnære voksen- og efteruddannelsestilbud og nye læringsformer 5.Kompetenceudvikling og organisatorisk udvikling på uddannelsesinstitutionerne

12 Resultatmål for forsøgsprojekter ­Antal deltagere i VEU-forløb og lærings- aktiviteter ­Antal virksomheder inddraget i projektet ­Udvikling og afprøvning af metoder ­Lokale/regionale netværkssamarbejder ­Medarbejder - og organisationsudvikling på uddannelsesinstitutionerne ­Andre resultatmål

13 Udviklingsprogram på erhvervs- skoler, AMU-centre og sosu-skoler

14 Formidling og evaluering ­Projektsekretariat koordinerer aktiviteterne ­Tematiske netværk på tværs af kompetence- centre udveksler ”best practice” ­Analyser og tematiske pjecer dokumenterer og formidler erfaringer ­Resultater, metoder og erfaringer udveksles på konferencer, seminarer og netværksmøder ­Hjemmeside sikrer hurtig videnudveksling: www.us.uvm.dk/amu www.us.uvm.dk/amu

15 Elementer i udviklingen af centre for kompetenceudvikling


Download ppt "- et udviklingsprogram om forsøg med kompetencecentre Voksen- og efteruddannelse i centrum VEU-årsmøde 6. April 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google