Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rusland – November 2013. Fordomme Regnbue i Rusland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rusland – November 2013. Fordomme Regnbue i Rusland."— Præsentationens transcript:

1 Rusland – November 2013

2 Fordomme Regnbue i Rusland

3 Globalisering = øget konkurrence For få eksporterende virksomheder Øgede handelsreguleringer Danske udfordringer

4 Hvor står Rusland i dag?

5 UDENRIGSMINISTERI ET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 5 a

6 Den økonomiske situation

7 Udvikling i BNP

8 Eksportudvikling

9 Fordelingen af eksporten på sektorer i Rusland

10 Ruslands betydning for Danmark •Rusland var DKs 13. største eksportmarked i 2012  knapt 2 % af samlede danske vareeksport •Gensidig interesse for at fremme samhandelen og investeringerne. •Danmarks eksport af varer og tjenesteydelser til Rusland skal stige med 50 % frem mod 2016 •Stort potentiale indenfor energi & miljø, landbrug og fødevarer, sundhed samt søtransport. •Danmark har som det eneste EU-land overskud på samhandlen med Rusland.

11 Differentiering af økonomien •Er det umuligt at vende en supertanker af Ruslands størrelse? Vil det blive en udvikling i to tempi – Moskva (+2/3) og resten? •For: Stor officiel fokus på problematikken. Mulighed for at pumpe olie-penge i restruktureringen. Potentiale for udenlandske investorer. •Imod: Ingen dybdegående reformer af topstyret system. Interessenter i systemets beståen. •Sovjetsystemet er stadig mentalt dannende.

12 Tidligere var fokus Investeringer Infrastruktur Innovation Institutioner + korruption Nu ligger fokus på Økonomisk Vækst Infrastruktur Innovation + korruption

13 Hvad betyder det for danske virksomheder? •Fokus på differentiering – 4+1 sektor: •Energieffektivitet •Landbrug og fødevareproduktion •Sundhedssektor •Teknologi •Konsumentvarer •En ny chance for en first-mover? •Første skridt ind i Rusland er lettere …

14 Fra russisk til ”novo” russisk eller fra ”somgonka” til Hennesy

15 Det russiske Marked – Forbrugeren •Uanset opbremsningen i økonomien er der stadig købekraft specielt i de store millionbyer. •BNP pr indbygger: ca. USD 23.000 •Gennemsnitlig månedsløn: ca. USD 1.700 om måneden. •Relativt lav, flad skat på personlig indkomst på 13 % •Stort spænd mellem lavindkomsttagere og højindkomsttagere - et spænd der ikke ser ud til at blive mindre indenfor den nære fremtid. •Gini-koefficient: 0,42 ifht Danmarks 0,25 (1 er maksimal ulighed, 0 er lighed) •Officiel arbejdsløshed på 5,4 % (Juni 2013).

16 16

17 Er markedet interessant?

18 Situationen Market attractivity Risici ”Bøvl” EU USA JP BRIC DK

19 Risici Eller på jysk - Bøvl

20 De har fået erfaring •Verden før 1998 vs i dag. •Russerne ved hvad de har. •Krav om mere ligeværdige investeringer. ”Og da jeg lige skulle til at gå spurgte de mig om, hvor meget mit firma skulle koste”

21 Hieraki •Titler er vigtige – Direktør møder direktør. •Top down – Ansvarsplaceringen er helt anderledes. •Problem fiksering kontra løsningsorienteret. •Arbejder igennem en assistent. ”Jamen Peter, jeg er jo ikke så god til engelsk”

22 Aftaler •En kontrakt er en hensigt erklæring •Kolde russere – lunkne danskere •Et samarbejde skal bygges omkring et forhold ”Vi var uheldige og fik sendt nogle dårlige maskiner afsted. Hvis det havde været Tyskland havde vi fået dem lige i nakken. I Rusland ringede Dimitri og sagde at der var noget galt og så løste vi det i al venskablighed”

23 Struktur forskelle •8 russiske bogholdere kontra 1 dansk •Certificering – tilladelser – Strøm ”Jeg har sendt en pakke til min partner med samples. Nu siger de, at de ikke kan få den igennem tolden pga der er 11 samples i og det er kun tilladt at sende 10”

24 Bøvl – Også danskernes skyld 24 •Vær konkret i jeres forventninger til markedet og jeres partnere •Vær forberedt – Salgs hotspots, prisleje •Dansk ”smuk” naivitet – Spørg om partnerens råd. Det er en stor del af fordelen ved at have en partner!

25 Food, agriculture ICT Furniture, design, fashion and textiles Health Energy and environment Construction and architecture Stærke sektorkompetencer


Download ppt "Rusland – November 2013. Fordomme Regnbue i Rusland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google