Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pakkeforløb på kræftområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pakkeforløb på kræftområdet"— Præsentationens transcript:

1 PAKKEFORLØB FOR GYNÆKOLOGISK KRÆFT CORPUS, OVARIE, CERVIX OG VULVA 2011

2 Pakkeforløb på kræftområdet
I 2007/2008 begyndte udarbejdelsen af første pakkeforløb på kræftområdet, som betød (gynækologiske i 2008): At kræftpatienter skulle indgå i et forløb uden unødig ventetid med akut handling og klar besked. hedvig m larsen maj 2012

3 Udvikling og revision af pakkeforløb for kræft.
Revision af pakkeforløbene i Er sket med baggrund i nytilkommen erfaringer og evidensbaseret viden inden for udredning og behandling, samt med tilføjelse af: Specifik sygepleje Rehabilitering Palliation/supportativ care Patient og pårørende inddragelse hedvig m larsen maj 2012

4 Arbejdsgruppen (april 2012 – dec. 2012)
Overlæge, dr.med. Aage Knudsen (Formand f. corpus cancer) Overlæge, ph.d. Connie Palle (Formand f. cervix og vulva cancer) Professor Ole Mogensen (Formand f. ovarie cancer) Klinikchef Lene Lundvall Overlæge, dr.med. Lone Kjeld Petersen Overlæge Birgitte Svolgaard Klinisk Udviklingssygeplejerske Hedvig Møller Larsen Praktiserende læge Flemming Skovsgaard Overlæge, ph.d.Lotte Nedergaard Overlæge, dr.med.Henrik Roed Overlæge Bente Lund Professor, overlæge, dr.med. Claus Høgsdall Led.overlæge Charlotte Wilken/Lektor, overlæge, dr.med Martin Rudnicki Overlæge Ole Andersen SST Sekretær fuldmægtig Cecilie Iuul SST hedvig m larsen maj 2012

5 Gynækologisk kræft. Der findes meget lidt litteratur om hvordan kvinderne har det efter operationen. Kvinder med livmoderkræft har været lavstatus inden for kræftområderne. For kvinderne er det en tabubelagt kræftform. Det vil sygeplejen forsøge at få sat fokus på gennem beslutningerne i Kræftpakke III – lokalt og nationalt. hedvig m larsen maj 2012

6 Sygeplejefaglige tiltag som en følge af Kræftpakke III – Gynækologisk kræft.
Fra første samtale, fokus på kvindens behov for supportativ care, rehabilitering (komorbiditet) og inddragelse af pårørende. Præoperativ: ¤ samtale efter info om diagnosen og beh.tilbud ¤ telefonkontakt, 2 døgn efter samtalen – af samme sygeplejerske Under indlæggelsen: ¤ rehabiliterings- og evt. palliationsplan skal foreligge inden udskrivelsen Efter udskrivelsen: ¤ telefonkontakt, 1 uge efter histologisvaret. ¤ sygepleje ambulatorium, 6-8 uger efter udskrivelsen, opfølgning på information, rehabilitering og supportativ care – varetages af cancersygeplejerske. Implementeres i 2012 (SST april 2012) hedvig m larsen maj 2012

7 National sygeplejefaglig netværksgruppe inden for gynækologisk cancer.
Etableret i 2009 Repræsentanter fra: Ålborg, Skejby, OUH, Herlev, Roskilde og RH. Udviklet: Database vedr. ovariecancer. Corpus cancer bliver den næste - påbeg. i 2012/2013. Litteraturgennemgang – mhp kliniske retnings- linjer. Netværksgruppen var mit høringsteam under udarbejdelsen af Kræftpakke III hedvig m larsen maj 2012

8 Kræftpatienters oplevelse: Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 1 - Regionsspecifikke data i rapporten ’Kræftpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet gennem udredning og behandling’ indeholder de overordnede resultater fra Kræftens Bekæmpelses landsdækkende spørgeskema- undersøgelse, som har til formål: at belyse, hvordan kræftpatienter vurderer sundhedsvæsenets indsats fra første symptom til det primære behandlingsforløb er afsluttet. hedvig m larsen maj 2012


Download ppt "Pakkeforløb på kræftområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google