Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Smag og fordybelse En teaser om virksomhedsformer MADLEJR 8.8.2016 Majbritt Pless Peter Brodersen UCL 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Smag og fordybelse En teaser om virksomhedsformer MADLEJR 8.8.2016 Majbritt Pless Peter Brodersen UCL 1."— Præsentationens transcript:

1 Smag og fordybelse En teaser om virksomhedsformer MADLEJR 8.8.2016 Majbritt Pless Peter Brodersen UCL 1

2 1 Oplevelse og fordybelse 2

3 Fra brudstykker til sammenhænge 3

4 4

5 Kropslige Billedlige begrebslige Skemaer, tilgængelighed og åbninger 5

6 kropslige billedlige begrebslige Skemaer, tilgængelighed og åbninger Diagram- matisk symbolsk Genstands- mæssig 6

7 Multimodalitet i matematik Kolorit til 4. klasse Fem repræsentationsformer: 1.Genstandsmæssig: spillet klunse 2.Billedlig: bananer og bog 3.Diagrammatisk: skålvægten 4.Sproglig: regnehistorier fra hverdagen 5.Symbolsk: matematisk notation og symbol- manipulation 7

8 Oplevelsen kan... udfordre forandre bevæge Umiddelbar Stemning Konkrete fænomener Kognitivt Affektivt Psykomotorisk Sætter spor Gør forskel 8

9 Progression Progredior: Jeg bevæger mig Kognitivt Anvende sprog begreber og tænkning Affektivt Give udtryk for følelser og holdninger Psykomotorisk Beherske kropslige bevægelser i givne situationer 9

10 Hvilke aktiviteter? aktivitet 10

11 2 Virksomhedsformer en didaktisk model 11

12 Fire virksomhedsformer, en indholdsakse og en forankringsakse Kommunikation Analyse Håndværk Æstetik INDHOLD 12

13 Sansebetonede og æstetiske erfaringer med indholdet har en komplementær plads ved siden af analytiske erfaringer Håndværksmæssige erfaringer med indholdet har en central plads som redskaber til at opnå teoretiske og praktiske færdigheder Kommunikative erfaringer med indholdet har en central plads, her hvor eleverne deler æstetiske, analytiske og håndværksmæssige erfaringer i et offentligt fællesskab Modellens grundlæggende antagelser 13

14 Fire virksomhedsformer, otte aktivitetstyper Kommunikativ Indhold Analytisk Håndværksmæssi g Æstetisk demonstration træning iagttagelse udtryk oplevelse fremstilling deltagelse forståelse 14

15 Eksempel på didaktisk komposition, Øvelse Kommuni- kativ deltagelse Håndværks- mæssig iagttagelse Æstetisk udtryk Kommunikativ deltagelse Kommunikativ fremstilling Håndværks- mæssig træning Æstetisk oplevelse Analytisk forståelse 15

16 3 Forforståelse 16

17 Forforståelse, hvordan aktivere? For forståelse Dialogisk inspiration Faglig inspiration Praktisk inspiration Sanselig og æstetisk inspiration 17

18 Læreren skaber fokus og opmærksomhed omkring sansebetonede og æstetiske oplevelser, således at eleverne kan foretage sanselige bestemmelser, kan fælde smagsdomme, kan bedømme og udtrykke sig med æstetisk formsprog. Eleverne bearbejder et emne ved at møde sansekonkrete genstande, udtryk, lyd, billeder, bevægelser, sprog etc., således at eleverne gør erfaringer med at bearbejde et emne gennem sanselige bestemmelser og ved at udtrykke sig om det gennem æstetiske afgørelser. Sansebetonet og æstetisk inspiration 18

19 Læreren præsenterer et (nyt) emne og det begreber, således at eleverne kan fastholde udvalgte begreber, metoder, argumenter. Eleverne lytter, observerer, noterer, stiller spørgsmål, svarer på forståelsesspørgsmål, give tilbagemeldinger til læreren. Faglig inspiration 19

20 Læreren instruerer og vejleder i håndværkslignende og kropslige arbejdsprocesser, således at eleverne udvikler materialefornemmelse, de fremstiller materielle produkter, de udvikler kropslige færdigheder og kropslige udtryk, de gør erfaringer med funktionelle og æstetiske krav Eleverne gør erfaringer med motoriske, kinæstetiske og taktile aktiviteter, de sanser, observerer, imiterer, de opdager, udforsker og udvikler forestillinger om et materiales beskaffenhed, dets funktionalitet og æstetiske beskaffenhed. Praktisk inspiration 20

21 Læreren sætter rammerne for en samtale, hvor eleverne gør erfaringer med dialogisk kommunikation et emne/en problemstilling, fx om naturfaglige, humanistiske, samfundsfaglige eller praktisk-musiske emner. Eleverne undersøger et emne/en problemstillings begrebsmæssige indhold, de undersøger et fænomen for dets betydninger. Eleverne debatterer og argumenterer, de tager stilling og fremsætter værdiorienterede konklusioner. Dialogisk inspiration 21

22 Aktiv brug af forforståelse, eksempel a) Vis hvor forforståelsen glipper Giv eksempler på hvor forforståelsen ikke slår til b) Hold forbindelsen til forforståelsen Sjældent er forforståelsen fuldstændig forkert Træk tråde c) Oversæt til dagligsprog Fagsprog - hverdagssprog Hvorfor har træer blade? - Som mad eller læsted for dyr - For at fange regnen - Så vi ved hvornår det er efterår - For at lave vind - For at det skal se pænt ud - Som camouflage - Som dekoration (efter fem min. brainstorm i 1. klasse) 22

23 Brodersen, Peter et al. (2015): Oplevelse, fordybelse og virkelyst. Reitzel Litteratur 23


Download ppt "Smag og fordybelse En teaser om virksomhedsformer MADLEJR 8.8.2016 Majbritt Pless Peter Brodersen UCL 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google