Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EVALUERING AF LÆREPLANER 2013-2014 KRUSEDULLERNE Sociale kompetencer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EVALUERING AF LÆREPLANER 2013-2014 KRUSEDULLERNE Sociale kompetencer."— Præsentationens transcript:

1 EVALUERING AF LÆREPLANER 2013-2014 KRUSEDULLERNE Sociale kompetencer

2 Krusedullernes afdelingsaftale siger følgende om Sociale kompetencer Mål: At børnene lærer at anerkende og aflæse andre. At børnene lærer regler og normer for at færdes

3 Mål for konkrete aktiviteter Synge navnesang Vente på tur Ture ud af huset Vi viser gennem handling, mimik og tonefald, hvordan man skal være over for hinanden. – Være tydelige og nærværende overfor børnene.

4 Spørgsmål Hvordan har vi arbejdet med målene for den pædagogiske læreplan? Hvordan er det synligt i vores institution, at vi har arbejdet med målene fra læreplanerne? Hvilke pædagogiske metoder og aktiviteter har vi benyttet os af, for at nå målene? Hvordan har vi arbejdet med vores læringsmiljøer, og hvordan har børnene været inddraget heri? Hvordan har vi forholdt os til børn med særlige behov? Hvilke pædagogiske metoder har vi anvendt og, hvilke overvejelser ligger til grund herfor? Hvad har vi lagt vægt på i forældresamarbejdet og hvad vi vil fremover fokusere på?

5 Sociale kompetencer på Krusedullerne På Krusedullerne har vi arbejdet med temaet ”Den upåagtede faglighed”, hvor vi har haft særligt fokus på selvhjulpenhed, børnenes forskelligheder og anerkendelse af hinanden. Vi har haft fokus på cafeen (hvor vi spiser), samling, badeværelset/putning, garderoben og ture ud af huset. Cafeen Børnene sidder i dag ved 4-mandsborde sammen med en voksen, da vi ville skabe mere ro og nærvær, som vi ikke følte var muligt ved langbordet. De øser selv mad op og sender maden videre til hinanden. Imens børnene venter på mad snakker vi om, hvad vi skal spise, samt hvad vi har lavet om formiddagen. (Se billede 1+2) Samling Vi sætter os på gulvet, hvor vi synger navnesang og bagefter snakker vi om, hvem der er tilstede og vi snakker hvad der er sket i dag og hvad der skal ske. Badeværelse/putning Et par børn øver sig i at tage tøjet af sammen med en voksen og børnene hjælper også hinanden, når det er svært at få tøjet af eller på. De andre læser bøger og venter på deres tur. De børn der har lyst ”tisser” på toilettet og vasker hænder. (Se billede 3-5). Vi har ændret vores indretning på badeværelset, fordi børnene gav udtryk for at de havde brug for mere plads for at kunne tage tøjet af og gå på toilettet. Derfor har vi valgt at fjerne et puslebord og sætte et spejl op, så de kan se sig selv og hvad de gør.

6 Garderoben vi går ud i garderoben i små grupper, så vi kan skabe ro og plads til selv at øve sig i at tage tøj på og af, samt hjælper hinanden. (Se billede 6-10) Ture ud af huset vi går på tur i små grupper, hvor vi )kigger på venskaber og sammensætninger af børnene. Vi øver i at holde i hånden og være lyttende og opmærksomme over for hinanden. (Se billede 11+12) Børn med særlige behov har vi været opmærksomme på ved, at der er en fast voksen som man spiser med til frokost. Vi ser på det enkelte barns behov og sørger for kontinuitet og genkendelighed, fx når barnet skal pusles/sove sker det i barnets tempo. Ydermere arbejder vi i mindre grupper og tænker over gruppesammensætningen. Vores pædagogiske metoder har været at være tydelige og nærværende voksne som i det daglige støtter og vejleder børnene i at have øje for hinanden, aflæse hinanden og være hjælpsomme overfor hinanden. Det gør vi ved, at vi aktivt opfordrer til hjælpsomhed og sætter ord på de positive følelser, der er forbundet med at hjælpe hinanden. Vi synes, det er vigtigt at vække interesse for hinanden og begejstre med ord og tonefald. Forældresamarbejde bygger meget på den daglige dialog omkring det enkelte barns trivsel og udvikling på stuen, fx snakker vi meget om de sociale spilleregler, da det er meget

7 kendetegnende for krusedullerne. Vi har i et brev til kommende forældre på krusedullerne synliggjort, at vi arbejder meget med selvhjulpenhed og børnenes sociale kompetencer.

8 Billede 1

9 Billede 2

10 Billede 3

11 Billede 4

12 Billede 5

13 Billede 6

14 Billede 7

15 Billede 8

16 Billede 9

17 Billede 10

18 Billede 11

19 Billede 12

20 Evaluering og refleksion Hvordan har vi arbejdet med evaluering og refleksion i hverdagen og hvad har vi lært? Hvordan bliver ny viden til nye handlinger? Evaluering og refleksion: Foregår på vores refleksionsmøder og i det daglig. Vi ser, at børnene spejler sig i hinanden og derved lærer af hinanden. Herigennem er det blevet tydeligt at det ikke er aldersbestemt, hvornår børnene er klar til de forskellige ændringer/udfordringer. Fx har vi tidligere først taget barnet ind på stuen for at sove når det blev 2 år, hvor vi nu kigger på hvornår barnet viser interesse for al den aktivitet (tage tøj af, sove på madras, tisse på toilettet og det sociale samvær med de andre børn omkring soveritualet), og det kan allerede være når barnet er 1,8 mdr.

21 Særligt fokusområde de kommende år Hvad skal vi særligt fokuseret på i det kommende år? Hvilke pædagogiske indsatsområder skal vi særligt fokuseret - både på kort og på lang sigt? Skal vi involvere samarbejdspartnere udefra? Særligt fokus i det kommende år: Vi vil rette blikket mod forskellige læringsstationer på stuen – herunder legemiljøer. Vi vil fortsat udvikle på miljøet og rutiner omkring badeværelset og bleskift, hvor børnene kan være mere deltagende, sådan at de i mindre grad bliver sat i ”venteposition”. Vi vil lave små film henvendt til forældrene, som fortæller om hverdagens rutiner, leg, planlagteaktiviteter og børnefællesskabet på Krusedullerne


Download ppt "EVALUERING AF LÆREPLANER 2013-2014 KRUSEDULLERNE Sociale kompetencer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google