Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykiatrien Region Sjælland. Vi vil komme omkring: 1.Hvad er Psykiatri 2.Psykiatrien Region Sjælland 3.Samarbejdet med kommunerne 4.Ønsker og forventninger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykiatrien Region Sjælland. Vi vil komme omkring: 1.Hvad er Psykiatri 2.Psykiatrien Region Sjælland 3.Samarbejdet med kommunerne 4.Ønsker og forventninger."— Præsentationens transcript:

1 Psykiatrien Region Sjælland

2 Vi vil komme omkring: 1.Hvad er Psykiatri 2.Psykiatrien Region Sjælland 3.Samarbejdet med kommunerne 4.Ønsker og forventninger 5.Psykiatriens initiativer Oplæg beskæftigelsereg.

3 Hvad er Psykiatri Psykiatrien er en sygehuspsykiatri

4 Hvad er Psykiatri Behandling Kompleksitet Antal Praktiserende læger Behandlings- psykiatrien Praktiserende special- læger i psykiatri

5 Hvad er Psykiatri Ambulant behandling Behandling under indlæggelse 79%21% Psykiatrien behandler mennesker med en psykisk lidelse, som er kompliceret og kræver en tværgående indsats Indlæggelser i psykiatrien er hovedsageligt akutte

6 Hvad er Psykiatri Indgang til psykiatrien Planlagt: Henvisning Ambulant tilbud Psykiatrisk Klinik Visitations- klinikken Akut: Henvisning eller selv- henvendelse Kort ophold i PAM Indlæggelse Psykiatrisk Akut Mod- tagelse PAM

7 Indlæggelsestid i Psykiatrien 76%

8 Den psykiatriske patient Skøn over forekomsten af psykiske sygdomme i Danmark  200.000 har en depressionssygdom  250.000 har en angstlidelse  80.000 har en demenssygdom  75.000 har en spiseforstyrrelse  40.000 har en psykotisk lidelse ca. 12 % af befolkningen

9 Psykiatrien Region Sjælland 2

10 Psykiatrien Region Sjælland Vi tilbyder behandlings- psykiatri til hele Region Sjælland Vi har voksenpsykiatriske sengeenheder 7 steder i dag Vi har ambulant psykiatri i 19 byer Vi har børne- og ungdoms- psykiatri 3 byer Psykiatrien har 33 adresser i regionen

11 Fakta om Psykiatrien Vi har 385 senge i drift hvoraf 29 er til børn og unge Vi er ca. 1.700 med- arbejdere Vi har et budget på lidt over 1 mia. kr.

12 Psykiatriens organisation Psykiatrien ØstPsykiatrien SydPsykiatrien VestAfd. for RetspsykiatriAfd. for SpecialfunktionerAfd. for Børne- og Ungdomspsykiatri Analyse og Udvikling Ledelse og Styring Teknisk afd. Service afd. Forsknings- enheden Psyk-Info Psykiatrisk Visitationskl. Uddannelses- enheden Psykiatriledelsen Psykiatrihuset Stabsover- lægefunkt. Enh. f. Bruger- styret Psykiatri

13 Behandlingspsykiatrien Psykiatrien Øst Psykiatrien Syd Psykiatrien Vest

14 3 Samarbejdet med kommunerne

15 Sundhedsaftalen Rammen for samarbejde med kommunerne er Sundhedsaftalen Aftalen beskriver en samarbejdsorganisation TSP: Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri (17+1) KSP: Kommunalt Samarbejdsforum for Psykiatri (2-3+1)

16 Samarbejdet med kommunerne Psykiatrien har en række samarbejdsprojekter med forskellige kommuner med forskelligt indhold og på forskellige niveauer Regionsrådet i Region Sjælland har i 2012 afsat 20,0 mio. kr. og i 2013 30,0 mio. kr. til samarbejds- projekter mellem kommunerne og regionen

17 Samarbejdet med kommunerne Samarbejdet med beskæftigelsesområdet i kommunerne:  Der er ikke noget formelt samarbejde  I de kommunale samarbejdsfora kan beskæftigelses- emner drøftes  Enkelte enheder i Psykiatrien har samarbejdsprojekter med de enkelte jobcentre  Der er et samarbejde om den konkrete patient/borger direkte med pågældendes behandler

18 Ønsker og forventninger 4

19 Ønsker og forventninger Vi kunne godt ønske os at beskæftigelsesområdet var mere synligt i det overordnede samarbejde f.eks. i det tværgående samarbejdsforum  Beskæftigelsestemaer kommer højere på dagsorden Vi har en række gode projekter med flere kommuner i Region Sjælland. Dem ønsker vi videre- ført, og gerne udbredt til flere kommuner.  Større erfaringsudveksling på beskæftigelsesområdet mellem kommunerne

20 Ønsker og forventninger De kliniske afdelinger oplever generelt, at kommunerne anmoder om statusattester hurtigt efter at borgeren er blevet patient  Større forståelse og tålmodighed med Psykiatrien Beskæftigelse er et vigtigt element i det at komme sig efter en psykisk sygdom. Men det er også vigtigt at patienterne ikke stresses af jobcentrene i bestræbelsen på at skaffe et job. Det kan medføre tilbagefald af sygdommen  Forståelse for den enkelte patient’s situation  Understøttelse af patientens behandlingsforløb

21 Ønsker og forventninger En patient i Psykiatrien er et helt menneske, med sig egen helt individuelle situation. Relationen til beskæftigelsesområdet er derfor lige så individuel. Derfor er en god tilgængelighed til jobcentrene vigtig  Større tilgængelighed til jobcentrene (åbningstider, mulighed for telefonisk kontakt) Det opleves at patienterne har flere sagsbehandlere i kommunen og at koordineringen internt kunne styrkes  Større koordinering om borgerne

22 Psykiatriens initiativer 5

23 Psykiatriens initiativer Psykiatrien har gang i mange initiativer i samarbejde med kommunerne  Fælles udviklingsenhed  Nærpsykiatri  Udredningsenhed for særlig målgruppe  Særlig støtte i håndteringen af afgrænsede målgrupper  Og mange flere Et eksempel på et initiativ fra Psykiatrien TOP – Tidlig opsporing af psykose

24 TOP – Tidlige opsporing af psykose Forskning viser at en hurtig indsats har stor betydning for et menneskes liv Kommer man i behandling inden sygdommen er brudt egentligt ud kan man i de fleste tilfælde leve et helt normalt liv Alternativet kan være et liv med gentagende indlæggelser og en førtidspension

25 TOP – Tidlige opsporing af psykose Hvad er TOP En hotline, som er åben for henvendelse direkte fra borgere i Region Sjælland Tilbud om at undersøge unge i alderen 15 til 25 år for psykose inden for 24 timer med henblik på rådgivning og viderehenvisning til relevant behandling hurtigst muligt

26 TOP informationskampagnen Formål og målgruppe Informationskampagnen skal:  synliggøre TOP hotline  øge viden om tidlige tegn på psykose, særligt hos primære målgrupper Målgrupper:  unge  voksne omkring unge (forældre, skolelærere, sundhedsplejersker, kommunen m.fl.)  praktiserende læger

27 Indhold og kanaler www.regionsjaelland.dk/top Foldere (om TOP og psykose) Postkort Visitkort som pixiefolder Annoncer (regionale aviser og web) Filmspots til biografer, tv, hjemmeside og praktiserende læger Radiospots (regionale lokalradioer) Facebook kampagne Undervisningsmateriale

28 Kommercielle eksponeringer Printannonce Bannerannonce til internet

29 Outdoor

30


Download ppt "Psykiatrien Region Sjælland. Vi vil komme omkring: 1.Hvad er Psykiatri 2.Psykiatrien Region Sjælland 3.Samarbejdet med kommunerne 4.Ønsker og forventninger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google