Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tema 5: Relationer og kommunikation Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tema 5: Relationer og kommunikation Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur."— Præsentationens transcript:

1 Tema 5: Relationer og kommunikation Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

2 Program Tanker siden sidst Dagens tema: Relationer og kommunikation
Sammenhæng mellem relationer og trivsel Kommunikation: verbal og kropssprog Tryg og utryg tilknytning Refleksionscirkelen. Hvordan kan man bruge refleksion? Fælles refleksion Tak for i dag og feedback Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

3 Siden sidst Spørgsmål og kommentarer siden sidst? Hjemmeopgave
Opfølgning på hjemmeopgaven kan være: Runde, hvor hver deltager deler en enkelt tanke/oplevelse eller ny erkendelse med gruppen Eller: Hvordan er det gået med at løse den? Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur 3

4 Betydningen af et godt netværk
Hvad kendetegner et godt netværk? Refleksion – evt. parvis Skriv evt. på tavlen Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

5 Betydningen af et godt netværk
Et socialt netværk udgøres af personer, som betyder noget for den enkelte på godt og ondt, og deres indbyrdes forhold Fx familie, venner, kollegaer, naboer... At have nogen, der står os nær er afgørende for vores oplevelse af sundhed og livskvalitet Vores evne til at klare livsbelastninger øges, hvis vi har et godt netværk Gensidighed: Udviklingen af venskaber er afhængige af en vis balance mellem det man yder og det man får Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

6 Vanskeligheder med kommunikation
Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

7 Vanskeligheder med kommunikation
Mange mennesker med emotionelt ustabil personlighedsstruktur oplever vanskeligheder med at kommunikere i deres relationer Eksempler på dette Sammenhæng mellem det man siger og det man føler … Andres reaktioner på det man siger At forstå andre, tolke andres udsagn (ud fra egen oplevelse) Forskel mellem det der bliver sagt og det der bliver hørt ……… Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

8 Hvad er god kommunikation
Ærlig: Når du siger sådan, så hører jeg sådan … Åben: Holde kommunikationen åben Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

9 Hvad er god kommunikation
Lytter Rumme Være opmærksom Parathed på, at den måde man opfatter det ikke nødvendigvis rummer det hele: Spørge ind, undersøge det nærmere (filter, situationsfornemmelse) Udtrykker Være ærlig Situationsfornemmelse: Hvornår udtrykker man hvad? (måden, ærlighed, situationsfornemmelse) Det er normalt til tider at have problemer med at opretholde god kommunikation. Især i tætte relationer. ►► Det er normalt til tider at have problemer med at opretholde god kommunikation. Især i tætte relationer. Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

10 Kropssprog Det u-udsagte der bliver meddelt os.
Vores kropssprog signalerer: Hvad synes vi om den person, vi taler ,med? Hvad tror du, den person du taler med synes om dig? Hvordan har du det med dig selv? Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

11 Tilknytning og relationer
God kommunikation er noget man lærer i samspil Gennem hele liv og opvækst Tillid til andre og sig selv (selvkærlighed og selvhad) [Indsæt evt. Tryghedscirkelen fra værktøjskassen] Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

12 Hvad er tilknytning? Barnets emotionelle bånd til deres primære omsorgsperson Relationer mellem voksne Har barnet oplevet sit tilknytningsbehov dækket, vil det have forventning om at fx venner og partnere i fremtiden også vil være en kilde til tryghed og støtte Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

13 Når det går galt med tilknytning
Risikotegn hos barnet Født med fysiske eller psykiske udviklingshæmninger Børn født for tidligt Skader af alkohol og andre giftstoffer Vanskeligt temperament – børn født med særtræk Risikotegn hos forældrene Misbrugsproblemer og/ eller alvorlige psykiske vanskeligheder Psykisk udviklingshæmning Situationer eller vanskelige perioder der tapper for kræfter og tro på dem selv: Fx sygdom, skilsmisse, dårlig økonomi Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

14 Når det går galt med tilknytning
Langt fra alle med usikker tilknytning udvikler borderline eller anden personlighedsforstyrrelse – men det er en risikofaktor Mange med emotionelt ustabil personlighedsstruktur har en god tilknytning Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

15 Refleksionscirklen Hvordan kan du bruge refleksion?
1. Konkret erfaring Hvordan oplevede jeg situationen 5. Ny forståelse Hvis det sker igen, hvad vil jeg så gøre? 2. Aktiv refleksion Hvad gjorde jeg og hvorfor? 4. Konklusion Hvad kunne jeg ellers have gjort? 3. Analyse Hvilke konsekvenser fik mine handlinger og hvorfor? Lav evt. en lille øvelse med udgangspunkt i refleksionscirkelen Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

16 Hvordan får man tingene sagt
God kommunikation er noget man lærer i samspil Vær klar og sandfærdig i udtryk og kropssprog Vær bevidst om sprogets betydning og rolle Tilpas dit budskab Lyt og vær opmærksom på modtagers reaktioner Vær imødekommende overfor kritiske spørgsmål Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

17 Hjemmeopgave Udfyld netværksskema
Overvej, hvem der kan være en hjælp for dig, når du har det svært [knytter sig til muligt kommende arbejde med sikkerhedsplanen i Tema 6] Brug eventuelt refleksionscirklen på en konkret situation Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur

18 Hvad var nyt/overraskende? Hvad var særligt brugbart?
Tak for i dag Hvad var nyt/overraskende? Hvad var særligt brugbart? Hvad var mindre brugbart? Psykoedukation for patienter med emotionelst ustabil personlighedsstruktur 18


Download ppt "Tema 5: Relationer og kommunikation Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google