Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler FAS’ Års- og medlemsmøde, 3. oktober 2014 Ane Friis Bendix Vicedirektør, dr.med. Sammenhæng.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler FAS’ Års- og medlemsmøde, 3. oktober 2014 Ane Friis Bendix Vicedirektør, dr.med. Sammenhæng."— Præsentationens transcript:

1 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler FAS’ Års- og medlemsmøde, 3. oktober 2014 Ane Friis Bendix Vicedirektør, dr.med. Sammenhæng i sundhedsopgaven - på tværs af sektorgrænser

2 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 2 Den danske Strukturreform - 2007 Visionen bag….. En mere simpel og effektiv offentlig sektor Et bedre sundhedssystem indenfor de samme økonomiske rammer Et klart fordelingsansvar mellem sektorerne Lettere for borgerne – ”én indgang” Behandling og pleje i nærområdet Lighed i sundhed Kommunerne er partnere – også økonomisk Forebyggelse, pleje og rehabilitering er kommunernes ansvar Hospitalerne tager sig af den specialiserede behandling

3 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 3 Den danske Strukturreform - 2007 Visionen bag….. En mere simpel og effektiv offentlig sektor Et bedre sundhedssystem indenfor de samme økonomiske rammer Et klart fordelingsansvar mellem sektorerne Lettere for borgerne – ”én indgang” Behandling og pleje i nærområdet Lighed i sundhed Kommunerne er partnere – også økonomisk Forebyggelse, pleje og rehabilitering er kommunernes ansvar Hospitalerne tager sig af den specialiserede behandling

4 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 4 Den danske Strukturreform - 2007 Visionen bag….. En mere simpel og effektiv offentlig sektor Et bedre sundhedssystem indenfor de samme økonomiske rammer Et klart fordelingsansvar mellem sektorerne Lettere for borgerne – ”én indgang” Behandling og pleje i nærområdet Lighed i sundhed Kommunerne er partnere – også økonomisk Forebyggelse, pleje og rehabilitering er kommunernes ansvar Hospitalerne tager sig af den specialiserede behandling

5 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 5 Den danske Strukturreform - 2007 Visionen bag….. En mere simpel og effektiv offentlig sektor Et bedre sundhedssystem indenfor de samme økonomiske rammer Et klart fordelingsansvar mellem sektorerne Lettere for borgerne – ”én indgang” Behandling og pleje i nærområdet Lighed i sundhed Kommunerne er partnere – også økonomisk Forebyggelse, pleje og rehabilitering er kommunernes ansvar Hospitalerne tager sig af den specialiserede behandling

6 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 6 Den danske Strukturreform - 2007 Visionen bag….. En mere simpel og effektiv offentlig sektor Et bedre sundhedssystem indenfor de samme økonomiske rammer Et klart fordelingsansvar mellem sektorerne Lettere for borgerne – ”én indgang” Behandling og pleje i nærområdet Lighed i sundhed Kommunerne er partnere – også økonomisk Forebyggelse, pleje og rehabilitering er kommunernes ansvar Hospitalerne tager sig af den specialiserede behandling

7 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 7 Regionernes ansvar Hospitalerne – somatik og psykiatri Almen praksis og andre privatpraktiserende (speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer etc.) Den specialiserede behandling, inkl. rehabilitering

8 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 8 Kommunernes ansvar Borgerrettet forebyggelse Almen rehabilitering og genoptræning Ældrepleje Sundhedspleje Social psykiatri, incl. alkoholbehandling Børne- og ældretandpleje

9 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 9 Partnere i sundhedsvæsenet

10 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 10 Hvordan styres det?

11 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 11 Hvordan styres det? Sundhedsloven

12 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 12 Hvordan styres det? Sundhedsloven Sundhedsaftaler

13 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 13 Hvordan styres det? Sundhedsloven Sundhedsaftaler Politiske og administrative udvalg

14 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Sundhedsloven §203: Regionsråd og kommunalbestyrelserne i regionen skal samarbejde om sundhedsopgaven og om sammenhæng….. §204: ….nedsætter Sundhedskoordinationsudvalg §205: ….indgår aftale om varetagelse af sundhedsopgaverne

15 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Sundhedsaftaler Politiske aftaler mellem Regionsråd og de enkelte kommunalbestyrelser med det formål at sikre sammenhæng og kvalitet i sundhedsydelserne for de patienter / borgere der har behov for ydelser fra både regionen og primær sektoren Sundhedsaftaler er lovpligtige Rammerne udstikkes og aftalerne godkendes af Sundhedsstyrelsen

16 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 1. og 2. generation Sundhedsaftaler 2007-2010 og 2011-2014 Èn grundaftale i hver region, suppleret med forskellige lokale aftaler Én samlet aftale hvor også de politiske mål indgår 6 obligatoriske indsatsområder: Indlæggelses- og udskrivningsforløb Træningsområdet Behandlingsredskaber og hjælpemidler Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Indsatsen for mennesker med sindslidelser Opfølgning på utilsigtede hændelser. Almen praksis er ikke forpligtet

17 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 3. generation Sundhedsaftaler 2015-2018 5 aftaler – én i hver region. Ingen lokalaftaler. Består af en politisk og en administrativ del 4 obligatoriske indsatsområder: - Forebyggelse - Behandling og pleje - Rehabilitering, herunder træning - Sundheds-it og digitale arbejdsgange Almen praksis forpligtes

18 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Politiske og administrative udvalg Sundhedskoordinationsudvalg Administrativ styregruppe Lokale samordningsudvalg Lokale arbejdsgrupper

19 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Efter godt 7½ år… …………hvad er gået godt? kommunerne har taget sundhedsopgaven på sig genoptræning og rehabilitering er styrket gevaldigt kommunalt langt større dialog og tillid sektorerne imellem færdigbehandlede hjemtages i stadigt større omfang

20 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Efter godt 7½ år… …………hvor ligger udfordringerne? indlæggelse og udskrivelse, spec. medicinering sammenhæng i rehabiliteringsforløbene sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne styring og dokumentation - data finansiering samarbejdet med almen praksis

21 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Tværsektoriel Udrednings Enhed (TUE) - et konkret eksempel på samarbejde 2-årigt udviklingsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Formålet er at bedre det tværsektorielle samarbejde om den ældre medicinske patient samt at reducere antallet af indlæggelser af borgere fra Københavns Kommune på Bispebjerg Hospital Målgruppen er + 65-årige sårbare ældre med behov for akut udredning, vurdering og behandling uden for hjemmet

22 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

23 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 19-09-2016 Central Visitation

24 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Forløb TUE AKM

25 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bemanding Kommunalt ansatte sygeplejersker dækker vagt tiden. TUE telefon bæres af speciale kompetent læge, der tilkaldes når patienten ankommer. Skal ses indenfor 30 minutter. Åbningstider: Kl. 9-22 alle hverdage. Mulighed for lægefaglig vurdering til kl. 18.

26 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Hvad er anderledes? Patienten/borgeren indlægges ikke, får ikke en seng men en stol og beholder eget tøj på Kommunen er ”rykket ind” på hospitalet Kommune og hospital har adgang til hinandens data Skal ses af en læge indenfor ½ time Skal forlade hospitalet samme dag

27 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Virker det? Præliminære resultater: langt de fleste henvises fra almen praksis der kommer ca. 3 patienter/dag 70% kan sendes hjem efter endt us. og beh. 83% er ikke indlagt indenfor 30 dage borgere og samarbejdspartnere er yderst tilfredse økonomien er et kapitel for sig……. resultater følger

28 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Vil vi fortsætte med det? JA Udbygge samarbejdet i en udvidet model med yderligere integration og samarbejde Fælles fysik Fælles ledelse Fælles økonomi Fælles data

29 Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler TAK FORDI I LYTTEDE


Download ppt "Navn (Sidehoved/fod)Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler FAS’ Års- og medlemsmøde, 3. oktober 2014 Ane Friis Bendix Vicedirektør, dr.med. Sammenhæng."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google