Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den 2. november 2012 - København Workshop 1: Masterplan Esbjerg – Kommunal/regional koordinering V/ Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien Region.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den 2. november 2012 - København Workshop 1: Masterplan Esbjerg – Kommunal/regional koordinering V/ Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien Region."— Præsentationens transcript:

1

2 Den 2. november 2012 - København Workshop 1: Masterplan Esbjerg – Kommunal/regional koordinering V/ Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien Region Syddanmark

3 Ansvar for helheden Psykiatrien i Region Syddanmark ønsker at bidrage til –En helhedsorienteret indsats –Sammenhæng med fokus på indsats i begge sektorer –Brobygning mellem sektorer og faggrupper Psykiatriplanen – fremtidens psykiatri –Ambulant psykiatri som omdrejningspunkt –Døgnpsykiatri som backup til ambulant behandling –Faglig robuste enheder –Døgnåbent uvisiteret akuttilbud

4 Regionale samarbejdsaftaler på det psykiatriske område Sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner Samarbejds- og tillægsaftaler: –samarbejdsaftale for det psykiatrisk område –samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område –samarbejdsaftale på demensområdet –Tillægsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

5 Specifikke sundhedsaftaler med Esbjerg Kommune Der er udarbejdet 9 aftaler: –Samarbejdsaftale om voksne sindslidende med misbrugsproblemer –Aftale vedr. børn og unge med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug –Råd og vejledning til socialpsykiatriens medarbejdere i behandlingspsykiatrien –Screening for fødselsdepression

6 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg - Ribe Optageområde: Esbjerg (ca. 115.000 borgere), Fanø, Varde, Billund og Vejen Kommuner Antal senge: 85 Psykiatrien 12 Børne- og Ungdomspsykiatrien Skadestuefunktion Lokalpsykiatri –Affektivt team/Mobilteam –Klinik for skizofreni –Geronto/Neuropsykiatrisk Klinik –Lokalpsykiatri Esbjerg –Lokalpsykiatri Ribe –Lokalpsykiatri Brørup –Lokalpsykiatri Varde –Klinik for selvmordstruede

7 Lokal samarbejdsforum i Vestjylland Det lokale samarbejde udmøntes i det Psykiatriske Samordningsforum Vestjylland Deltagerne er: Afdelingsledelsen i Esbjerg, Den psykiatriske sygehusledelsen, praksiskonsulent og de 5 kommuner (ledelsesrepræsentanter med snitflader til psykiatriens målgrupper) Under Psykiatrisk Samordningsforum Vestjylland er: –Almen- og gerontopsykiatrisk målgruppeforum –Børne- og ungdomspsykiatrisk målgruppeforum Deltagerne er: Den psykiatriske afdelingsledelse i Esbjerg. For kommunerne deltager relevante ledere. Fælles for målgruppefora er at de er tættere på praksis

8 Hvad gør vi så? Lokalpsykiatri bygger bro mellem psykiatri og socialpsykiatri Selvmordsforebyggelse –Center for Selvmordsforebyggelse udbyder træningskurser i identificering og vurdering af selvmordsrisiko for både regionale og kommunale medarbejdere. –Nøglemedarbejdere i kommunen og region med forskellige opgaver. Etableret et godt samarbejde med Misbrugscentret i Esbjerg På vej: etablering af samarbejde med jobcentret i Esbjerg. –Kommunernes opgave i forbindelse med projekt Brug for alle koordineres med en regional indsats i forhold til understøttelse af opgavevaretagelse.

9 Udfordringer It / kommunikation –Et synkroniseret it-system i kommuner og region for at sikre en bedre kommunikation Kulturelle udfordringer –Forskelle i i forhold til regionale og kommunale kulturer Opgavevaretagelse –Snitfalde og gråzoner i opgavevaretagelsen


Download ppt "Den 2. november 2012 - København Workshop 1: Masterplan Esbjerg – Kommunal/regional koordinering V/ Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien Region."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google