Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tag del i et sikkert og sundt arbejdsmiljø Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13 Talerens navn og stilling Dato | Begivenhedens titel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tag del i et sikkert og sundt arbejdsmiljø Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13 Talerens navn og stilling Dato | Begivenhedens titel."— Præsentationens transcript:

1 Tag del i et sikkert og sundt arbejdsmiljø Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13 Talerens navn og stilling Dato | Begivenhedens titel Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads.

2 2 www.healthy-workplaces.eu Rettigheder, pligter og din rolle •Fastansat, vikaransat, leverandør? •Du skal være bevidst om forhold, der påvirker dit arbejdsmiljø: −din arbejdsgivers ansvar −dine rettigheder og dit ansvar −hvordan du bidrager til et sundt og sikkert arbejdsmiljø

3 3 www.healthy-workplaces.eu På arbejdspladser med arbejdsmiljøkultur •er lederskabet stærkt, og ledelsen: −udviser engagement i arbejdsmiljø −skaber betingelser for en partnerskabsmetode •Alle −deltager fuldt ud −accepterer deres rettigheder, roller og ansvar i forbindelse med arbejdsmiljøet −arbejder sammen om at forebygge helbredsproblemer og ulykker

4 4 www.healthy-workplaces.eu Derfor skal du deltage •Fordi en sikker arbejdsplads beskytter dit helbred •Ingen ved bedre end du, hvordan dit arbejde skal udføres, og hvordan det påvirker dig •Hvis hver enkelt bidrager, kan det gøre en reel forskel •Arbejdspladser, hvor medarbejderne er engagerede i arbejdsmiljøet, har ofte færre ulykkestilfælde

5 5 www.healthy-workplaces.eu Rettigheder og ansvar •Du har ret til at arbejde et sted, hvor risikoen for din sundhed og sikkerhed er under kontrol •Din arbejdsgiver er den primære ansvarlige, men du har også selv pligt til at hjælpe med at forebygge helbredsproblemer og ulykker

6 6 www.healthy-workplaces.eu Hvad din arbejdsgiver skal gøre for dit arbejdsmiljø •Vurdere risiciene og træffe forebyggende foranstaltninger •Oplyse dig om risici og give dig uddannelse •Sørge for toilet-, drikkevands-, hvile- og førstehjælpsfaciliteter samt værnemidler og beskyttelsestøj •Indberette kvæstelser, sygdomme og farlige hændelser •Samarbejde med andre arbejdsgivere og leverandører, der er i berøring med arbejdspladsen, samt vikarbureauer •Konsultere og inddrage dig og dine repræsentanter i risiko- og sikkerhedsforanstaltninger •National lovgivning og praksis kan variere med hensyn til, hvordan høring foregår

7 7 www.healthy-workplaces.eu Det skal du gøre Som medarbejder har du ifølge loven pligt til: •at udføre dit job sikkert, sådan som du er uddannet til, ved anvendelse af det rette sikkerhedsudstyr, personlige værnemidler osv. •at samarbejde med din arbejdsgiver om arbejdsmiljøet •at fortælle din arbejdsgiver, tilsynsførende eller medarbejderrepræsentant, hvis du mener, at arbejdet eller mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger udgør en risiko for dit helbred

8 8 www.healthy-workplaces.eu Arbejdsmiljøledelse kræver medarbejderdeltagelse For at inddrage dig bør din arbejdsgiver: •opmuntre dig til at indberette sikkerhedsproblemer •aktivt inddrage dig i at få øje på problemer •bede dig om at komme med idéer til forbedring af sikkerheden •gøre det klart, at dine idéer bliver værdsat og behandlet seriøst •give dig anerkendelse for din idé •forklare, hvilke idéer man vil fremme, og hvilke der ikke kommer videre, og hvorfor

9 9 www.healthy-workplaces.eu En tovejsproces Medarbejderdeltagelse er en tovejsproces, hvor arbejdsgiver og arbejdstagere/medarbejderrepræsentanter: •taler med og lytter til hinanden •stiller spørgsmål og løser problemer sammen •søger og udveksler synspunkter og information •drøfter spørgsmål i god tid •træffer beslutninger sammen

10 10 www.healthy-workplaces.eu Vær med! Du kender risiciene på din arbejdsplads – bidrag til risikostyring og vær med til at forbedre arbejdsmiljøet for dig selv og dine kolleger •Vær klar til at: −samarbejde −udtale dig −være assertiv −være opmærksom −acceptere feedback

11 11 www.healthy-workplaces.eu Tag del på flere måder •Stil spørgsmål og forslag •Indberet ulykker og problemer for sundhed og sikkerhed •Tal med dine medarbejderrepræsentanter •Deltag i aktiviteter, der gælder medarbejderne •Fortæl din læge det, hvis du tror, dine helbredsproblemer kan være arbejdsrelaterede.

12 12 www.healthy-workplaces.eu Ung medarbejder / ny i job? Når du er ny i jobbet, er du særlig udsat for ulykker. For at beskytte dig skal du: •stille spørgsmål under uddannelsen •spørge din tilsynsførende, hvis du er usikker på noget •spørge mere erfarne kolleger •nævne dine idéer eller iagttagelser

13 13 www.healthy-workplaces.eu Læs mere om arbejdsmiljø •EU-OSHA's websider om medarbejderdeltagelse •EU-OSHA's kampagnewebsted •EU-OSHA's faktablade på 24 sprog •Din nationale arbejdsmiljømyndighed •Fagforeninger og brancheorganisationer •Arbejdsulykkesforsikringsselskaber Arbejdspladser, hvor arbejdsgiver og arbejdstager arbejder sammen om arbejdsmiljøet, er sikrere for alle

14 14 www.healthy-workplaces.eu Netværksbaseret kampagne Centrale styrker: nationale knudepunkter og trepartsnetværk men også... inddragelse af andre interessenter/partnere •Officielle kampagnepartnere (paneuropæiske og internationale organisationer), herunder arbejdsmarkedsparter, ngo'er, sektorspecifikke organisationer og netværk, private virksomheder •EU-institutioner, herunder Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, repræsentationer i EU, EU's agenturer, Enterprise Europe Network

15 15 www.healthy-workplaces.eu Sådan deltager du Kampagnen er åben for alle, enkeltpersoner såvel som organisationer. Du kan deltage ved: •at formidle oplysning og materiale om kampagnen •at slutte dig til en af de mange begivenheder, konferencer, konkurrencer og reklamekampagner, der foregår i løbet af kampagnen •at arrangere dine egne aktiviteter

16 16 www.healthy-workplaces.eu Tilbud om kampagnepartnerskab Paneuropæiske organisationer kan også søge om at blive kampagnepartnere. Agenturet tilbyder: •partnerbevis •velkomstpakke •reklame på EU-plan og i medierne •onlineplatform til kommunikation •webafsnit for partnere

17 17 www.healthy-workplaces.eu Europæiske priser for god praksis •Anerkende fremragende og innovative bidrag •Tilskynde ledere og medarbejdere til samarbejde •Forbedre arbejdsmiljøet •EU's medlemsstater, EØS-landene, Vestbalkan og Tyrkiet •To kategorier: −arbejdspladser med under 100 ansatte −arbejdspladser med mindst 100 ansatte •Vinderne vælges blandt bidrag, der er indsendt af de nationale knudepunkter http://osha.europa.eu/en/about/competitions

18 18 www.healthy-workplaces.eu Ressourcer •Kampagnevejledning •Praktisk vejledning for medarbejdere og ledere •Eksempler på god praksis •Nyheder om kampagnebegivenheder •Præsentationer og animerede videoklip •Alle findes på 24 sprog www.healthy-workplaces.eu

19 •Kampagnens start:18. april 2012 •Europæiske arbejdsmiljøuger: Oktober 2012 og 2013 •Uddeling af priser for god praksis: April 2013 •Arbejdsmiljøtopmøde: November 2013 19 Vigtige datoer

20 20 www.healthy-workplaces.eu Yderligere oplysninger •Besøg kampagnens websted www.healthy-workplaces.eu •Kontakt dit nationale knudepunkt for at få mere at vide om begivenheder og aktiviteter i dit land www.healthy-workplaces.eu/fops


Download ppt "Tag del i et sikkert og sundt arbejdsmiljø Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13 Talerens navn og stilling Dato | Begivenhedens titel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google