Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CRMmatrix ® er en managementmodel og et varemærke ejet af Due & Partners © 1992-2007 Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes. KONTINEO CRMmatrix ®

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CRMmatrix ® er en managementmodel og et varemærke ejet af Due & Partners © 1992-2007 Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes. KONTINEO CRMmatrix ®"— Præsentationens transcript:

1 CRMmatrix ® er en managementmodel og et varemærke ejet af Due & Partners © 1992-2007 Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes. KONTINEO CRMmatrix ® © 2004-2007 Due & Partners. © 2006-2007 Kontineo. Alle rettigheder forbeholdes. KONTINEO CRMmatrix ® Customer Intelligence In Action

2 KONTINEO CRMmatrix ® Hvad er formålet med CRMmatrix ® ? At øge indtjening, ikke ved at løbe hurtigere, men ved målrettet at flytte salgsressourcer fra lavindtjenings kundesegmenter til kundesegmenter med høj indtjenings- og vækstpotentiale Hvad er Kontineo CRMmatrix ® ? Det er en forretningsmodel i form af et IT værktøj, der giver ledelsen overblik og redskabet til at styre organisationens adfærd CRMmatrix ® er en managementmodel og et varemærke ejet af Due & Partners © 1992-2007 Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes. KONTINEO CRMmatrix ® © 2004-2007 Due & Partners. © 2006-2007 Kontineo. Alle rettigheder forbeholdes. Customer intelligence in action

3 ”CRM handler sådan set bare om at behandle kunderne ordentligt og samtidig kun bruge energi på dem, hvor det kan betale sig.” - Claus Due, 2003 ”behandle kunderne ordentligt” ” bruge energi på dem, hvor det kan betale sig” Det kræver et godt CRM system og menneskene til at handle Ledelsesredskab, der Ledelsesredskab, der : ►kortlægger kunderne ►viser, hvor ressour- cer er bedst anvendt ►Sikrer, energien bliver anvendt der hvor det betaler sig Vores CRM definition handler om købmandsskab

4 Loyalitets Ledelse Ledelsen er underforsynet med ledelsesværktøjer En udfordring at klare det hele Anerkendte ERP systemer Anerkendte CRM systemer KONTINEO CRMmatrix ®

5 Loyalitets Ledelse Skaber overblik og handlekraft ud fra eksisterende data Fungerer perfekt ud fra ERP data alene Fungerer også ud fra CRM data alene Det fulde udbytte fås ved at anvende både ERP og CRM som datakilder KONTINEO CRMmatrix ®

6 CRMmatrix ® er en managementmodel og et varemærke ejet af Due & Partners © 1992-2007 Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes. KONTINEO CRMmatrix ® © 2004-2007 Due & Partners. © 2006-2007 Kontineo. Alle rettigheder forbeholdes. Kortlægning af kunderne Så mange gode kunder som muligt !

7 Nem at betjene Livstidsværdi ROI Stort DB Udviklende Referencer Kundemarkeds- andel +60% Gode relationer Omsætning Betaler regningerne Vokser Får en ekstra chance Til at stole på Hvad er en god kunde ?

8 Nem at betjene Livstidsværdi ROI Stort DB Udviklende Referencer Kundemarkeds -andel +60% Gode relationer Omsætning Betaler regningerne Vokser Får en ekstra chance Til at stole på Loyalitet En god kunde har noget med loyalitet at gøre

9 Nemme at betjene Livstidsværdi ROI Stort DB Udviklende Referencer Kundemarkeds -andel +60% Gode relationer Omsætning Betaler regningerne Vokser Får en ekstra chance Til at stole på Værdi En god kunde har noget med værdi at gøre

10 Den gode kunde Definition på en god kunde: En meget loyal kunde af stor værdi for virksomheden A B C Fungerer ikke optimalt alene A+ D

11 CRMmatrix ® er en managementmodel og et varemærke ejet af Due & Partners © 1992-2007 Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes. KONTINEO CRMmatrix ® © 2004-2007 Due & Partners. © 2006-2007 Kontineo. Alle rettigheder forbeholdes. CRMmatrix ® ledelsesmodellen Tankegang og ledelsesmodel, der giver mening for alle

12 Loyalitet Værdi CRMmatrix ® : Kunderne bevæger sig rundt i matricen ? Øge loyalitet Øge værdi Fasthold Definition på den gode kunde: ● meget loyal kunde ● stor værdi for firmaet Målet er at få flest gode kunder som muligt

13 Potentiel omsætning Bronzebobler Guldbobler Sølvbobler Bronzesejler Sølvsejler Guldsejler Bronzeloyal Sølvloyal Guldloyal CRMmatrix ® : Kortlægning af kunderne Kundemarkedsandel Stort Potentiale = Guldsegment Mellem Potentiale = Sølvsegment Lille Potentiale = Bronzesegment Lille andelMellem andelStor andel CRMmatrix ® er en managementmodel og et varemærke ejet af Due & Partners © 1992-2007 Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes. KONTINEO CRMmatrix ® © 2004-2007 Due & Partners. © 2006-2007 Kontineo:Due. Alle rettigheder forbeholdes.

14 Potentiel omsætning Bronzebobler Kunder med meget lav omsætning, men da de kun lægger en lille del af budgettet hos os, er der betydeligt vækst potentiale Guldbobler Kæmpekunder, der kun lægger en lille del af budgettet hos os, og som derfor kan blive meget, meget større. Højrisikokunder! Sølvbobler Normale kunder, der kun lægger en lille del af budgettet hos os, og som derfor kan blive meget større Bronzesejler Meget små kunder, der lægger en middelstor del af budgettet hos os, og som derfor kan udIkles noget Sølvsejler Normale kunder, der lægger en middelstor del af budgettet hos os, og som derfor kan udIkles en del Guldsejler Kæmpekunder, der lægger en middelstor del af budgettet hos os, og som derfor kan blive væsentlig større Bronzeloyal Meget små kunder, der lægger langt det meste af budgettet hos os. Kan derfor næppe kan vokse yderligere Sølvloyal Normale kunder, der lægger langt det meste af budgettet hos os, og som derfor næppe kan blive meget større Guldloyal Kæmpekunder, der lægger langt det meste af budgettet hos os, og som derfor næppe kan udIkles meget mere Bronzeemne Kundeemner, hvor potentialet er begrænset Sølvemne Kundeemner, hvor potentialet er normalt Guldemne Kundeemner, hvor potentialet er meget stort CRMmatrix ® : Kundernes udviklingsretninger Kundemarkedsandel CRMmatrix ® er en managementmodel og et varemærke ejet af Due & Partners © 1992-2007 Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes. KONTINEO CRMmatrix ® © 2004-2007 Due & Partners. © 2006-2007 Kontineo. Alle rettigheder forbeholdes.

15 CRMmatrix ® er en managementmodel og et varemærke ejet af Due & Partners © 1992-2007 Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes. KONTINEO CRMmatrix ® © 2004-2007 Due & Partners. © 2006-2007 Kontineo. Alle rettigheder forbeholdes. KONTINEO CRMmatrix ® IT-løsning, der styrker ledelsesbeslutninger, medarbejderindsats og bundlinie

16 Kundebetjening i dagligdagen Fra analyse til planlægning til handling til evaluering til kundebetjening Kortlægning af kunderne Kundevandringer Indsatsprioritering Planlæg Udfør Check Korrigér

17 Indsatsmål: Kortlægning af kunderne Ved brug af KONTINEO CRMmatrix ® Statistik dimensionen har én virksomhed konstateret: 1) 65,1% af indtægterne kommer fra 3,4% af kunderne, der får 15,9% af salgsbesøgene 2) 42,8 % af alle besøg ligger hos kunder med et mindre vækstpotentiale og kun 8,1% af indtægterne 3) Hvis 3 gns. Guld boblere med 10% kma. udvikles til Guld sejlere med 50% kma, så vil salget til disse 3 kunder blive 5-doblet til en samlet merværdi på kr. 533.000,- 1) 2) Øget indsats overfor guldboblerne Målet er mersalg på kr. 533.000 ved at gøre 3 Guld bob-lere til Guld sejlere En del af salgsressourcerne fjernes fra Bronze segmentet 3)

18 Indsatsmål: Indsatsprioritering Ved brug af KONTINEO CRMmatrix ® Besøg dimensionen har samme virksomhed konstateret, at et betydeligt antal kunder med et stort vækst potentiale ikke har været besøgt længe Alle i Guld segmentet skal være i det grønne felt Alle i Sølv segmentet skal være i det grønne eller gule felt Marketing gene rerer salgsmuligheder, der skal kontaktes 2) 3) 1) 2) 3) 1)

19 Konsekvens: Netto + vandring i guld og sølv segment Nedprioritering af indsats i bronze segment betød som ventet netto – vandring Mkt. screening i bronze segment sikrer fremgang for udvalgte Konklusion: Salgsresultatet øget betydeligt med den samme indsats Kundevandring Ved brug af KONTINEO CRMmatrix ® Kundevandring dimensionen kan virksomheden efterfølgende konstatere følgende kundebevægelser efter en personlig salgsindsats overfor guld og sølv segmentet på bekostning af bronze segmentet, hvor marketingscreening blev anvendt Bevægelser fx: S: Sidste års salg T: Budget S: Budget T: Prognose S: Sidste års salg T: Dette års salg

20 Konsekvens: Alle medarbejdere kender straks den kundekategori, der er tale om Kundebetjening i dagligdagen Ved anvendelse af KONTINEO CRMmatrix ® SAINT vil den konkrete kundes placering i matricen vises grafisk på kundekortet. Handling: Klik kundekortet, og medarbejderen kan straks se, hvor hvordan kunden skal betjenes Klik ”Opret opfølg- ning” og systemet foreslår en konkret handling

21 Fra strategisk beslutning til organisatorisk adfærd Ledelse Afdelingsledelse Sælgere Drill Down - samme rapport - samme data - samme forståelse - delvis samme kunder Ledelses målsætninger kommunikeres ned i organisationen og bliver til handling Adfærd bliver synlig for brugeren selv - og for ledelsen Customer Intelligence In Action

22 Direkte handling: Fra kundeoverblik til handling Alle ”antal” i alle matricer er links til drill down kundelister Klik i matricen fører til drill down liste Klik på kunde fører til kundekortet Klik bringer alle til udvalg Overfører alle på listen til udvalg Customer Intelligence In Action

23 I kan gøre det bedre uden at løbe hurtigere Hvor ofte går I glip af salg, fordi sælgerne bruger energien på de forkerte kunder? Mister I kunder, fordi I ikke er hurtige nok til at opdage, at deres loyalitet er faldende? Hvor ofte mister I kun- der eller omsætning, fordi sælgerne kommer til at forsømme nogle, mens de har travlt med at betjene andre? Hvor mange af de kunder, I mistede sidste år, vinder I tilbage igen? Går der for lang tid fra beslutning om en kundeindsats, til der rent faktisk sker noget? Er generelle beslutnin- ger vanskelige at gennemføre i praksis for medarbejderne? Hvor gode er I til at få mest muligt ud af de kunder, I har? Hvor gode er I til at optimere indsatsen mod de kunder, der kan opnå størst livstids- værdi? Hvor ofte oplever jeres kunder, at de betjenes forskelligt alt efter, hvem de taler med? Hvor ofte sker det, at én af de mest betyd- ningsfulde kunder får en uheldig betjening? Har du indtryk af, hvor stor en del af salgs- omkostninger til møder og sælgerindsatser, der aldrig burde have været gennemført? Synes du det kan være vanskeligt at vurdere og sammenligne resu- ltaterne fra forskellige sælgere, afdelinger, markeder, lande ud fra de rapporter du modtager fra dem? Hver gang, I undgår en af disse pains, tjener I flere penge eller sparer tid og omkostninger ! Kontineo CRMmatrix ® er udviklet for, at du kan tjene godt på at undgå disse pains ! Og vi kan beregne en god ROI for dig !


Download ppt "CRMmatrix ® er en managementmodel og et varemærke ejet af Due & Partners © 1992-2007 Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes. KONTINEO CRMmatrix ®"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google