Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye rettigheder på stofmisbrugsområdet Årsmøde om Stofmisbrugsdatabasen Odense 4. december 2015 Dennis Pihl Thomsen Sundheds- og Ældreministeriet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye rettigheder på stofmisbrugsområdet Årsmøde om Stofmisbrugsdatabasen Odense 4. december 2015 Dennis Pihl Thomsen Sundheds- og Ældreministeriet."— Præsentationens transcript:

1 Nye rettigheder på stofmisbrugsområdet Årsmøde om Stofmisbrugsdatabasen Odense 4. december 2015 Dennis Pihl Thomsen (dpt@sum.dk) Sundheds- og Ældreministeriet

2 Nye rettigheder fra og med 1/1 2015 Lovforslag nr. L 34 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed fremsat 9/10 2014 Lovforslag vedtaget uændret 19/12 2014 Lov nr. 1536 af 27/12 2014

3 Lovforslaget Indførelse af nye rettigheder Tilvejebringelse af udtrykkeligt hjemmelsgrundlag

4 Disposition Lovforslagets formål Lovforslagets baggrund Lovforslagets indhold Opfølgning på lovforslagets vedtagelse

5 Lovforslagets formål Give stofmisbrugsbehandlingen et væsentligt kvalitetsløft gennem indførelse af et sæt nye rettigheder for personer, som ønsker at komme i behandling, og et sæt modsvarende pligter for kommunerne, som er ansvarlige for behandlingen.

6 Lovforslagets baggrund Satspuljeaftalen for 2014 Ligestilling af personer i lægelig og social stofmisbrugsbehandling Helhedsorienteret indsats

7 Lovforslagets indhold Lægesamtale Lægelig stofmisbrugsbehandling Frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling

8 Lægesamtale Kommunen skal tilbyde personer, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling efter sundhedsloven eller efter serviceloven, en vederlagsfri lægesamtale (§ 142, stk. 1)

9 Lægesamtale (fortsat) En lægesamtale skal finde sted senest inden stofmisbrugsbehandlingens iværksættelse (§ 142, stk. 2)

10 Lægelig stofmisbrugsbehandling Kommunen skal tilbyde personer, som har et stofmisbrug, vederlagsfri lægelig stofmisbrugsbehandling (§ 142, stk.3) Lægelig stofmisbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at en person har henvendt sig kommunen med ønske om at komme i behandling (§ 142, stk. 6) Fristen kan fraviges ved frit valg (§ 142, stk. 8)

11 Frit valg En person, som er visiteret til lægelig stofmisbrugsbehandling, kan vælge at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret (§ 142, stk. 7, 1. pkt.)

12 Frit valg (fortsat) Frit valg med mindre der er tale om behandling med lægeordineret heroin (§ 142, stk. 7, 1. pkt.)

13 Afvisning En institution kan afvise at modtage en person, som har valgt institutionen (§ 142, stk. 7, 2. pkt.) En offentlig institution kan dog kun afvise, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn (§ 142, stk. 7, 3. pkt.)

14 Opfølgning på lovforslagets vedtagelse Revision af retningslinjerne for stofmisbrugsbehandling Evaluering i 2017

15 Opfølgning (fortsat) Registrering i Stofmisbrugsdatabasen pr. 1. januar 2016: Ønsker borger at tage imod tilbuddet om lægesamtale? Er lægesamtale afholdt? Dato hvor lægesamtale blev afholdt? (vises kun når lægesamtalen er afholdt) Årsag til tidsfrist for afholdelse af lægesamtale er overskredet? Beskriv årsag til tidsfrist for afholdelse af lægesamtale er overskredet (vises kun når der angivet ”Andet” i forudgående spørgsmål)

16 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Nye rettigheder på stofmisbrugsområdet Årsmøde om Stofmisbrugsdatabasen Odense 4. december 2015 Dennis Pihl Thomsen Sundheds- og Ældreministeriet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google