Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Å.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Å."— Præsentationens transcript:

1 Å

2 Fordel jer i seks grupper.
Syng nr. 448 i salmebogen ”Fyldt af glæde over livets under” Fordel jer i seks grupper. Hver gruppe arbejder med et vers fra salmen. Tal om, hvad verset handler om og noter de tre vigtigste ord ned. Til sidst samler I op i fællesskab. Syng salme 448. Fordel jer i seks grupper. Hver gruppe arbejder med et vers fra salmen. Tal om, hvad verset handler om og noter de tre vigtigste ord ned. Til sidst samler I op i fællesskab.

3 I dåben bliver du forbundet med Gud og bliver en del af et større fællesskab!
Lav denne fællesskabsøvelse: Bind et 15 m. langt reb sammen til en cirkel. Tag fat i rebet jævnt rundt med højre hånd. Lav nu følgende figurer uden at tale sammen: En firkant Jorden Kærlighed Jul Gud, søn, Helligånd Håb Tro Lav denne fællesskabsøvelse: Bind et 15 m. langt reb sammen til en cirkel. Tag fat i rebet jævnt rundt med højre hånd. Lav nu følgende figurer uden at tale sammen: En firkant Jorden Kærlighed Jul Gud, søn, Helligånd Håb Tro

4 Dåben er en gave… Klik på billedet os se filmen.
Gå i grupper med fire i hver og drøft følgende: Hvad betyder dåben for forældrene? Hvorfor vælger forældrene at få deres barn døbt? Hvad betyder det, at dåben er en gave? Klik på billedet og se filmen. Bagefter drøfter konfirmanderne i grupper af 4 personer spørgsmålene. Saml evt. op i plenum.

5 Disse ord siges ved dåben:
”Mig er givet al magt i himlen og på jorden.” ”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.” ”Han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.” Sæt jer i grupper med fire i hver. Hver person i gruppen finder argumenter for ét af citaterne. Overbevis derefter de andre i gruppen om, at jeres citat er det vigtigste, at dåbsbarnet får med sig ud i livet. Konfirmanderne skal arbejde med dåbens tekster (Mark. 10,13-16 og Matt. 28,16-20). Hvilke af citaterne synes de er vigtigst, at dåbsbarnet får med sig? Hvorfor? Konfirmanderne kan evt. deles i fire grupper, hvor de skal argumentere for hver deres citat og overbevise de andre om, at deres citat er vigtigst.

6 Drøft i fællesskab, hvad det vil sige at være fadder.
Overvej derefter enkeltvis, hvilken gave du ville give dit fadderbarn, og skriv derefter et kort, du ville lægge ved gaven. Konfirmanderne skal stå faddere. Drøft i fællesskab: Hvad vil det sige at være fadder til et lille barn? Konfirmanderne skal nu enkeltvis overveje hvilken gave de vil give til barnet og hvorfor? Derudover skal de skrive et lille kort til barnet. Du kan eventuelt medbringe et fadderbrev, som konfirmanderne kan se.

7 Hvordan foregår en dåb? Inddel jer i to hold. Hvert hold laver en mindmap over dåbens indhold og placerer derefter dens indhold i den rigtige rækkefølge. Nævn både ting, der bruges og ord, der siges! Del konfirmanderne i to hold. Hvert hold skal lave en mindmap over det, der sker til en dåb – lige fra ting, der bruges til hvad der siges. Når holdene har brainstormet i et par minutter, skal de placere dåbens indhold i den rigtige rækkefølge (hvad sker der først, hvad bruges først etc.). De to hold fremlægger deres resultat, og hele holdet drøfter i fællesskab, hvordan dåben foregår. Brug evt. salmebogen (s. 825) til at tjekke / vise konfirmanderne hvordan dåben foregår. ? ? ? ? ?

8 Vand… Klik på billedet og se filmen
Lav en dobbeltcirkel og snak om følgende to spørgsmål: Hvad kan vand bruges til – godt og skidt? Hvad betyder vandet i dåben? Klik på billedet og se filmen 100 m. fri. Herefter stiller konfirmanderne sig op i to rundkredse vendt med ansigterne mod hinanden. To og to får konfirmanderne et halvt minut hver til at svare på det første spørgsmål. Derefter rykker indercirklen en plads til højre, så alle får en ny makker, og de svarer på samme spørgsmål igen. Efter et par omgange med første spørgsmål, skifter konfirmanderne til at drøfte det andet spørgsmål. Snak efterfølgende i plenum om vandets mange betydninger: hvad kan vi bruge vand til? Sammenlign med vandets betydning ved dåben (renselse og livgivende). Hvad betyder vandet i dåben?

9 Sandt eller falsk?? Sandt Falsk
Sandt er til venstre i lokalet, falsk er til højre. Stil jer et af de to steder alt efter, hvad I vil svare på følgende udsagn: - Alle kan blive døbt? - Man kan kun blive døbt i kirken? - Jesus døbte selv andre? - Præsten bestemmer, hvem der bærer barnet? - Dåben betyder renselse? - Dåben er ikke en hellig handling? - Er man døbt, er man altid døbt? - Dåben er en navngivningsfest? - I dåben bliver man Guds barn? - Ved dåben bliver man medlem af Folkekirken? Du udpeger to steder i lokalet – det ene for sandt, det andet for falsk. Alt efter hvad konfirmanderne mener, skal de stille sig et af de to steder. Tag et spørgsmål af gangen og drøft evt. det rigtige svar med konfirmanderne.

10 Lav et korstegn i panden på hinanden
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Præsten fortæller, hvad dåbens korstegnelse betyder. Læs teksten fra dåbsritualet. Fortæl for konfirmanderne (uddyb eventuelt): I dåben bliver vi mærket og velsignet med korset - som et tegn på, at vi er beskyttet mod det onde, og at Gud altid vil være med os. Dåbens kors er et kærtegn fra Gud, vi aldrig kan vaske bort. For Jesus betød korset døden, men for os mennesker betyder det evigt liv. Vi får ved dåben del i Jesu opstandelse og det evige liv. Lad konfirmanderne tegne et korstegn – som en usynlig tatovering - i panden på hinanden. I kan gøre det ved at have en skål med vand. Du starter med at dyppe din finger i vandet og tegne et kors i panden på en konfirmand, som derefter tegner et kors i panden på sidemanden osv. Den sidste konfirmand vil afslutte med at tegne et kors i din pande, så ringen bliver sluttet. Lav et korstegn i panden på hinanden

11 Hvad mener du? Gå i grupper og overvej følgende dilemmaer – klik på de to links Dilemma #1 ? Dilemma #2 ? Konfirmanderne skal i grupper drøfte to dilemmaer omkring dåb. Klik på de to links for at se dilemmaerne.

12 Dilemma #1 Peter og Karina kommer til kirken. De vil gerne have deres søn Anton døbt. De er ikke medlem af folkekirken – primært fordi de gerne vil spare penge. De tror begge på Gud, og derfor vil det betyde meget for dem at få Anton døbt. Synes du, Anton skal døbes, når hans forældre for at sparre penge ikke er medlem af folkekirken? Klik på pilen for at komme tilbage til dilemma #2.

13 Synes du, Liva skal døbes, når hendes forældre ikke tror på Gud?
Dilemma #2 Anne Sofie og Niels er for nylig blevet forældre til lille Liva. De snakker med præsten, om Liva skal døbes, hvilket de begge ønsker. Forældrene er medlem af folkekirken, men under samtalen med præsten kommer det frem, at de ikke tror på Gud – og at det måske mest er for deres forældres skyld, at Liva skal døbes. Synes du, Liva skal døbes, når hendes forældre ikke tror på Gud?


Download ppt "Å."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google