Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matematik og IT Helsingør Den 4. august. Indhold • Hvorfor bruge it i matematikundervisningen? • Kategorisering af it-læremidler • Hvad kan it bruges.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matematik og IT Helsingør Den 4. august. Indhold • Hvorfor bruge it i matematikundervisningen? • Kategorisering af it-læremidler • Hvad kan it bruges."— Præsentationens transcript:

1 Matematik og IT Helsingør Den 4. august

2 Indhold • Hvorfor bruge it i matematikundervisningen? • Kategorisering af it-læremidler • Hvad kan it bruges til i matematik? • Undersøgende matematikundervisning • Modellering • Kommunikation • Afgangsprøver • Faldgruber

3 Fokus • Læring af matematik • IT er kun et redskab/hjælpemiddel.

4 Hvorfor IT i matematik? • Fælles Mål • Dannelse

5 Fælles Mål 2009 • kende, vælge og anvende hjælpemidler i arbejdet med matematik, herunder it, og have indblik i deres muligheder og begrænsninger (hjælpemiddelkompetence). • undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer (Geometri – trinmål 3. klasse)

6 Fælles Mål • anvende de fire regningsarter til antalsbestemmelse ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og skriftlige beregninger (Tal og algebra – trinmål 6. klasse) • undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it (Matematiske arbejdsmåder – trinmål 6. klasse)

7 Fælles Mål • bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedrørende geometriske figurer (Geometri – trinmål 9. klasse) • udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af it (Matematik i anvendelse – trinmål 9. klasse). • deltage i udvikling af strategier og metoder med støtte i bl.a. it (Matematiske arbejdsmåder – trinmål 9. klasse).

8 • forberede og gennemføre mundtlige og skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af it (Matematiske arbejdsmåder – trinmål 9. klasse)

9 IT og mediekompetencer • 1. Informationssøgning og -indsamling • 2. Produktion og formidling • 3. Analyse – kritisk brug af kilder • 4. Kommunikation, vidensdeling og samarbejde.

10 Dannelse • Demokrati/medborgerskab • Erhvervsliv/arbejdsliv • Almen dannelse

11 Matematik og it i folkeskolen

12

13 Elevernes brug af it • Skriver ind i tekstbehandling eller regneark. • Diagrammer tegnes ofte i hånden! • Mindre end 1 % bruger et geometriprogram. • Mange forklaringer på at tingenes tilstand! • HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

14 Dette er ikke en løsning! • Et dansk og et japansk firma aftalte en årlig kap roning (i en otte- mands båd). Begge mandskaber trænede længe, og da dagen kom var begge hold i absolut topform, men japanerne vandt med et forspring på 1 km. • Efter nederlaget var moralen i bund hos det danske firma og den øverste ledelse besluttede, at man skulle vinde næste år. Der blev derfor nedsat en projektgruppe til at undersøge problemet. • Projektgruppen fandt efter mange undersøgelser ud af, at japanerne havde syv mand til at ro og én mand til at styre, mens danskerne havde én mand til at ro og syv til at styre. I denne krisesituation viste ledelsen betydelig handlekraft. Man ansatte straks et rådgivningsfirma til at undersøge det danske holds struktur, og eksperterne kom efter flere måneders arbejde frem til den konklusion, at der var for mange til at styre og for få til at ro.

15 • På baggrund af eksperternes rapport blev der straks foretaget ændringer af holdstrukturen. Man havde nu fire styrmænd, to overstyrmænd, en styreleder og en roer. Desuden indførte man af motiveringshensyn et pointsystem til roeren: ”Vi må udvide hans arbejdsområde og give ham mere ansvar…..”! • Året efter vandt japanerne med et forspring på 2 km. • Den danske virksomhed fyrede roeren på baggrund af den dårlige præstation, men betalte dog en bonus til ledelsen i erkendelse af det store arbejde der var udført. • Der blev udarbejdet en ny analyse fra rådgivningsfirmaet, hvor det blev konkluderet, at man havde valgt den rigtige taktik, og at motivationen også var i orden, og at det derfor måtte være materialet, der skulle rettes op på. Kilde: Ærø Avis

16 Didaktiske overvejelser • Hvordan skal undervisningen organiseres? • Hvad skal der undervises i? • Hvad er lærerens rolle/elevens rolle? • Nye lærer- og elevkompetencer – i særligt grad udviklingen af informationskompetencer – vælge informationskilder – sortere information – bruge informationen • Nye forståelser af Web 2,0 medier

17 Kategorisering af læremidler • Didaktiske • Semantiske • Funktionelle

18 Didaktiske læremidler

19 Semantiske læremidler

20

21 Funktionelle læremidler

22 Mobile enheder

23 Funktionelle læremidler

24

25 Hvad kan IT bruges til i matematik? • Regne/tegne tekniske værktøjer • Værktøj til undersøgelse • Kommunikation

26 Spørgsmål - Værktøjer • Lommeregner – Skal eleverne lære en håndalgoritme? • Geometri – Skal eleverne kunne bruge en passer? • Algebra – Skal eleverne kunne løse en ligning? • Matematik i anvendelse – Skal eleverne kunne tegne et cirkeldiagram uden brug af it?

27 Synspunkter • It i matematik kan gøre matematik til et langt vanskeligere fag. Det hænger sammen med, at det færdighedsprægede overlades til maskinerne, og det er måske det alle kan lære, mens det der bliver tilbage – det overordnede – er det vi ikke kan forvente, at alle kan eller skal tage del i.

28 Conrad Wolfram • Stop teaching calculating – start teaching math. • Use computers

29 Undersøgende matematik • Hvad er matematik? – Matematik er en menneskelig aktivitet. Der ligger en lang række mentale processer til grund for tilvejebringelse af ny matematisk erkendelse og for et individs tilegnelse af et matematisk begreb. – Den efterfølgende nedskrivning med definition, sætning og bevis er blot en efterrationalisering. (Freudenthal)

30 Archimedes

31

32 Undersøgelsesværktøj!

33 IT - værktøj

34

35 Trekant

36 Matematisk modellering Problem- stilling Produk- tiv Model- lering Bereg- ninger Kritisk Model- lering

37 Modellering - kast

38

39 Bageræske

40

41

42

43

44 Undersøg! • Hvor stort bliver rumfanget? • Hvad sker der hvis højden ændres? • Hvor høj er æsken med det største rumfang?

45

46

47 Brug af IT

48 Største rumfang

49 Elever forklarer metoder • Fra elev til elev • Fra elev til lærer • Fra elev til parter uden for egen klasse

50 Storyboard SceneSpeak Problemet præsenteres: 678 :13 13 børn skal dele 678 kugler, hvor mange får de hver Første trin i udregningDe kan få 50 kugler. hver – så har vi brugt 650 kugler Næste trin - restSå er der …

51 • Video med metode (elev eller lærer)

52

53 Afgangsprøver

54 Afgangsprøve

55

56 IT i fremtidige afgangsprøver

57

58

59 Faldgruber • Manglende informationskompetence (kildekritik). • Manglende it-færdighed • Fokus flytter sig fra matematikken til brugen af it-programmet. – Regneark, dynamiske geometriprogrammer • Fejl i værktøj eller ved brug af værktøjet

60 God vind med projektet


Download ppt "Matematik og IT Helsingør Den 4. august. Indhold • Hvorfor bruge it i matematikundervisningen? • Kategorisering af it-læremidler • Hvad kan it bruges."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google