Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Industrielle udfordringer til byggeriets ledelse v./ Søren Wandahl, Adjunkt ved Institut for Produktion, Aalborg Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Industrielle udfordringer til byggeriets ledelse v./ Søren Wandahl, Adjunkt ved Institut for Produktion, Aalborg Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Industrielle udfordringer til byggeriets ledelse v./ Søren Wandahl, Adjunkt ved Institut for Produktion, Aalborg Universitet

2 Dagens program  Indledning, bl.a. om Institut for Produktion  Hvad det vil sige, at noget er industrialiseret  Udfordringer for industrialiseret byggeri  Samarbejde og ledelse i industrien  Byggeriets paradigmeskifte  Fremtidens samarbejde i det industrialiserede byggeri

3 Baggrundsinformation  Uddannet civilingeniør i byggeri & anlæg, Master i byggeledelse, PhD i Value Management  Underviser i virksomhedsøkonomi, driftsøkonomi, logistik, projektledelse og byggeprocessen  Forsker i værdiledelse, kravspecifikation i programfasen, samarbejde i byggeriet og økonomiske konsekvenser af byggeri  Mit bidrag omkring ledelse i industrielt byggeri: Mit fokusområde

4 Institut for Produktion  Tværfagligt ingeniørinstitut  Alle former for produktion

5 Institut for Produktion  Tværfagligt ingeniørinstitut  Alle former for produktion

6

7 Institut for Produktion  Tværfagligt ingeniørinstitut  Alle former for produktion

8 Institut for Produktion  Tværfagligt ingeniørinstitut  Alle former for produktion

9 Institut for Produktion  Tværfagligt ingeniørinstitut  Alle former for produktion

10 Institut for Produktion  Tværfagligt ingeniørinstitut  Alle former for produktion

11 Institut for Produktion  Tværfagligt ingeniørinstitut  Alle former for produktion  God synergi – lære af og inspirerer hinanden  Uddanner:  Industri ingeniører med tre profiler: VS, VT og GF  Byggeledelse

12 Kan byggeriet lære af industrien og omvendt?  Der er bred enighed om at byggeriet kan lære af industrien  …men byggeri er jo helt anderledes end produktion af biler, mælk og computere  …jo, men ikke så meget anderledes end skibe, film samt alle andre industrielle udviklingsprocesser  De kan ikke lære os at bygge huse, men måske at lede  Kan industrien lære af byggeriet?  Det er jo ikke noget vi normalt diskuterer  …men jo det tror jeg godt de kan  Fx mht. outsourcing – det har industrien svært ved at styre  I byggeriet har vi jo altid outsourcet til en masse underleverandører.

13 Industrielt byggeri?  Hvad vil det sige at noget er industrielt?  ”En erhvervsgren der bygger på fremstilling og forædling af produkter i stort omfang, især ved hjælp af maskiner på fabrikker”  Det modsatte af industri er håndværk!  Er byggeriet industrialiseret?  Meget af det, der foregår på byggepladsen er rent faktisk en montage af system-komponenter og systemer, der er fremstillet andre steder: betonelementer, badeværelser, facader, døre, vinduer, inventar, elevatorer og elektriske systemer, for blot at nævne nogle stykker. Denne vej kan man se som en industrialisering, og vi vil helt sikkert se, at en væsentlig del af udviklingen går denne vej  Men hvad med det resterende arbejde på byggepladsen  Kan og skal det også industrialiseres?

14 Hvor falder fortjenesten? Omkostningsstruktur for byggevirksomheder (BYG)

15 Hvor falder fortjenesten? Resume af r å dgivende ingeni ø r-virksomheders regnskabstal (COWI, Ramb ø ll, Carl Bro, Niras)

16 Omkostningsstruktur for byggematerialevirksomhed Hvor falder fortjenesten?

17 Industrielt byggeri – et tema i Danmark ”Besparelsen ligger i bygge- processen – ikke i lav løn. Derfor kan det godt lade sig Gøre i Danmark” Industrielt byggeri = masse- producerede moduler på fabrik

18 Hvad er egentlig processen i byggeriet?

19 Hvilke udfordringer har vi i processen?  ”Over the Wall” syndromet  Der er dog også potentiale i produktkæden!  Spild, teknologi, effektivisering, materialer, mm.

20 Byggeriets mur The Over the Wall Approach (Evbuomwan and Anumba, 1998)

21 Hvilke problemer skaber muren  Dårlig downstream kommunikation  Umulig upstream respons  Mister ofte kundes krav og værdier til produktet  Spild i form af ekstra tid til at starter op efter overddragelsen  Design og udførelsesændringer forhindres  Fagopdeling  ”Hvor går grænsen” for ikke udførende  …

22 Thi kendes for ret

23 Konsekvenser af den nuværende situation  Betyder dårlig ledelse og samarbejde at vi får dårlig produktivitet, effektivitet og kvalitet?  Når ledelsen ikke er effektiv og koordinerende sker der pludselige hændelser og brandslukning

24 Det var problem- stillingerne – lad os nu kigge på mulige løsninger

25 Samarbejde og ledelse – en vej til industrialisering!

26 Hvad er tendensen i industrien?

27 Udbyttet af industriens bevægelse Arbejdskraftproduktivitet, dvs. produktionsoutput i kr. i forhold til medgået arbejdstimer Postulat 1: Byggeriet kan ikke opnå samme produktivitetsforbedring, før der sker en højere grad af industrialisering. Det skyldes 1) Mange mennesker i produktionen 2) Vi arbejder allerede rimeligt effektivt

28 Et paradigmeskifte er nødvendigt

29 Samarbejde mellem virksomheder = Supply Chain Management

30 Hvordan samarbejder og organiserer vi os i byggeriet i dag?

31 I dag  fremtiden  Partnering er udviklingen i dag. Partnering – Samarbejdsform i udvikling 1: ”Partnering” – kunde og entreprenør (TE i samarbejde) (før 2000) 2: Partnering (projekt) – kunde, arkitekt, ingeniør og entreprenør (2000  ) 3: Partnering (projekt) – fagentreprenør og leverandør inddrages nu (2003  ) 4: Partnering på byggepladsen – Formænd og håndværkere inddrages (2004  ) 5: Strategisk partnering – langsigtede samarbejder af leveranceteams (200?  ) Partnering – Samarbejdsform i udvikling 1: ”Partnering” – kunde og entreprenør (TE i samarbejde) (før 2000) 2: Partnering (projekt) – kunde, arkitekt, ingeniør og entreprenør (2000  ) 3: Partnering (projekt) – fagentreprenør og leverandør inddrages nu (2003  ) 4: Partnering på byggepladsen – Formænd og håndværkere inddrages (2004  ) 5: Strategisk partnering – langsigtede samarbejder af leveranceteams (200?  )

32 Partnering giver ”gode” resultater  Partnering har i Danmark været brugt på mere end 100 byggeprojekter  Der er positive resultater  Udenlandske erfaringer viser det samme

33 3. Generations partnering – strategiske samarbejder  1. generation (projekt partnering)  Fælles målsætninger, åbne beslutninger, konfliktløsning, målbare mål  2. generation  Strategiske samarbejder med en bygherre og en gruppe af specialister.  Arbejder sammen på flere projekter  Bygger på: strategi, medlemskab, integration, benchmarks, etc.  3. generation  ”..the industry becomes a modern industry…”  Strategiske netværk mellem virksomheder  Bygherren står uden for som en kunde  Disse netværk kan håndtere hele processen Tid: 10-40% Pris: 5-30% Tid: 50% eller mere Pris: < 40% Tid: < 80% Pris: ca. 50%

34 3. Generations partnering Ressourcebassin: •Netværk af virksomheder •Formaliseret langsigtet samarbejde •Har en kernekompetence •En virksomhed kan godt deltage i flere bassiner – blot de ikke er konkurrerende Postulat 2: I det industrialiserede byggeri vil der være færre små virksom- heder. Der vil i stedet for være ressourcebassiner med specialiserede leveranceteams

35 Vi har en vision Jyllands-Posten Foto: Thomas Priskorn

36 En maler kom forbi…

37

38

39 Den nye byggeproces

40  En byggeproces hvor bygherren kan koncentrere sig om:  At tage aktiv del i byggeprogrammets tilblivelse  At tage aktiv del i at skitsere konceptet (pre design)  Men projektteamet kontrolerer processen og producerer det f æ rdige produkt uden indblanding fra bygherren Med andre ord…

41 Processen var gnidningsfri og produktet er “top dollar” Jyllands-Posten Foto: Johan Mikkelsen Postulat 3: Hvis/når fremtidens industrielle byggeproces slår igennem får vi en mindre aktiv bygherrerolle og mere styring og kontrol fra supply teamet

42 Til dem der vil vide mere…  Centralt emne på Institut for Produktion (Brochure)  Anlægsteknik 2 – styring af byggeprocessen  Afgangsprojekter  www.anlaegsteknikforeningen.dk www.anlaegsteknikforeningen.dk  Kontakt er velkommen:  Søren Wandahl Institut for Produktion sw@production.aau.dk 9635 8989 www.wandahl.net sw@production.aau.dk www.wandahl.net

43 Det var sådan set de sidste ord her fra – Nu er der fri diskussion.

44 Udvikling: år 1683 til 2007 !!!


Download ppt "Industrielle udfordringer til byggeriets ledelse v./ Søren Wandahl, Adjunkt ved Institut for Produktion, Aalborg Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google