Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tværfaglig tænkning i opgaveløsningen Bente Nissen, seniorkonsulent Cabi Korsør d. 20.01.2015 - hvordan spiller vi hinanden gode?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tværfaglig tænkning i opgaveløsningen Bente Nissen, seniorkonsulent Cabi Korsør d. 20.01.2015 - hvordan spiller vi hinanden gode?"— Præsentationens transcript:

1 Tværfaglig tænkning i opgaveløsningen Bente Nissen, seniorkonsulent Cabi Korsør d. 20.01.2015 - hvordan spiller vi hinanden gode?

2 Side 2 Jeg vil tale om… Fokus på tværfagligt samarbejde - hvorfor? Hvordan skal vi forstå tværfagligt samarbejde? Hvad kræver det af dig? Hvad kræver det af ledelsen?

3 Side 3 Det tværfaglige samarbejde - hvorfor Indsatser har ikke understøttet hinanden nok Manglende oplevelse af helhed For megen stop`n`go i forløbene Borgere har oplevet manglende sammenhæng Relevant viden er ikke blevet udvekslet mellem forskellige professionelle

4 Side 4 Det tværfaglige samarbejde Lovbestemt på flere områder Flere grupper af borgere har nu en koordinerende sagsbehandler Flere kommuner organiserer sig i tværfaglige enheder

5 Side 5 Helhedsorienteret indsats Den unge UU Job- center Udd.- inst. Psykiatri Social- afdeling Misbrugs- afdeling Virksom -heder Boligsoci ale indsatser

6 Side 6 Flerfaglighed Tværfaglighed Monofaglighed Ligeværdigt samarbejde Fælles faglige målsætninger Konkret samarbejde Udveksling af viden Fokus på nye muligheder Ny fælles merviden Synergi mellem indsatser Integrerede forløb Forskellige mål Hver faglighed arbejder isoleret med sagen Der udveksles informationer om forskellige indsatser Det koordineres hvor langt man er Når kun en enkelt faglighed er i spil

7 Side 7 Når vi arbejder helhedsorienteret, skal vi tænke… Hvem skal involveres efterfølgende, som jeg skal tænke sammenhæng med? Hvem skal jeg samtænke min egen indsats med? Hvad er der sket, før jeg kom ind i sagen, som har relevans?

8 Side 8 Indsatskontinuitet Organisations- kontinuitet Kommunikations- kontinuitet Relations- kontinuitet

9 Side 9 Relationel koordinering - Jody Gittell

10 Side 10 Relationel koordinering Med afsæt i din faglige funktion at kommunikere og handle for at integrere egen opgaveløsning ind i den store opgaveløsning. Elementerne er: – Fælles mål – Fælles viden – Gensidig respekt – Problemløsende kommunikation – Hyppig kommunikation – Rettidig kommunikation – Korrekt kommunikation

11 Side 11 Samarbejdspartnere Få identificeret dine samarbejdspartnere Lær samarbejdspartnerne at kende Få opbygget et fælles sprog, så I kan arbejde mod fælles mål Få øje på sammenhænge snarere end snitflader Identificer muligheder for konkret samarbejde Få forventningsafstemt om det konkrete samarbejde

12 Side 12 Overgangene i borgerens forløb bliver sikrere Indsatserne kan spille sammen og understøtte hinanden Sammenhæng i indsatsen giver bedre progression Helhed og parallelindsatser i stedet for stop’n’go Den relevante viden i sagen er til rådighed Medarbejderne får en langt bredere samarbejdsflade Medarbejderne får nye faglige vinkler med nye perspektiver Medarbejderne får partnere i indsatsen Det giver mening fordi:

13 Side 13 Gør hinanden gode

14 Side 14 Hav åbne vinduer Lær hinanden at kende Giv hinanden de relevante informationer Søg viden hos hinanden Brug hinanden som medspillere Koordinér indsatserne, så de ikke spænder ben for hinanden Opsæt tydelige mål og delmål, så alle involverede kan støtte op om det, I arbejder på og se, om der sker progression

15 Side 15 Hvad kan DU byde ind med? Stil din viden til rådighed Vær eksplicit for at skabe transparens Vær tydelig om mål Vær åben over for nye vinkler Vær tilgængelig Vis respekt for andres faglighed Se efter sammenhæng og mulighed for at indsatser kan understøtte hinanden Lyt, spørg, vær undersøgende Se efter ressourcer og muligheder Gør dig til en vigtig partner

16 Side 16 HELE organisationen med Ledelsesmæssig prioritering af det tværfaglige arbejde Mulighed for at lære hinanden at kende og få fælles sprog Forventningsafstemning Rammer og foraer Tydelige udmeldinger

17 Side 17 Bedre, koordinerede, sammenhængende forløb for borgerne Bedre ressourceudnyttelse En styrket organisation Nytænkning i indsatserne Tilbagemeldinger om udfordringer, resultater og gode historier Synlig kommunikation og ledelse og centrale samarbejdspartnere Godt tværfagligt og tværorganisatorisk Godt tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde betyder: samarbejde betyder:

18 Side 18 Tværfagligt samarbejde giver mening… For borgeren For de profes- sionelle For indsatsen For organisa- tionen For økonomien

19 Side 19 Hvad vil DU særligt lægge vægt på i den kommende periode for at styrke det tværfaglige samarbejde?


Download ppt "Tværfaglig tænkning i opgaveløsningen Bente Nissen, seniorkonsulent Cabi Korsør d. 20.01.2015 - hvordan spiller vi hinanden gode?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google