Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bolette Teglskov, Anette Stokbro

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bolette Teglskov, Anette Stokbro"— Præsentationens transcript:

1 Fysioterapeutisk vejledning af forældre til præmature børn Vejledning i sansemotorisk stimulation
Bolette Teglskov, Anette Stokbro Fysioterapeuter Århus Universitetshospital, Skejby Landssymposium i Neonatologi 2009

2 Baggrund Sen henvisning af præmature børn med motorisk forsinkelse
Forespørgsler fra andre faggrupper i forhold til mulige tilbud til forældre til præmature børn Usikkerhed hos forældre til præmature børn

3 Målgruppe Børn født på Århus Universitetshospital, Skejby
GA < 32. uge eller fødselsvægt <1500 g Hvis barnet har en blødning eller PVL, må der endnu ikke være konstateret synlige følger heraf

4 Metode Individuel vejledning 1-3 gange under indlæggelse
Vejledning i mindre grupper efter udskrivelse med 2-3 mdr. interval

5 Mål for interventionen
Overordnet mål: At barnet opnår en optimal sansemotorisk udvikling.

6 Delmål At motivere forældre og give dem forståelse for deres betydning i stimulering af barnets sansemotoriske udvikling At give forældre redskaber til at stimulere barnet sansemotorisk At give forældre redskaber til optimal håndtering af barnet i hverdagssituationer

7 Undersøgelse Vurdering af barnets sansemotoriske udviklingsniveau.
Der vurderes på følgende parametre: Spontan lejring Motorik Tonus Kommunikation og samspil Hypersensitivitet

8 Intervention under indlæggelse
Vurdering af barnets sansemotoriske udvikling Forældre instrueres og guides i sansemotorisk stimulation af deres barn herunder lejring og håndtering Forældre vejledes i, hvordan de kan hjælpe barnet i tilfælde af hypersensitivitet

9 Intervention ambulant
Vurdering af det enkelte barns sansemotoriske udvikling Vejledning i forhold til stimulation Udveksling af aktuelle problemstillinger i gruppen Vejledning i forhold til hypersensitivitet

10 Status efter 2 år 50 børn, heraf har 3 kortvarigt fået ekstra individuel vejledning 2 er overgået til individuel fysioterapeutisk behandling 2 er overgået til børnepsykiatrisk afdeling p.g.a. ADHD og spiseforstyrrelse 2 børn er under udredning, obs. CP Der er behov for revidering af henvisningsprocedure

11 Nye mål og intentioner Mere skriftlig information til forældrene
Undersøgelse af forældrenes udbytte af vejledningen Standardiseret test ved afslutning Udviklingsvurdering indtil skolestart


Download ppt "Bolette Teglskov, Anette Stokbro"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google