Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Siden sidst – gennemgang af planer og ideer  Oplæg: modellering / observation  Opgave: afprøvning af spørgsmålstyper ud fra et oplevet dilemma, problem,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Siden sidst – gennemgang af planer og ideer  Oplæg: modellering / observation  Opgave: afprøvning af spørgsmålstyper ud fra et oplevet dilemma, problem,"— Præsentationens transcript:

1  Siden sidst – gennemgang af planer og ideer  Oplæg: modellering / observation  Opgave: afprøvning af spørgsmålstyper ud fra et oplevet dilemma, problem, vejledningssituation  Modeler for læsevejlederens vejledning / funktion  Opgave: nærlæsning af en tekst  Til næste gang Læs og lær – vejlederrollen 1

2 Modellering  Faglæreren skal være en god rollemodel  vise nytten af brugen af fx redskaber og andre aktiviteter i den daglige undervisning  Direkte undervisning i relevante redskaber og strategier  vise hvad, hvordan, hvorfor  Gradvis udvikling og beherskelse  fra enkle arbejdsprocesser til komplekse  Selvstændiggøre eleverne  fra lærermodellering til selvbeherskelse 2

3 Udvikling af gode læsevaner  Udvikling af tekstforståelse og metakognintiv bevidsthed  Bevidsthed om:  læsning en aktiv meningssøgende proces – et tænkearbejde  relevante tekstforståelsesstrategier (hvad, hvordan og hvorfor)  nødvendige faser i faglig læsning (før, under, efter)  egen læring 3

4 Læselove (Arnbak)  Du må ikke gå i gang med at læse, før du har gjort din hjerne parat til at læse noget nyt  Du skal vide, hvad du skal bruge teksten til, før du går i gang med at læse  Du må ikke springe ord og begreber, du ikke forstår, over  Du skal gøre tekstens viden til din egen 4

5 Du må ikke gå i gang med at læse, før du har gjort din hjerne parat til at læse noget nyt  Eleverne skal lære at få overblik over deres viden om emnet (eller deres ikke viden), så de kan bruge denne forhåndsviden konstruktivt i deres tilegnelsesproces Modellering:  Hjælp eleverne med at aktivere deres viden om teksters emne fx gennem billeder, spørgsmål, egne erfaringer  Lær eleverne at bruge redskaber til at få struktur og overblik over deres viden fx mindmap, diagrammer.. 5

6 Du skal vide, hvad du skal bruge teksten til, før du går i gang med at læse  Eleverne skal forberede deres faglige læsning ved at se teksten an.  Eleverne skal etablere et læseformål og bruge dette til at fokusere på centrale informationer i teksten Modellering:  Læreren udpeger tekstens centrale elementer og det, eleverne efter læsning skal kende til  Læreren fastsætter læseformål, formulerer spørgsmål til testen 6

7 Du må ikke springe et ord eller begreber over, du ikke forstår  Eleverne skal lære at blive opmærksomme på ord i teksten, de ikke forstår Modellering:  Brug samme ord og begreber i din gennemgang, som anvendes i teksten  Udlever (eller gør den på anden måde synlig)en liste med centrale faglige ord og begreber og disses betydning (før læsningen)  Sørg for, at eleverne kender fagord og begrebers funktion, at de kan forklare betydning, og at de ved, hvordan det udtales og skrives 7

8 Du skal gøre tekstens viden til din egen  Eleverne skal lære at fokusere og fastholde tekstens centrale informationer  Eleverne skal lære at gengive tekstens viden med egne ord Modellering:  Visning og brug af forskellige notatteknikker Understregning, nøgleord, styrkenotater, sletning af unødvendig indformation, grafiske figurer, resume mm. 8

9 Hvor mange strategier?  Gode læsere er bevidste om egen læring og bruger en række strategier  Hvor mange forståelsesstrategier har den enkelte elev brug for at lære?  Hvor mange forståelsesstrategier bør den enkelte elev bruge i sin faglige læsning? 9


Download ppt " Siden sidst – gennemgang af planer og ideer  Oplæg: modellering / observation  Opgave: afprøvning af spørgsmålstyper ud fra et oplevet dilemma, problem,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google