Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde om Sundhedscenter Haderslev, den 27. maj 2013 Velkommen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde om Sundhedscenter Haderslev, den 27. maj 2013 Velkommen."— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde om Sundhedscenter Haderslev, den 27. maj 2013 Velkommen

2 Program Orientering om status, proces og indhold i Sundhedscenter Haderslev Spørgsmål og interessetilkendegivelse Afslutning med sandwich

3 Formål med mødet At fortælle om visionen og arbejdet indtil nu med et sundhedscenter i Haderslev By At involvere og få input fra de private behandlere til det videre arbejde med Sundhedscenter Haderslev At afdække de private behandleres interesser for Sundhedscenter Haderslev

4 Sundhedscenter Haderslev Ideoplæg Forslag til indhold:

5 Sundhedscenter Haderslev Almene sundhedstilbud At sikre borgerne en bedre sundhed gennem én indgang At sikre at borgerne får nem adgang til mange samlende tilbud At skabe sammenhæng mellem sundhedstilbuddene Visionen er, at sundhedscentret er for alle borgere fra børn og unge til ældre, og opleves som et synligt, tilgængeligt og attraktivt sted at komme.

6 Sundhedscenter Haderslev Almene sundhedstilbud (fortsat) Forslag til tilbud der samles i sundhedscenteret almene livsstilstilbud tilbud til kronisk syge sygeplejeklinik praktiserende læger og speciallæger sundhedspleje jordemødre tilbud om kræftrehabilitering tilbud om rygestop psykologer diætist fysioterapeut patientforeninger andre sundhedsfremme og livsstilstilbud

7 Sundhedscenter Haderslev Psykiatri og misbrug Psykiatri og misbrug –Fokus på at skabe bedre forhold for personer med mentale sundhedsudfordringer/sindslidende –Fokus på at skabe bedre forhold og mere fokus på fysisk sundhed for personer med mentale sundhedsudfordringer/sindslidende –Fokus på at skabe samspil mellem regionale og kommunale tilbud på psykiatriområdet (almen praksis, lokalpsykiatri og socialpsykiatri)

8 Sundhedscenter Haderslev Psykiatri og misbrug (fortsat) –Vigtigt at skabe sammenhængende forløb for personer med sindslidelser og misbrug (samspil mellem regionale og kommunale tilbud) –Fokus på kroniske sygdomme hos personer med sindslidelser og misbrug –Forslag til tilbud der kan placeres i et sundhedscenter: Undervisning i egen sygdom og pårørendeundervisning Oplysning og åben rådgivning om psykisk sygdom Fysiske aktiviteter, rygestopkurser, madlavningshold Rådgivningscenter med misbrugs-, alkohol-, og stofbehandling Socialpsykiatrien bestående af sekretariat for socialpsykiatri og misbrug samt fysisk og faglig base for bostøtterne Værestedsaktiviteter for Haderslev by Cafe og netværksaktiviteter

9 Sundhedscenter Haderslev Samspil med jobcenter Aktiviteter der sigter mod at hjælpe borgere frem mod beskæftigelse/egen forsørgelse. Det kan eksempelvis være funktioner som: –Tilbud til borgere med senhjerneskade –Funktionstest til beskrivelse og afklaring af borgerens arbejdsevne –Aktivering eksempelvis i form af fysisk træning og vejledning om KRAM-faktorer for at opkvalificere borgeren til beskæftigelse

10 Sundhedscenter Haderslev Sundhedshave Naturen har en helbredende kraft, fordi vi her kommer i kontakt med noget helt basalt. I naturen lader hjernen op, og derfor er netop naturen ekstra vigtig for den mentale sundhed. En sundhedshave er et område, hvor man bevidst har formgivet haven og fundet et indhold, der støtter og stimulerer mennesket til bedre helbred og øget velvære. Sundhedshaven kan også samtidig indrettes som en have, der inspirer til fysisk aktivitet og leg for alle aldre.

11 Sundhedscenter Haderslev Bedre sundhed gennem én indgang

12 Sundhedscenter Haderslev Sundhedscenter og sundhedsbus

13 Økonomi Tid Beliggenhed Tilgængelighed P-Pladser Udvidelsesmuligheder Fleksibilitet Grunderhvervelse Vartegnsstatus Sundhedscenter Haderslev Grundlag for beslutning om placering

14 Sundhedscenter Haderslev Overvejelser om placering

15 Sundhedscenter Haderslev Den besluttede placering

16 Sundhedscenter Haderslev Eksempel på bygningsudformning

17 Afklaring af forretnings- og finansieringsmodel Afklaring af indhold Byggeperiode Afklaring og anlæg af sundhedshave Proces med mulige synergier med aktører i sundhedscentret og andre interessenter med naturlig tilknytning/interesse i centret Sundhedscenter Haderslev Den videre proces

18 Spørgsmål og interessetilkendegivelse Input og overvejelser


Download ppt "Informationsmøde om Sundhedscenter Haderslev, den 27. maj 2013 Velkommen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google