Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klinisk sygeplejespecialist med en ph.d. i bagagen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klinisk sygeplejespecialist med en ph.d. i bagagen"— Præsentationens transcript:

1 Klinisk sygeplejespecialist med en ph.d. i bagagen
Pia Riis Olsen, klinisk sygeplejespecialist, cand. cur., ph.d. Kræftcentret Onkologisk Afdeling

2 Klinisk sygeplejespecialist stabsfunktion til afdelingsledelsen
Funktion: Udvikling og forskning Evaluering Monitorering Klinisk problemstilling Klinisk sygepleje specialist Implementering Undervisning Litteratursøgning Forskning Min. 4 års klinisk erfaring fra specialet Akademisk uddannelse Kliniske retningslinjer Instrukser Patientinformationer

3 Ph.d. studerende - 2006 – 2009 Ansat i Onkologisk Afdeling
Medlem af SUUF og SUD Kontor i afdelingen 10 timer/uge i normal funktion Økonomi: Århus Sygehus, fonde og stipendier Indskrevet ved Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab Hovedvejleder Ph.d. kurser, seminarer, journal clubs Undervisning og vejledning af stud.

4 I klinikken under studiet
Datagenerering i ph.d.-projektet blandt sygeplejersker, unge med kræft i Ungdomsafsnittet og deres nærmeste. Deltagelse i et 3-årigt projekt: ’Den unge med kræft – et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Projektledelse og vejledning. Møder i afdelingens udviklings- og arbejdsgrupper

5 Towards a theory of network-focused nursing
Ph.d. graden. December 2009 Afhandling Towards a theory of network-focused nursing A grounded theory study of teenager and young adult cancer care Økonomisk støtte: Århus Sygehus og Onkologisk Afdeling, Dansk Sygeplejeråd, Børnecancerfonden, Karen Tolstrups Fond, Harboefonden.

6 I klinikken efter ph.d-graden
Mulighed for at implementere viden fra ph.d.’en i klinikken Selvstændig forskning, der udspringer af og er en integreret del af klinisk praksis. Deltage i tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige forskere og indgå i afdelingens kliniske forskningsprofil og forskningsmiljø. Opbygge en forskningstradition i afdelingens onkologiske sygepleje, herunder tiltrække og vejlede sygeplejersker, der gennemfører forskning i afdelingen.

7 I klinikken efter ph.d-graden (fortsat)
Bidrage til udvikling af det kliniske forskningsmiljø i sygepleje ved Århus Sygehus i samarbejde med Forskningsenhed for Sygepleje på Århus Sygehus Vejlede i forskningsmetoder Inddrage akademiske kolleger og studerende i forskningsarbejde. Indgå i forskningsnetværk regionalt, nationalt og internationalt. Udarbejde langsigtet forskningsplan.

8 Grundlag for udnyttelse af ph.d. kompetence
Strategi for forskning i sygeplejen på sygehusniveau. En stillingskategori: Klinisk sygeplejespecialist med forskningsfunktion. Ledelse der vægter udvikling og forskning. Organisering af staben: SUUF og SUD. Universitetstilknytning. Vilje til tværfagligt klinisk forskningsmiljø.

9 Funktioner på baggrund af ph.d.’en
Projektledelse: 3-årigt projekt: Pårørende og kræftpatientens sociale netværk (6 udviklingsprojekter) Implementering af viden og forskningsresultater, herunder tilknyttet ungdomsafsnittet. Egen forskning: Netværksfokuseret sygepleje. Ph.d. tiltrækning og vejledning, 1 ekstern ph.d. stud mere på vej, 1 eksternt scient. san.- speciale. Medansøger i tværfaglig forskningspulje. Repræsentant for kliniske sygeplejespecialister i hospitalets Følgegruppe for Forskning.

10

11 SUUF (Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning) SUD (Sygeplejefaglig UDvalg)
Afdelingsledelse SUUF 1 overspl. 4 klin.spl.spec. 1 udd./udv. ansv.spl. 1 rehab.koord. 2 stråleterapi udd. 1 led. projektspl. SUUF’s formål: Sikre forudsætninger for at sygeplejepersonalet gennem uddannelse, udvikling og forskning er i stand til at udføre pleje og behandling af høj kvalitet. SUD’s formål: Fremme kliniske udviklingsprojekter og sikre kvalitet i gennemførelsen. SUD Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling


Download ppt "Klinisk sygeplejespecialist med en ph.d. i bagagen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google