Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En europæisk kampagne om arbejdspladsvurdering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En europæisk kampagne om arbejdspladsvurdering"— Præsentationens transcript:

1 En europæisk kampagne om arbejdspladsvurdering
Et sikkert og sundt arbejdsmiljø - godt for både dig og din arbejdsplads En europæisk kampagne om arbejdspladsvurdering

2 Kampagnekontekst (1) 205 millioner arbejdstagere i Europa
dødsfald, som skyldes arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser i EU-27, heraf: dødsfald som følge af arbejdsbetingede lidelser dødsfald, der skyldes brug af farlige stoffer på arbejdpladsen (bl.a. asbest) 7 460 dødsfald som følge af arbejdsulykker Tallene i denne præsentation stammer fra vores kampagneoversigt:

3 Kampagnekontekst (2) For hver tre et halvt minut, der går, dør en person i EU-27 af arbejdsrelaterede årsager. For hver fire et halvt sekund, der går, kommer en arbejdstager i EU-27 ud for en ulykke, der tvinger ham/hende til at blive hjemme i mindst tre arbejdsdage. Antallet af ulykker på arbejdspladsen, der medfører tre eller flere dages fravær, er enormt: over 7 millioner hvert år.

4 Det har alt sammen enorme omkostninger…
Menneskelige omkostninger for arbejdstagerne og deres pårørende (der gemmer sig rigtige mennesker bag hver statistik) Omkostninger for organisationer/virksomheder (sygeorlov, forsikringsomkostninger, produktivitet, omsætning, motivation, konkurrenceevne osv.) Omkostninger for samfundet (sundhedsvæsnerne sættes under stigende pres)

5 Hvad er arbejdspladsvurdering?
APV er det første skridt mod sikrere og sundere arbejdspladser og nøglen til nedbringelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. APV er den proces, hvor man vurderer arbejdstageres sundheds- og sikkerhedsrisici, der opstår som følge af farer på arbejdspladsen. Det er en systematisk undersøgelse af alle aspekter af arbejdet, hvor der tages højde for: hvad der kan forårsage skader eller gener om farerne kan elimineres, og hvis ikke, hvilke forebyggelses- eller beskyttelsesforanstaltninger der skal være på plads for at inddæmme disse risici.

6 Hvordan gennemføres en arbejdspladsvurdering?
Der er to principper, man altid bør holde sig for øje i forbindelse med gennemførelsen af en APV: APV'en bør struktureres, så det sikres, at der tages fat på alle relevante farer og risici (f.eks. så man ikke overser sekundære opgaver, f.eks. rengøring). Når en risiko kortlægges, skal vurderingen starte med spørgsmålet om, hvorvidt risikoen kan elimineres.

7 En model i fem trin For de fleste organisationer er det tilstrækkeligt med en APV i fem trin: 1. Identifikation af farer og dem, der udsættes for risici 2. Evaluering og prioritering af risici 3. Beslutning om forebyggelsesforanstaltninger 4. Gennemførelse af foranstaltninger 5. Overvågning og opfølgning Husk: En APV bør gennemføres under aktiv inddragelse af arbejdstagerne

8 Hvorfor en kampagne om APV?
Arbejdsgiverne skal i henhold til lovgivningen gennemføre en APV (EU's rammedirektiv 89/391) Selv om hundredtusindvis af virksomheder gennemfører en APV, er der dog fortsat en lang række virksomheder, der ikke foretager en vurdering af risiciene på arbejdspladsen. Generelt kan det siges: Jo mindre en virksomhed er, desto mindre er sandsynligheden for, at der bliver gennemført en APV. Der er behov for at forbedre kvaliteten af APV'er (Europa-Kommissionens meddelelse KOM 2004/62) EN APV er ofte en engangsforanstaltning (behov for løbende opdateringer) APV'en er ikke (vel)dokumenteret De langsigtede og psykosociale risici siddes overhørig Effektiviteten af de trufne foranstaltninger overvåges ikke i tilstrækkeligt omfang

9 Målgruppe Nøglemålgruppe Formidlende organisationer
SMV'er og mikrovirksomheder (!) Arbejdsgivere, arbejdstagere, sikkerhedsrepræsentanter og andre, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø i praksis Formidlende organisationer Politiske beslutningstagere Arbejdsmarkedspartnere Nationale knudepunkter … og deres netværk (se nedenfor: Netværksbaseret kampagne)

10 Kampagnens målsætninger
At skabe opmærksomhed om og tilskynde til udførelse af APV At afmystificere processen Ikke nødvendigvis kompliceret eller bureaukratisk Ikke kun for specialister At understrege, at kvalitet tæller Inddragelse af alle på arbejdspladsen Løbende proces (ikke en engangsforanstaltning) At kortlægge og fremme god praksis

11 Kampagnen bygger på … 2000: Læg ikke krop til hvad som helst
2001: Nul arbejdsulykker - det kan lade sig gøre 2002: Ta' stressen af arbejdet 2003: Få styr på de farlige stoffer 2004: Byg på sikkerhed 2005: Stop støj! 2006: Sikker jobstart 2007: Let belastningen

12 Toårigt kampagneinterval
Ændring af modellen til et toårigt interval betyder mere tid…. til forberedelse til gennemførelse og PR til deltagelse til partnerskab til arrangementer, konkurrencer og andre aktiviteter… Den Europæiske Uge hvert år – kalenderuge 43

13 Netværksbaseret kampagne (1)
25 millioner SMV'er – 205 millioner arbejdstagere Agenturet har ikke kapacitet til at nå ud til dem alle (60 mennesker i Bilbao) Agenturets knudepunkter Et i hver EU-medlemsstat (27) + lande uden for EU Trepartsnetværk Arbejdsgivere, arbejdstagere, statslige myndigheder På EU- og nationalt plan

14 Netværksbaseret kampagne (2)
Interessenter og andre partnerskaber Europa-Kommissionen, EU-repræsentationer, andre EU-agenturer, arbejdsmarkedspartnere, ngo'er, branchesammenslutninger og –netværk, EEN (Enterprise Europe Network) Store virksomheder og deres leverandørkæde (SMV'er) Styrkelse af partnerskabet med EU's formandskaber (2008: Slovenien, Frankrig; 2009: Den Tjekkiske Republik, Sverige) Afspejle disse aktiviteter på nationalt niveau (gennem knudepunkterne)

15 Kampagnekalender (1) 2007 April-dec. Planlægning/forberedelse af materiale 2008 13. juni Lancering af arrangement i Bruxelles (med det slovenske EU-formandskab og Europa-Kommissionen) okt. Den Europæiske Uge (hvor de fleste aktiviteter er koncentreret) 3.-4. nov. Forum International Travail et Sécurité i Paris (sammen med det franske EU- formandskab) Hele året Nationale begivenheder og uddeling af priser for god praksis

16 Kampagnekalender (2) 2009 Feb./marts Konference og uddeling af priser for god praksis i EU (sammen med det tjekkiske EU-formandskab) okt. Den Europæiske Uge (hvor de fleste aktiviteter er koncentreret) Okt./nov. Konference (sammen med det svenske EU-formandskab) Nov. Afslutningsarrangement for kampagnen i Bilbao Hele året Emnebaserede aktiviteter, lokal og sektorspecifik fokus, promovering af vinderne af priserne for bedste praksis 2010 Jan.-… Indberetning og evaluering

17 Kampagnemateriale Materiale på 22 EU-sprog
Logo, slogan, plakat Faktablade, pjece, brochure, folder om tildeling af priser for god praksis Powerpoint- præsentationer, internetbanner, underskrift, pauseskærm, quizzer Napo DVD og andre audiovisuelle (TV) pakker Ideer til tiltag Database om ressourcer vedrørende god praksis Baggrundsside om APV for eksperter Websted: Materiale på et begrænset antal sprog Rapporter, tidsskrift, folder om priser for god praksis osv.

18 Kom med! Tilskynd til deltagelse i konkurrencer om priser for god praksis Lav PR for kampagnen og dens materiale Læg internetbanneret på dit websted Brug kampagnens underskrift Kommunikér kampagnemateriale, pressemeddelelser og nyheder ud via dit netværk og websted Brug Powerpoint-præsentationer, plakater, Napo osv. på dine møder Tilrettelæg din kampagnebegivenhed Tilrettelæg egen konference, eget seminar og egen workshop Arranger uddannelsesforløb for/med dine medarbejdere, leverandørkæde osv. Udform dine egne aktiviteter Producér en video eller DVD om bedste praksis Arranger en plakat-/fotokonkurrence Andre…???

19 Opnå anerkendelse! Deltagerbevis Partnerstatus
For aktiv deltagelse i en eller flere af EU's aktiviteter eller aktiviteter i det enkelte land Partnerstatus Bliv officiel partner i kampagnen! Anerkender dig som en organisation med fokus på sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Tjek EU-OSHA-partnertilbuddet:

20 - godt for både dig og din arbejdsplads om arbejdspladsvurdering
- godt for både dig og din arbejdsplads En europæisk kampagne om arbejdspladsvurdering


Download ppt "En europæisk kampagne om arbejdspladsvurdering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google