Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fordybelse i et projekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fordybelse i et projekt"— Præsentationens transcript:

1 Fordybelse i et projekt
Projektopgaven Fordybelse i et projekt

2 Hvad skal vores projektopgave handle om?
Ud fra overskriften ”Krig og konflikt” skal gruppen sammen bestemme sig for, hvad der kunne være spændende at arbejde med.

3 Brainstorm Brainstorm omkring emnet. Hvilke krige og konflikter kender vi til i gruppen?

4 Et spændende emne – vælg selv!
Gruppen synes, at 2.verdenskrig er spændende og bliver enige om, at det vil de lave projekt om. 2.verdenskrig er KÆMPE stor, så gruppen skal finde ud af, hvilken del af krigen, de skal arbejde med.

5 Information – læse og undersøge
Gruppen læser om 2.verdenskrig. De går på biblioteket, de går på nettet og de får vejledning af deres lærere. Gruppen finder ud af, at Sovjetunionen havde en stor rolle i krigen. Måske skal de skrive om det?

6 Arbejdsspørgsmål Efter gruppen har undersøgt emnet og fået vejledning, beslutter de sig for at dette emne er rigtig godt. Nu skal de lave arbejdsspørgsmål. Det er en masse spørgsmål som de skal arbejde med og besvare i løbet af de næste dage. Gruppen laver nu en række arbejdsspørgsmål omkring Sovjetunionen: Hvem var lederen? Hvordan gik krigen set ud fra deres perspektiv? Hvorfor deltog de i krigen? - (og mange flere…)

7 Spørgsmål - niveauer

8 Problemformulering Gruppen har nu lavet en masse arbejdsspørgsmål, så de kan blive klogere på emnet og ved hvad de vil undersøge. Nu skal gruppen lave en problemformulering. Det er en sætning der skal indeholde præcis det, de vil have besvaret med deres projekt. De kan bruge nogle af deres arbejdsspørgsmål i sætningen, men den må ikke være for bred og heller ikke ikke for smal. Gruppen laver denne problemformulering: ”Hvilke årsager havde lederen af Sovjetunionen, til at gå ind i 2.verdenskrig og hvilke konsekvenser havde det for krigen?”

9 Produkt Gruppen arbejder godt med deres projekt.
De skal også lave et produkt, der kan hjælpe dem med deres fremlæggelse af projektet. Nogle grupper vælger at lave et maleri, en collage, en lille figur i træ, andre vælger at optage en film, lave et lille drama/teaterstykke og nogle at sy en militærhue. Det vigtigste ved produktet er, at det inddrages og bruges i fremlæggelsen af projektet. Det må ikke bare stå ovre i hjørnet og være ligegyldigt.

10 Synopsis Sidst på ugen skal gruppen aflevere deres synopsis.
En synopsis er en slags skabelon for projektet, hvor man i punktform beskriver hvad man har beskæftiget sig med og vil fremlægge. Mange kalder en synopsis for ”disposition til fremlæggelsen” altså en liste over hvad man taler om til sin fremlæggelse.

11 Fremlæggelsen Gruppen har nu brugt en hel uge på deres projekt og er klar til at fremlægge det for klassen. 1 elev har 15 minutter 2 elever har 25 minutter 3 elever har 35 minutter

12 Tjeklisten: 1) Brainstorm 2) Valg af underemne 3) Undersøge underemnet
4) Arbejdsspørgsmål og problemformulering 5) Produkt 6) Synopsis 7) Fremlæggelsen af projektet

13 Arbejds- og undersøgelsesformer
Det er VIGTIGT at man tænker over, hvordan man arbejder med sit projekt. Hvordan undersøger man fx? Man kan lave interviews, man kan finde statistikker, man kan læse i bøger og på internettet. Der er også mange måder at arbejde på, nogle grupper splitter sig op og læser, andre laver det hele sammen. Det er VIGTIGT at gruppen laver klare aftaler om, hvad de gør og hvorfor.

14 Kildekritik Alle de informationer I indsamler til jeres projekt skal tjekkes grundigt. I skal også huske at lave en liste over hvilke kilder i har brugt – en kildeliste. Den kan I aflevere sammen med jeres synopsis.

15 Udtryks- og formidlingsformer
Det er VIGTIGT at gruppen tænker nøje over, hvordan de vil formidle deres projekt. Er det en god idé, hvis én fra gruppen står og læser hele projektet op fx? Eller måske skulle gruppen skiftes til at fortælle, vise billeder, korte filmklip og tal/beregninger de selv har lavet frem? En levende fremlæggelse af et projekt, hvor gruppen taler frit og forklarer frit, kan KUN opnås hvis man ved hvad man snakker om og kender emnet RIGTIG godt. Tænk over hvordan I bedst viser jeres projekt frem – tænk gerne kreativt!


Download ppt "Fordybelse i et projekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google