Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

08.07.12 Hvorfor deltage i projektet? Velværdsområdernes udfordring med stigende forventninger og knappe ressourcer. NPM trenden med fokus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "08.07.12 Hvorfor deltage i projektet? Velværdsområdernes udfordring med stigende forventninger og knappe ressourcer. NPM trenden med fokus."— Præsentationens transcript:

1

2 08.07.12 www.toender.dk2 Hvorfor deltage i projektet? Velværdsområdernes udfordring med stigende forventninger og knappe ressourcer. NPM trenden med fokus på styringsredskaber – løser det alene udfordringen? Vores antagelser er: –Skal velfærd fortsat lykkes kalder det på nye ideer, kreativitet og anderledes løsninger. –Kvalitet opstår i mødet mellem borgeren og medarbejderen. –Skal indsatsen være effektiv, er det i front de fornuftige faglige beslutninger skal tages Det fordrer at vi slipper medarbejderne fri og bygger samarbejdet på tillid, anerkendelse, indflydelse og respekt

3 08.07.12 www.toender.dk3 Hvad ønskede vi at få ud af projektet? At borgerne oplevede et kvalitetsløft At arbejdsmiljøet blev øget (faglig stolthed og plads til personlig integritet) At beslutninger blev truffet i fronten i mødet mellem borger og medarbejder (handle rum skaber effektivitet og kvalitet) At Medarbejdere blev nysgerrige og udforskende i udøvelse af deres opgaver (kreativitet og innovation)

4 08.07.12 www.toender.dk4 Hvad har vi fået ud af projektet? Leder, AMR og TR har fået et tæt samarbejde og oplever sig fælles om ansvaret for opgaven / de svære emner Det tætte samarbejde skaber tryghed og tillid til at bruge hinanden leder og medarbejdere imellem. (effektivitet, kvalitet og kreativitet) Fællesskabsfølelse Synergieffekt – sammen ved vi mere end summen af vores viden hver i sær. (tillid til at turde) Bedre løsninger for borgerne (kvalitet) Fejl kan også føre til forbedringer, især hvis vi bruger hinanden Bedre arbejdsmiljø og øget trivsel og meget mere energi til at løse opgaverne (både fysisk og psykisk) Skabt legalitet om at alt ikke kan nås altid og noget må sorteres fra. Fjernet den dårlige samvittighed over ikke at nå alt !!.

5 08.07.12 www.toender.dk5 Det mest udfordrende? Projektets styrke har også været dets udfordring – ikke at kende alt på forhånd, men skulle bygge vejen mens vi går At finde rum og tid blandt mange andre opgaver og udfordringer At motivere alle til at deltage, især hvor det var frivilligt at deltage

6 08.07.12 www.toender.dk6 Hvad har været det bedste ved projektet? At være fælles om projektet (leder / AMR / TR) har skabt fælles forståelse for de udfordringer der er i plejesektoren og at alle skal bidrage til løsningen for at det lykkedes Selvstændigheden til at designe lige netop den indsats der var behov for / gav mening i de enkelte distrikter (og disse var meget forskellige). At slippe kreativiteten løs og prøve nye veje / nye løsninger At se det lykkedes At få et bedre kendskab til kollegaerne – det skabte tryghed og dermed tillid til at søge viden og råd At få rum til refleksion At være sammen med de øvrige distrikters medarbejdere og høste / dele deres erfaringer


Download ppt "08.07.12 Hvorfor deltage i projektet? Velværdsområdernes udfordring med stigende forventninger og knappe ressourcer. NPM trenden med fokus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google