Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

4-12-2009 Middelfart Intern proceschef Bjarne Christensen, Syddansk Universitetsbibliotek Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "4-12-2009 Middelfart Intern proceschef Bjarne Christensen, Syddansk Universitetsbibliotek Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek1."— Præsentationens transcript:

1 4-12-2009 Middelfart Intern proceschef Bjarne Christensen, Syddansk Universitetsbibliotek Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek1

2 Hvor var udfordringerne for SDUB ?  Fremvisning  Kan vi overhovedet anvende de nye felter/delfelter? Dette blev det afgørende punkt for nogle af de andre beslutninger.  Genbrug  Kan vores genbrugsklient håndtere de ændrede feltkoder?  Grundkatalogisering  Kan/vil vi anvende de nye felter/praksis?  Søgning / søgeveje. Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek 2

3 Hvad var vores udgangspunkt ?  Horizon - database  Der anvendes et tilpasset danMARC2-format – f.eks. accepteres ikke danske bogstaver (æ,ø, å) som delfelter - tal (3,4,6) er anvendt som alternativ.  Vores OPAC er af ældre dato  Vi har meget svært (for ikke at sige umuligt) ved at anvende betingelser i forbindelse med fremvisning.  Kan derfor vi f.eks. ikke skelne i fremvisningen mellem poster med og uden delfelt *4 i 700. Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek3

4 Hvad har vi gjort / ikke gjort ?  Vi har ikke ændret i vores praksis omkring 245 *e og *f – dvs. stadigvæk tilføjes 245 *e og *f, hvis det mangler i posterne.  Vi har generelt haft problemer med at anvende *4, da det allerede i nogle felter var brugt i stedet for *ø  Generel løsning hidtil: *ø laves om til *4 ved import – og retur ved eksport.  Men - vi har dog aldrig fået poster med *ø i 700 – derfor kan vi godt undlade at ændre *4 til *ø i dette felt ved eksport. Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek4

5 Hvad har vi mere gjort/forsøger at gøre?  Set på muligheden for ikke at tilføje/rette posterne i felt 245.  Nu lader vi 700 *4 forblive i posterne ved genbrug – men tilføjer alligevel 245 *e  Felt 700 *g, 710 *4 og hele felt 720, samt felt 520 *n, r kan vi p.t., ikke få med i posterne – genbrugsklienten sletter feltet/delfeltet. Vi tilføjer derfor bl.a. 245 *f manuelt.  Vi arbejder derfor på at rette i vores genbrugsklient, så nogle af disse problemer kan løses. Men det har vist sig at være ret så problematisk. Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek5

6 Fremvisning i den nuværende OPAC (1)  Vi anvender en blanding af ISBD-tegnsæt – og en fremvisning med ”fortekster/labels”  Det er styret af de direkte muligheder i OPAC’en. Mere fancy ting kræver supplerende java-programmering.  Vi har en dansk og en engelsk OPAC –med brug af forskellige ”fortekster/labels”. Dette er væsentligt for os.  Der er et generelt krav om at alt på vores hjemmeside skal være på både engelsk og dansk. Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek6

7 Fremvisning i den nuværende OPAC (2)  I forbindelse med låneres oversigt over lån/reservationer kan vi ikke vise forfatter/udgiver fra felt 100/700 – men tager oplysninger fra 245 *e med. Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek7

8 Fremvisning i SDUB’s OPAC (3) Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek8

9 Fremvisning i SDUB’s OPAC (4) Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek9

10 Fremvisning i SDUB’s OPAC (5) Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek10

11 Fremvisning i SDUB’s OPAC (6) Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek11

12 Tanker omkring fremtidig fremvisning – måske gå mere væk fra ISBD-tegnsæt Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek12 Titel: Strategisk udvikling i markedsperspektiv : ingeniørens ændrede roller og opgaver Forfattere: Bendix, Jan Freytag, Per V. Ladegaard, Jørnn By: Århus Forlag: Academia Udgivet: 2009 Omfang : 192 s. Emne: Qbad -12 - virksomhedsledelse management virksomheds- planlægning strategisk planlægning Qbl -2 - varedistribution afsætning marketing markedsføring ISBN: 9788776754693

13 Hvad forhindrer os i at lave disse ændringer?  Nuværende OPAC kan stort set ikke anvende betingelser ved fremvisning  Desuden er ældre data meget lidt homogene – og af meget svingende kvalitet. Fremvisning er derfor lidt mindste fællesnævner.  Afventer derfor opgradering af bibliotekssystem og ny OPAC – forhåbentligt sommeren 2010.  Genbrugsdata er stadigvæk meget uens – også på nye poster. MARC21-poster bruger ikke nødvendigvis samme praksis som danMARC2. Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek13

14 Genbrugspost - Libris Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek14 Både felt 245 *e og felt 700 * 4

15 Genbrugspost - Libris Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek15 Kode som ikke findes i danMARC2

16 Genbrugspost - WorldCat Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek16 Udgiver er nogle gange i felt 720, og med formen efternavn, fornavn. DBC anvender i felt 720 formen fornavn efternavn.

17 Status for ændringerne – set fra SDUB  Grundkatalogiseringer  Ingen ændring i SDUB’s praksis– derfor skal andre biblioteker evt. tilføje *4 i poster oprettet af SDUB, hvis de vil anvende det.  Genbrug – er generelt blevet besværliggjort.  Poster på nye danske bøger kræver mere tilretning end tidligere.  Poster på udenlandske titler– skal også i nogle tilfælde rettes mere til.  OPAC - p.t. ingen gennemførte ændringer:  Det har givet nogle udfordringer – som vi sikkert venter med at finde en løsning på indtil sommeren 2010. Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek17

18 Holdning til ændringerne – set fra SDUB  Problematisk at man ikke er enige på internationalt plan om sådanne ændringer i formatet.  Vi genbruger/vil gerne genbruge poster enten i danMARC2 eller i MARC21 (evt. fra andre kilder end DBC)  Man burde måske have ventet på indførslen af RDA og de evt. ændringer som det kræver i formaterne.  Alle ændringer i formater kræver en hel del lokalt arbejde/tilpasning/information. Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek18

19 ? Spørgsmål Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek19


Download ppt "4-12-2009 Middelfart Intern proceschef Bjarne Christensen, Syddansk Universitetsbibliotek Bjarne Christensen Syddansk Universitetsbibliotek1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google