Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Talerens navn og stilling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Talerens navn og stilling"— Præsentationens transcript:

1 Talerens navn og stilling
Tag del i et sikkert og sundt arbejdsmiljø Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø Talerens navn og stilling Dato | Begivenhedens titel Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads.

2 Rettigheder, pligter og din rolle
Fastansat, vikaransat, leverandør? Du skal være bevidst om forhold, der påvirker dit arbejdsmiljø: din arbejdsgivers ansvar dine rettigheder og dit ansvar hvordan du bidrager til et sundt og sikkert arbejdsmiljø

3 udviser engagement i arbejdsmiljø
På arbejdspladser med arbejdsmiljøkultur er lederskabet stærkt, og ledelsen: udviser engagement i arbejdsmiljø skaber betingelser for en partnerskabsmetode Alle deltager fuldt ud accepterer deres rettigheder, roller og ansvar i forbindelse med arbejdsmiljøet arbejder sammen om at forebygge helbredsproblemer og ulykker

4 Derfor skal du deltage Fordi en sikker arbejdsplads beskytter dit helbred Ingen ved bedre end du, hvordan dit arbejde skal udføres, og hvordan det påvirker dig Hvis hver enkelt bidrager, kan det gøre en reel forskel Arbejdspladser, hvor medarbejderne er engagerede i arbejdsmiljøet, har ofte færre ulykkestilfælde

5 Rettigheder og ansvar Du har ret til at arbejde et sted, hvor risikoen for din sundhed og sikkerhed er under kontrol Din arbejdsgiver er den primære ansvarlige, men du har også selv pligt til at hjælpe med at forebygge helbredsproblemer og ulykker

6 Hvad din arbejdsgiver skal gøre for dit arbejdsmiljø
Vurdere risiciene og træffe forebyggende foranstaltninger Oplyse dig om risici og give dig uddannelse Sørge for toilet-, drikkevands-, hvile- og førstehjælpsfaciliteter samt værnemidler og beskyttelsestøj Indberette kvæstelser, sygdomme og farlige hændelser Samarbejde med andre arbejdsgivere og leverandører, der er i berøring med arbejdspladsen, samt vikarbureauer Konsultere og inddrage dig og dine repræsentanter i risiko- og sikkerhedsforanstaltninger National lovgivning og praksis kan variere med hensyn til, hvordan høring foregår

7 Det skal du gøre Som medarbejder har du ifølge loven pligt til:
at udføre dit job sikkert, sådan som du er uddannet til, ved anvendelse af det rette sikkerhedsudstyr, personlige værnemidler osv. at samarbejde med din arbejdsgiver om arbejdsmiljøet at fortælle din arbejdsgiver, tilsynsførende eller medarbejderrepræsentant, hvis du mener, at arbejdet eller mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger udgør en risiko for dit helbred

8 Arbejdsmiljøledelse kræver medarbejderdeltagelse
For at inddrage dig bør din arbejdsgiver: opmuntre dig til at indberette sikkerhedsproblemer aktivt inddrage dig i at få øje på problemer bede dig om at komme med idéer til forbedring af sikkerheden gøre det klart, at dine idéer bliver værdsat og behandlet seriøst give dig anerkendelse for din idé forklare, hvilke idéer man vil fremme, og hvilke der ikke kommer videre, og hvorfor

9 En tovejsproces Medarbejderdeltagelse er en tovejsproces, hvor arbejdsgiver og arbejdstagere/medarbejderrepræsentanter: taler med og lytter til hinanden stiller spørgsmål og løser problemer sammen søger og udveksler synspunkter og information drøfter spørgsmål i god tid træffer beslutninger sammen

10 Vær med! Du kender risiciene på din arbejdsplads – bidrag til risikostyring og vær med til at forbedre arbejdsmiljøet for dig selv og dine kolleger Vær klar til at: samarbejde udtale dig være assertiv være opmærksom acceptere feedback

11 Tag del på flere måder Stil spørgsmål og forslag
Indberet ulykker og problemer for sundhed og sikkerhed Tal med dine medarbejderrepræsentanter Deltag i aktiviteter, der gælder medarbejderne Fortæl din læge det, hvis du tror, dine helbredsproblemer kan være arbejdsrelaterede. Stil spørgsmål og forslag under: uddannelse møder, samtaler om værktøjskassen, teammøder individuelle samtaler med din tilsynsførende/leder Indberet ulykker, nærved-ulykker og ting, du mener er usikre, usunde eller hindrende for god arbejdspraksis, påpeg forbedringsmuligheder Tal med dine medarbejderrepræsentanter, og deltag i aktiviteter (møder, undersøgelser osv.), som de arrangerer. Overvej at bliver sikkerhedsrepræsentant. Deltag i forslagsordninger/sikkerhedskonkurrencer. Tag frivilligt del i sikkerhedsforbedringsaktiviteter såsom arbejdsgrupper, send bidrag om arbejdsmiljø til personalenyhedsbreve osv. Tal med din læge det, hvis du tror, dine helbredsproblemer kan være arbejdsrelaterede, så du kan henvende dig om det til din arbejdsplads.

12 Ung medarbejder / ny i job?
Når du er ny i jobbet, er du særlig udsat for ulykker. For at beskytte dig skal du: stille spørgsmål under uddannelsen spørge din tilsynsførende, hvis du er usikker på noget spørge mere erfarne kolleger nævne dine idéer eller iagttagelser

13 Læs mere om arbejdsmiljø
EU-OSHA's websider om medarbejderdeltagelse EU-OSHA's kampagnewebsted EU-OSHA's faktablade på 24 sprog Din nationale arbejdsmiljømyndighed Fagforeninger og brancheorganisationer Arbejdsulykkesforsikringsselskaber Arbejdspladser, hvor arbejdsgiver og arbejdstager arbejder sammen om arbejdsmiljøet, er sikrere for alle

14 Netværksbaseret kampagne
Centrale styrker: nationale knudepunkter og trepartsnetværk men også ... inddragelse af andre interessenter/partnere Officielle kampagnepartnere (paneuropæiske og internationale organisationer), herunder arbejdsmarkedsparter, ngo'er, sektorspecifikke organisationer og netværk, private virksomheder EU-institutioner, herunder Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, repræsentationer i EU, EU's agenturer, Enterprise Europe Network

15 Sådan deltager du Kampagnen er åben for alle, enkeltpersoner såvel som organisationer. Du kan deltage ved: at formidle oplysning og materiale om kampagnen at slutte dig til en af de mange begivenheder, konferencer, konkurrencer og reklamekampagner, der foregår i løbet af kampagnen at arrangere dine egne aktiviteter

16 Tilbud om kampagnepartnerskab
Paneuropæiske organisationer kan også søge om at blive kampagnepartnere. Agenturet tilbyder: partnerbevis velkomstpakke reklame på EU-plan og i medierne onlineplatform til kommunikation webafsnit for partnere

17 Europæiske priser for god praksis
Anerkende fremragende og innovative bidrag Tilskynde ledere og medarbejdere til samarbejde Forbedre arbejdsmiljøet EU's medlemsstater, EØS-landene, Vestbalkan og Tyrkiet To kategorier: arbejdspladser med under 100 ansatte arbejdspladser med mindst 100 ansatte Vinderne vælges blandt bidrag, der er indsendt af de nationale knudepunkter

18 Ressourcer Kampagnevejledning
Praktisk vejledning for medarbejdere og ledere Eksempler på god praksis Nyheder om kampagnebegivenheder Præsentationer og animerede videoklip Alle findes på 24 sprog

19 Vigtige datoer Kampagnens start: 18. april 2012
Europæiske arbejdsmiljøuger: Oktober 2012 og 2013 Uddeling af priser for god praksis: April 2013 Arbejdsmiljøtopmøde: November 2013 19

20 Yderligere oplysninger
Besøg kampagnens websted Kontakt dit nationale knudepunkt for at få mere at vide om begivenheder og aktiviteter i dit land


Download ppt "Talerens navn og stilling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google