Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny skolehverdag Støvring Gymnasium 2015-16. Ny skolehverdag Støvring Gymnasium Mål med projektet  - at eleverne i høj grad får den bekendtgørelsesfastsatte.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny skolehverdag Støvring Gymnasium 2015-16. Ny skolehverdag Støvring Gymnasium Mål med projektet  - at eleverne i høj grad får den bekendtgørelsesfastsatte."— Præsentationens transcript:

1 Ny skolehverdag Støvring Gymnasium 2015-16

2 Ny skolehverdag Støvring Gymnasium Mål med projektet  - at eleverne i høj grad får den bekendtgørelsesfastsatte undervisning  - at eleverne i 1.g og 2.g i juni måned har en høj andel af tiden besat med skolerelaterede aktiviteter  - at eleverne kommer til at arbejde bedre skriftligt, og at det afspejles i deres karakterniveau

3 Ny skolehverdag Støvring Gymnasium Hvad har vi gjort ift., at eleverne i høj grad får den bekendtgørelsesfastsatte undervisning  Dette mål gælder hele skolen, og alle lærere er i princippet involverede  Fleksibelt skema: Omlægning ved kurser og andre aktiviteter, flytning af timer, indhentning af aflyste timer.  Øget opmærksomhed på normopfyldelse.  Højt udgangspunkt: 2014-15: 97,9%  Det når vi måske ikke i år!

4 Ny skolehverdag Støvring Gymnasium Hvad har vi gjort ift., at eleverne i høj grad får den bekendtgørelsesfastsatte undervisning  Status pr. 1/2 2016:  1g: Årsnormsopnåelse: 59%Antal skoledage: 59%  2g: Årsnormsopnåelse: 65%Antal skoledage: 64%  3g: Årsnormsopnåelse: 61%Antal skoledage: 65%  Problemfelter:  Busser.  Kortvarig sygdom.

5 Ny skolehverdag Støvring Gymnasium Hvad har vi gjort ift., at eleverne i 1.g og 2.g i juni måned har en høj andel af tiden besat med skolerelaterede aktiviteter  Dette mål gælder 1.g og 2.g elever, og de fleste lærere kan i princippet være involverede  Vi har på faggruppemøder talt om de mange forskellige ting, man kan anvende juni måned til f.eks.: Almindelig undervisning i fortsætterfag Repetitionskurser i fortsætterfag Ekskursioner i fortsætterfag Skriftlige opgaver – omlagt skriftlighed i fortsætterfag Og vi har bedt lærerne melde ind i løbet af februar med ideer og ønsker

6 Ny skolehverdag Støvring Gymnasium Hvad har vi gjort ift., at eleverne kommer til at arbejde bedre skriftligt, og at det afspejles i deres karakterniveau  VI har udpeget seks klasser, tre 1.g klasser og tre 2.g klasser spredt på forskellige studieretninger. I klasserne er mindst 25% af elevtiden til skriftligt arbejde omlagt til tilstedeværelse sammen med lærere  Vi har eksperimenteret med organiseringen af det skriftlige arbejde og tilbagemeldinger herpå  Vi har sat flere ressourcer af til studiecaféer, og vi har studiecaféer på flere forskellige tidspunkter

7 Ny skolehverdag Støvring Gymnasium Vores erfaringer med indsatsen ift. det skriftlige arbejde  Mange lærere organiserer undervisningen, således at elevere skriver på forskellig måde i kortere eller længere tid i alle moduler  Dvs. at der ikke kun er fokus på omlagt skriftlighed, men også på en opgradering af skriftligheden i det daglige arbejde med det faglige stof.  Dette giver et øget fokus på den skriftlige dimension.

8 Ny skolehverdag Støvring Gymnasium  Erfaringer i matematik:  Den bedste udnyttelse af tiden til den omlagte skriftlighed er hjælp til strukturering af opgave og tid  Arbejde med eleverne mhp, hvordan man formidler i matematik, f. eks. ved at udlevere en opgave og et screenshot af en løsning, hvor elevens opgaver er at arbejde med formidlingen af løsningen.  Omlagt skriftlighed, hvor læreren går rundt og hjælper eleverne med at løse opgave (ligner studiecafé). Suppleret med, at opgaver, der er lavet i skriftlig omlagt undervisning, ikke behøver at blive afleveret.  Hjælp i forbindelse med temarapporter

9 Ny skolehverdag Støvring Gymnasium  Erfaringer i engelsk og dansk:  God mulighed for at lade eleverne arbejde med det skriftlige i grupper efter niveau  Mindmap på tavlen, eleverne kommenterer deres input  Engram: en god hjælper til det grammatiske og nemt at tjekke elevernes aktivitet  Skriftligt arbejde i dansk – arbejde med de kommenterede skriftlige afleveringer, eleverne bedømmer i niveaudelte grupper og bliver bevidste om bedømmelseskriterier mv.

10 Ny skolehverdag Støvring Gymnasium  Erfaringer i naturvidenskab:  Arbejdet med forskellige aktiviteter: mind map, skrivning af vejledninger og rapporter  I naturgeografi er rapporterne rettet mod eksamen, hvilket virker motiverende  Nogle lærere anvender den omlagte skriftlighed, så den ligner studiecafé  Omlagt skriftlighed, hvor læreren stilladserer og derefter optræder som konsulent

11 Ny skolehverdag Støvring Gymnasium  Problemfelter:  For nogle elever kan det være svært at komme i ”skrivekoncentrationsfasen”  Nogle elever vil gerne sidde hjemme og arbejde. Vores opgave er at lære dem at arbejde i forskellige situationer svarende til i et arbejdsliv  Skal det skriftlige arbejde anvendes til, at eleverne bliver dygtigere eller til at læreren kan vurdere, hvad eleven kan. Hvis den omlagte skriftlighed anvendes til at løfte niveauet for den konkrete opgave – i hvilken udstrækning kan den så anvendes som karakterbaggrund


Download ppt "Ny skolehverdag Støvring Gymnasium 2015-16. Ny skolehverdag Støvring Gymnasium Mål med projektet  - at eleverne i høj grad får den bekendtgørelsesfastsatte."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google