Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Socialisering og identitetsdannelse.  Socio -> det sociale ||| Logi -> læren om  Sociologi undersøger det der sker mellem mennesker, mens psykologi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Socialisering og identitetsdannelse.  Socio -> det sociale ||| Logi -> læren om  Sociologi undersøger det der sker mellem mennesker, mens psykologi."— Præsentationens transcript:

1 Socialisering og identitetsdannelse

2  Socio -> det sociale ||| Logi -> læren om  Sociologi undersøger det der sker mellem mennesker, mens psykologi undersøger det enkelte menneske  Flere grundpiller, og måder at anskue sociale elementer.  Grundlæggende skelnes mellem makro og mikro perspektiv Sociologi

3  Nøgleord: Normforståelse og indlejring af værdier.  Normer: Kommer fra ordet normalitet. Der er formelle & uformelle normer  Værdier: Ens etiske og moralske holdninger  Socialisering er afgørende for vores identitet. Dels vores egen opfattelse af os, men også andres opfattelse.  Socialisering er både udtalt og tydelig opdragelse, men også mere skjulte forståelser for handling samt manurismer og talemåder.  Vi efterligner! Socialisering

4 Dobbeltsocialisering – Primær og sekundær socialisering

5  Et vigtigt spørgsmål:  Er socialisering determinerende? Eller blot en vind som blæser os i en bestemt retning? Socialisering

6  ”Overordnet er sociale grupper kendetegnet ved, at medlemmerne føler sig bundet sammen af en følelse af fællesskab. Samtidigt er de enkelte individer relativt stabilt sammen med de andre i gruppen.”  Igennem vores liv indgår vi I forskellige sociale grupper/fællesskaber.  Skriv alle de fællesskaber, som I indgår, ned på pc ell.l. Grupper & roller

7  Rollekonflikt sker når der er tvivl om forventningerne til en.  F.eks. Hvis man ikke kan give så meget tid som man gerne vil til hhv. Kæreste, familie, venner, fodbold, skole osv.  Det kan også være at man I en given “setting” er I tvivl om hvilken maske man skal tage på. Grupper & roller - rollekonkflikt

8  De enkelte sociale fællesskaber deres eget norm & værdisæt, som bygger på medlemmernes fælles forståelse og interaktion.  Bryder man med disse normer, vil det blive straffet/sanktioneret, men straffen kan tage mange former. Dette er for at opretholde den sociale orden Social kontro // Straf og sanktioner

9  Erving Goffman (11. juni 1922 – 19. november 1982)  Fordi vi tager forskellige masker på I forskellige ‘settings’, har vi det som Goffman kalder:  Frontstage: Som er de sider af os selv, som vi bruger I forskellige settings for at undgå sanktioner og straffe. Vi er ikke os selv, men spiller skuespil.  Backstage: Den identitet hvor vi er os selv. Adgang til denne er svært tilgængelig for andre. Fronstage & backstage

10  Er de grupper af fællesskaber som vi GENSIDIGT indgår i.  Bliver opretholdt gennem ritualer, praksisser og symboler  Ritual: forbundet med profanitet ved brud  Praksisser: de måder vi mødes på, begivenheder, hvad vi laver sammen  Symboler: genstande og tegn som binder os sammen Gruppetyper – primærgrupper

11  Grupper vi gerne vil identificere os med.  Her kan vi godt indgå I dem, og opleve gensidighed.  Men det kan også være en envejsrettet påvirkning.  Idolisering, efterligning mm. Gruppetyper – referencegrupper

12 Identitetsdannelses forskelle Landbrug og industrisamfund  Indrestyrede socialkarakter  Stabile og få sociale fællesskaber  Nemt at finde sin plads informationssamfund  Udefrastyret socialkarakter  Ustabile og mange sociale fællesskaber  Personen skal finde sin egen plads, I et hvirvar af forskellige identiteter

13  Anthony Giddens, f. 8.1.1938  Tre tendenser som er karakteristisk for det senmoderne samfund. Grundlæggende for forståelse af globalisering, og konsekvenserne deraf.  1: adskillelse af tid og rum  2: Udlejring af sociale systemer  3: Det moderne samfunds refleksivitet Informationssamfund ≈ Senmoderne samfund

14  Polarisering af samfundet er en konsekvens af individualisering.  Men. Polarisering sker også på globalt plan. Den produktive del, bliver som tidligere nævnt, rykket ud I perifære områder på globalt plan (som jo kan lade sige gøre pga. Adskillelse af tid & rum). Polarisering

15 “Turisten”“Vagabonden” GlobaliseredeLokaliserede Mange muligheder for valg af primær- og reference grupper Få muligheder for valg af primær- og reference grupper AftraditionaliseretTraditionelt Har mulighed for at rejse hvor man gerne vil hen Rejser hen til de bedste levekår Turisten lever oftest I informationssamfund Vagabonden lever oftest I industrisamfund Turisten & Vagabonden (Baumann) Begge er I bevægelse. Det handler blot om hvor meget de kan bevæge sig.

16  Teknologi og globalisering har utilsigtede konsekvenser.  Risici er vidensafhængige og objekt for definitionskampe  leder til interessekonflikter og vurderingskonflikter.  Dette skaber utryghed, fordi “ekspertsystemer” ikke giver klart svar.  Risiciens konsekvenser rammer demokratisk og handlingsmuligheder sker også demokratisk. Som samfundshelhed bliver risicien accepteret -> men det giver utryghed ift. Identitetsdannelsen, fordi alle vores valg bliver betragtet udfra risici Risikosamfund

17  ”Kultur kan defineres som en gruppe menneskers tillærte fælles værdier,normer, ritualer, symboler og forestillinger.” Kultur Fælles kultur Subkult ur subkultur

18  Når nye befolkningsgrupper tiltræder I den “fælles kultur” som I dette tilfælde er den nationale kultur, vil nye subkulturer dannes. Og på sigt kan den ændres. Hvilke typer af integration findes der? Integration

19  Socialisering  Normer & værdier  Dobbeltsocialisering  Primær & sekundær socialisering  Rollekonflikt  Social sanktion  Frontstage // backstage  Primær & referencegrupper  Giddens 3 dynamikker  Turisten & vagabonden  Risikosamfund  Kultur & subkultur  Integrationstyper Kernebegreber I denne omgang:

20

21  1. gruppe:  https://www.information.dk/2007/07/integration- strukturproblem https://www.information.dk/2007/07/integration- strukturproblem  http://politiken.dk/udland/ECE2925606/sverige- indfoerer-graensekontrol-ved-oeresundsbroen/ Gruppeopgaver

22  2. gruppe  En lille hændelse fra virkeligheden: Jeg sidder i toget, på vej mod Nordsjælland. En familiefar med sine to børn sidder i kupeen ved siden af, det er en åben kupee så jeg kan både se og høre dem. Den lige pige, som er omkring 5 år gammel, sætter sin smartphone til at spille en video med nummeret ”My humps” af Black eyed peas på højtaler, og synger højlydt med, samtidig danser hun lidt med til videoen, mens hun bliver siddende på sit sæde. Telefonen ringer til lyden af et meget hårdt stykke teknomusik, hvorefter pigen tager telefonen og snakker med behørlige manerer, og inden hun lægger på siger hun “jeg lægger på nu”. Herefter skifter hun nummer, jeg mener at huske at det var Justin Bieber med “sorry” der røg på bagefter. Kort efter står familien af, stadig til tonerne af samme sang.

23  http://www.cnbc.com/2016/01/21/augmented-reality- glasses-for-the-masses-for-2750.html  http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/spiller e-gaar-amok-i-pokemon-go-det-her-bliver- megastort/6183946

24  Gruppe 4 kun hvis strengt nødvendigt  http://www.avisen.dk/unge-dyrker-overraskende- meget-sport_11646.aspx

25  Lav derudover alle opgaver I ibog. De kommer ind på nogle lidt mere konkrete ting, end vi har gennemgået! Hvis tid:


Download ppt "Socialisering og identitetsdannelse.  Socio -> det sociale ||| Logi -> læren om  Sociologi undersøger det der sker mellem mennesker, mens psykologi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google